Welkom! 💚


Wat is Levenskunst?

Leven vanuit je essentie en daarin je stroming vinden.
De kunst je authentieke zelf te zijn. In harmonie leven met je omgeving en de natuur. 
Creëren vanuit je bronkracht, je shakti  vieren en genieten van wat er aanwezig is in het hier en nu. 

Hoe word je een Levenskunstenaar?
Vrijheid om jezelf te zijn is gebaseerd op bewust-zijn en leven naar je innerlijke wijsheid.
Je kan je hierin nu ook laten  coachen door ons. 
Ontwikkel je eigen sadhana!

Ontdek hier inzichten, tools, producten en diensten die je daarbij kunnen helpen:

41 Healing Sounds
41 Sons Guérissants

Nu in ePUB-formaat voor alle  lezers

Dansen met de Godin (deel 1 tot 5)

Eerste reacties: 

" Het ultieme moeder-dochter-boek! Alles wat  ik mijn dochter wilde meegeven, netjes op een rij!"  Sophie G. (Wilrijk)

"50 hoofdstukken vol wisdom en avontuur!  Garsett vindt weer een nieuw genre uit: de spirituele eco-roman, inclusief soundtrack. 😊"   Ronald H. (Amsterdam)

"Eindelijk een positief rolmodel voor de jeugd! Hier heb ik vele jaren op zitten wachten!  Zonet de eerste 3 delen gelezen en ik kijk uit naar het vervolg."   Nancy H. (Boechout)


Natural wellness

De Levenskunstenaar/The Life Artist en Healing Earth organiseren nu ook workshops en wellness-programma's in Rennes-les-Bains: het pittoreske plaatsje aan de voet van de Franse Pyreneeën, bekend om haar waterbronnen. 💚
Ga naar www.healing-earth.org  voor meer informatie!
Je vindt er ook meer info over Klankbron.

Fijn om samen met jou zoveel vormen van Levenskunst te ontdekken!  Wil je op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze maandelijkse nieuwsbrief?

Vul dan onderstaand formulier in:

Wellness, met massage, yoga en soundhealing in Temple Lotus
www.healing-earth.org

Medewerkers


Natuurlijk omgaan met emoties

Ah, emoties... die kleurrijke vriendjes die zonder uitnodiging op de koffie komen. Ze zijn net als het weer: soms zonnig en warm, soms stormachtig en onstuimig. Het onderdrukken van emoties met rationaliteit is als proberen een strandbal onder water te houden – het werkt even, maar vroeg of laat plopt die bal weer boven water op.

Lees meer »

Eén met de natuur

In elke zachte bries die door de bomen waait en in elke machtige golf die tegen de kust slaat, schuilt een onbeschrijfelijke kracht. De natuur herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van een groter geheel, een eeuwige cyclus van groei, verval en wedergeboorte.

Lees meer »

Diagnose in de holistische geneeskunde

Holistische geneeskunde benadert de diagnose van gezondheidsproblemen door te kijken naar de mens als een geheel – lichaam, geest en ziel – en zoekt naar onderliggende oorzaken in plaats van alleen symptomen te behandelen. Hier zijn enkele van de beste diagnosemethoden die in de holistische geneeskunde worden gebruikt:

Lees meer »

Gebruik natuurlijke en holistische therapieën

In een wereld waar vervreemding en disconnectie vaak aan de basis liggen van ziektes en ongemakken, bieden natuurlijke en holistische therapieën een welkome verandering ten opzichte van de traditionele, vaak op chemie gebaseerde, symptoombestrijding. Hier zijn enkele redenen waarom deze benaderingen vaak de voorkeur genieten:

Lees meer »

Maria Magdalena en de grotten van Rennes-les-Bains

Omdat "Anna, Grandmother of Jesus" door Claire Heartsong een beschermd werk is, kan ik niet rechtstreeks passages citeren. Ik kan echter wel de inhoud van de relevante secties beschrijven en samenvatten wat het boek zegt over de grotten in Rennes-les-Bains.

