Holistische geneeskunde benadert de diagnose van gezondheidsproblemen door te kijken naar de mens als een geheel – lichaam, geest en ziel – en zoekt naar onderliggende oorzaken in plaats van alleen symptomen te behandelen. Hier zijn enkele van de beste diagnosemethoden die in de holistische geneeskunde worden gebruikt:

1. Anamnese en Intuïtief Luisteren

 • Diepgaand Interview: Holistische artsen nemen vaak de tijd om een uitgebreide anamnese af te nemen, waarbij ze vragen stellen over voeding, levensstijl, emotionele gezondheid, stressniveaus, slaappatronen en familiegeschiedenis.
 • Intuïtief Luisteren: Dit omvat het aandachtig luisteren naar de patiënt en het gebruiken van intuïtie en empathie om subtiele aanwijzingen over de gezondheidstoestand op te vangen.

2. Lichaamsobservatie

 • Gezichtsdiagnose: Analyseren van de huid, ogen, tong, en algemene gezichtsuitdrukking om aanwijzingen te krijgen over de interne gezondheidstoestand.
 • Tongdiagnose: In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) wordt de tong onderzocht op kleur, vorm, coating en textuur om inzicht te krijgen in de toestand van de interne organen.
 • Polsdiagnose: Ook afkomstig uit de TCM, waarbij de pols op verschillende punten wordt gevoeld om de balans van energie (qi) en de werking van verschillende organen te beoordelen.

3. Energetische en Functionele Diagnostiek

 • Reflexologie: Het onderzoeken van reflexpunten op de voeten, handen of oren die corresponderen met specifieke organen en systemen in het lichaam. Pijn of gevoeligheid op deze punten kan wijzen op problemen in de overeenkomstige organen.
 • Acupunctuurdiagnose: Door het voelen van de pols en het bekijken van de tong, kunnen acupuncturisten meridianen en energetische blokkades identificeren die verband houden met gezondheidsproblemen.
 • Kinesiologie: Ook bekend als spiertesten, waarbij de respons van spieren wordt getest om onderliggende gezondheidsproblemen te identificeren. Dit kan helpen bij het vaststellen van voedselintoleranties, allergieën en energetische onevenwichtigheden.

4. Laboratoriumtesten en Analyses

 • Bloedonderzoek: Hoewel holistische artsen vaak verder kijken dan alleen laboratoriumuitslagen, gebruiken ze bloedonderzoek om basiswaarden zoals ijzer, vitamine D, B-vitaminen, hormonen, en schildklierfuncties te controleren.
 • Urine- en Speekseltesten: Deze kunnen helpen bij het beoordelen van hormoonspiegels, bijnierfunctie en de aanwezigheid van toxines.
 • Haarmineraalanalyse: Een haarmonster wordt gebruikt om de niveaus van mineralen en zware metalen in het lichaam te beoordelen.

5. Holistische Scans en Beeldvorming

 • Thermografie: Een niet-invasieve scan die de oppervlaktetemperatuur van de huid meet en kan helpen bij het opsporen van ontstekingen en abnormale bloedstromen.
 • Levend Bloedanalyse: Een microscopisch onderzoek van vers bloed om de vorm, grootte en gezondheid van bloedcellen te beoordelen. Dit kan aanwijzingen geven over voedingstekorten, immuunfunctie en toxische belasting.

6. Emotionele en Psychologische Evaluaties

 • Gesprekken en Counseling: Besprekingen over emotionele en psychologische gezondheid, waarbij gekeken wordt naar stressfactoren, angst, depressie, en andere emotionele problemen die de fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden.
 • Mind-Body Technieken: Toepassen van technieken zoals meditatie, mindfulness en biofeedback om de geest-lichaam verbinding te onderzoeken en emotionele stressoren te identificeren.

7. Voedings- en Levensstijl Evaluaties

 • Voedingsdagboek Analyse: Het bijhouden en analyseren van een voedingsdagboek om tekorten, voedselintoleranties en eetpatronen te identificeren.
 • Levensstijl Beoordeling: Analyse van fysieke activiteit, slaappatronen, werk-levensbalans en sociale relaties om factoren te identificeren die bijdragen aan gezondheidsproblemen.

8. Genetische en Epigenetische Tests

 • Genetische Tests: Hoewel dit vaker voorkomt in de conventionele geneeskunde, kunnen holistische artsen genetische testen gebruiken om aanleg voor bepaalde ziekten te begrijpen en gepersonaliseerde preventieve maatregelen voor te stellen.
 • Epigenetische Analyse: Bestuderen van hoe levensstijl en omgevingsfactoren genexpressie beïnvloeden en bijdragen aan de gezondheid of ziekte.

9. Natuurgeneeskundige Diagnostiek

 • Iriscopie: Het bestuderen van de iris van het oog om aanwijzingen te krijgen over de algehele gezondheid en functionele storingen van organen en systemen.
 • Bio-Resonantie: Een techniek die gebruik maakt van elektromagnetische golven om energetische verstoringen in het lichaam te detecteren en te behandelen.

Holistische geneeskunde streeft ernaar om de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen te identificeren door middel van een uitgebreide en integrale benadering. Dit omvat vaak een combinatie van de hierboven genoemde diagnostische methoden om een volledig beeld van de gezondheidstoestand van een patiënt te krijgen en een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.