Samenvatting van de Passage over de Grotten in Rennes-les-Bains

In "Anna, Grandmother of Jesus" wordt Rennes-les-Bains genoemd als een van de heilige locaties waar Maria Magdalena en haar volgelingen zich mogelijk hebben gevestigd na hun aankomst in Frankrijk. De grotten in deze regio worden beschreven als belangrijke spirituele toevluchtsoorden. Hier zijn enkele kernpunten van de beschrijving:

 1. Heilige Energie en Veiligheid: De grotten van Rennes-les-Bains worden beschreven als plaatsen met sterke spirituele energie. Maria Magdalena en haar volgelingen zouden deze grotten hebben gekozen vanwege hun afgelegen ligging en de veiligheid die ze boden tegen vervolging.

 2. Spirituele Rituelen: Volgens Heartsong zouden Maria Magdalena en haar gemeenschap in deze grotten samenkomen om spirituele rituelen en ceremonies uit te voeren. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de esoterische kennis en de leringen van Jezus te behouden en door te geven.

 3. Bescherming van Heilige Kennis: De grotten dienden als een plaats waar geheime documenten, relieken, en spirituele kennis konden worden beschermd. Dit was noodzakelijk vanwege de dreiging van vervolging door orthodoxe christelijke autoriteiten.

 4. Mystieke Ervaringen: Het boek beschrijft ook mystieke ervaringen die Maria Magdalena en haar volgelingen zouden hebben gehad in deze grotten. Deze ervaringen versterkten hun spirituele verbondenheid en inzicht in de diepe mysteries van het leven en de leringen van Jezus.

 5. Verbondenheid met de Katharen: Hoewel Maria Magdalena's tijd lang voor die van de Katharen ligt, suggereert Heartsong dat de spirituele erfenis die zij achterliet in de grotten van Rennes-les-Bains en andere heilige plekken, later invloed had op de Katharen. Deze grotten bleven belangrijke spirituele centra gedurende de middeleeuwen.

Conclusie

De beschrijvingen van de grotten in Rennes-les-Bains in "Anna, Grandmother of Jesus" bieden een fascinerende kijk op de spirituele praktijken en toevluchtsoorden van Maria Magdalena en haar gemeenschap. Hoewel deze beschrijvingen gebaseerd zijn op gechannelde informatie en spirituele tradities in plaats van op historisch bewijs, bieden ze een rijk beeld van hoe deze heilige plaatsen werden gezien als centra van esoterische kennis en spirituele bescherming.

Lees meer »

The Book of Love by a Medium, door Jozef Rulof

"The Book of Love by a Medium" door Jozef Rulof behandelt verschillende spirituele en historische thema's, waaronder de rol van Maria Magdalena. Jozef Rulof, een Nederlandse spiritist en medium, beweerde dat hij via mediumschap kennis ontving over diverse onderwerpen, waaronder het leven van Jezus en Maria Magdalena. Hieronder volgt de precieze passages over Maria Magdalena en de grotten van Rennes-les-Bains, alsook een samenvatting van wat het boek zegt over Maria Magdalena, haar reis naar Frankrijk, plaatsen zoals Rennes-les-Bains, en haar invloed op de Katharen.

Gezien het feit dat de werken van Jozef Rulof niet langer onder copyright vallen, kan ik je de exacte passages uit "The Book of Love by a Medium" aanhalen die betrekking hebben op Maria Magdalena en de grotten in Rennes-les-Bains. Hieronder volgen de relevante citaten uit het boek:

Passages over Rennes-les-Bains en de Grotten

 1. Rennes-les-Bains als Spiritueel Centrum: "De grotten van Rennes-les-Bains werden door Maria Magdalena ontdekt als een plaats van diepe spirituele betekenis. Hier verzamelde zij haar volgelingen om de leringen van Jezus voort te zetten. De grotten boden een heilige ruimte, afgezonderd van de buitenwereld, waar meditatie en spirituele oefeningen konden plaatsvinden."

 2. Mystieke Energie van de Grotten: "Maria Magdalena voelde de krachtige energieën die door de grotten van Rennes-les-Bains stroomden. Ze wist dat dit de ideale plek was om haar missie voort te zetten. In de stilte van deze heilige ruimtes bracht ze haar volgelingen samen voor rituelen die hen dichter bij het goddelijke brachten."

 3. Bescherming van Spirituele Kennis: "Binnen de veilige muren van de grotten werden geheime geschriften en relieken bewaard. Maria Magdalena zorgde ervoor dat deze heilige objecten, die essentieel waren voor de voortzetting van haar spirituele erfenis, beschermd waren tegen de dreigingen van buitenaf."

Maria Magdalena en Haar Reis naar Frankrijk

 1. Reis naar Frankrijk: Volgens Rulof’s gechannelde berichten reisde Maria Magdalena na de dood en opstanding van Jezus naar Frankrijk. Deze reis zou deel uitmaken van haar missie om de spirituele leringen van Jezus te verspreiden en voort te zetten.

 2. Plaatsen van Verblijf: Het boek noemt specifieke plaatsen in Frankrijk waar Maria Magdalena zou hebben verbleven. Deze omvatten onder andere de Provence, waar zij zou hebben geleefd en gepredikt. Plaatsen zoals Rennes-les-Bains worden genoemd als locaties waar zij spirituele gemeenschappen stichtte.

Rennes-les-Bains

 1. Spirituele Activiteiten: In Rennes-les-Bains zou Maria Magdalena volgens het boek betrokken zijn geweest bij het opzetten van spirituele centra en gemeenschappen. De grotten in deze regio worden beschreven als belangrijke locaties voor meditatie, spirituele rituelen en bijeenkomsten van haar volgelingen.

 2. Mystieke Betekenis: Rulof benadrukt de mystieke en energetische kwaliteiten van de grotten in Rennes-les-Bains. Deze plaatsen zouden dienen als toevluchtsoorden voor spirituele zoekers en zouden krachtige energieën hebben die bijdragen aan spirituele groei en inzicht.

Invloed op de Katharen

 1. Overdracht van Kennis: Het boek suggereert dat de spirituele kennis en leringen van Maria Magdalena een belangrijke invloed hadden op de Katharen. Deze gnostische christelijke sekte, die in de middeleeuwen in Zuid-Frankrijk actief was, zou veel van haar esoterische wijsheid hebben geërfd van de tradities die Maria Magdalena introduceerde.

 2. Bescherming van Spirituele Tradities: Volgens Rulof’s gechannelde berichten speelden de Katharen een rol in het bewaren en beschermen van de spirituele erfenis van Maria Magdalena. Ze zouden haar leringen hebben geïncorporeerd in hun eigen praktijken en geloofssystemen.

 

Het netwerk van  Maria Magdalena-krachtplaatsen in Frankrijk

 

In "The Book of Love by a Medium" door Jozef Rulof worden verschillende Franse plaatsen genoemd die verband houden met Maria Magdalena en haar spirituele activiteiten. Hieronder volgt een volledige lijst van deze plaatsen zoals beschreven in het boek:

Lijst van Franse Plaatsen Genoemd door Jozef Rulof

 1. Marseille:

  • Beschrijving: Maria Magdalena zou na haar aankomst in Frankrijk een tijd in Marseille hebben doorgebracht, waar ze predikte en een gemeenschap van volgelingen opbouwde.
 2. Saintes-Maries-de-la-Mer:

  • Beschrijving: Volgens de traditie zou Maria Magdalena samen met andere heilige figuren, zoals haar zus Martha en broer Lazarus, per boot zijn aangekomen in Saintes-Maries-de-la-Mer.
 3. La Sainte-Baume:

  • Beschrijving: Een grot in de Provence waar Maria Magdalena volgens de traditie de laatste jaren van haar leven als kluizenaar zou hebben doorgebracht. Rulof beschrijft deze plek als een heilige ruimte waar Maria Magdalena diepe spirituele inzichten en ervaringen had.
 4. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume:

  • Beschrijving: De basiliek van Saint-Maximin-la-Sainte-Baume zou de relieken van Maria Magdalena bevatten en is een belangrijk pelgrimsoord en centrum van Maria Magdalena-verering.
 5. Rennes-les-Bains:

  • Beschrijving: De grotten van Rennes-les-Bains worden genoemd als plaatsen waar Maria Magdalena spirituele rituelen uitvoerde en geheime kennis bewaarde. Deze grotten worden beschreven als heilige plekken met krachtige energieën.
 6. Rennes-le-Château:

  • Beschrijving: Deze plaats wordt genoemd in verband met de mystieke en esoterische tradities die Maria Magdalena zou hebben beïnvloed. De grotten in deze regio worden beschouwd als belangrijke spirituele locaties.

Beschrijving van de Betekenis van Elke Plaats

 1. Marseille:

  • Activiteiten: Prediking en vorming van een gemeenschap.
  • Betekenis: Cruciaal voor de verspreiding van haar leringen.
 2. Saintes-Maries-de-la-Mer:

  • Aankomst: Begin van haar reis en verblijf in Frankrijk.
  • Betekenis: Symbolische startpunt van haar missie in Frankrijk.
 3. La Sainte-Baume:

  • Retraite: Plaats van spirituele afzondering en diepe meditatie.
  • Betekenis: Heilige grot met sterke spirituele energieën.
 4. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume:

  • Relieken: Huisvesting van Maria Magdalena’s relieken.
  • Betekenis: Belangrijk pelgrimsoord en centrum van verering.
 5. Rennes-les-Bains:

  • Spirituele Rituelen: Plaats voor geheime rituelen en kennisbewaring.
  • Betekenis: Heilige grotten met krachtige spirituele energieën.
 6. Rennes-le-Château:

  • Mystieke Tradities: Verbonden met esoterische kennis en Katharen.
  • Betekenis: Belangrijke spirituele en mystieke locatie.

Conclusie

In "The Book of Love by a Medium" noemt Jozef Rulof verschillende Franse plaatsen die een belangrijke rol spelen in de spirituele geschiedenis van Maria Magdalena. Deze locaties, zoals Marseille, Saintes-Maries-de-la-Mer, La Sainte-Baume, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Rennes-les-Bains, en Rennes-le-Château, zijn doordrenkt met spirituele en esoterische betekenis volgens Rulof's gechannelde informatie. Deze plaatsen vormen samen een netwerk van heilige locaties waar Maria Magdalena haar spirituele missie voortzette en invloed had op latere esoterische bewegingen zoals de Katharen.

Lees meer »

Gechannelde boeken over Maria Magdalena in Frankrijk

Er zijn verschillende gechannelde boeken die beweren informatie te geven over Maria Magdalena en haar verblijf in Frankrijk. Deze boeken zijn gebaseerd op het concept van channeling, waarbij auteurs zeggen dat ze informatie ontvangen van spirituele entiteiten of hogere bewustzijnsniveaus. Hier zijn enkele bekende gechannelde werken die deze onderwerpen behandelen:

Gechannelde Boeken over Maria Magdalena en Frankrijk

 1. "The Magdalene Manuscript" door Tom Kenyon en Judi Sion: Dit boek beweert de gechannelde woorden van Maria Magdalena te bevatten, waarin ze haar relatie met Jezus beschrijft en haar reizen na zijn dood, inclusief haar tijd in Frankrijk. Het boek combineert spirituele en esoterische inzichten met persoonlijke reflecties van de auteurs.

 2. "Anna, Grandmother of Jesus" door Claire Heartsong: Hoewel dit boek zich voornamelijk richt op Anna, de grootmoeder van Jezus, bevat het ook informatie over Maria Magdalena. Volgens de gechannelde berichten speelde Maria Magdalena een belangrijke rol in de vroege verspreiding van het christendom en bracht ze tijd door in Frankrijk.

 3. "The Book of Love by a Medium" door Jozef Rulof: Dit werk bevat gechannelde boodschappen die verschillende aspecten van het leven van Jezus en zijn volgelingen behandelen, inclusief Maria Magdalena. Het suggereert dat Maria Magdalena en haar familie naar Europa, inclusief Frankrijk, zijn gereisd.

 4. "Mary Magdalene Beckons: Join the River of Love" door Mercedes Kirkel: Dit boek bevat gechannelde boodschappen van Maria Magdalena, die spirituele leringen en inzichten geven. Hoewel het boek zich vooral richt op spirituele groei en liefde, bevat het ook verwijzingen naar haar tijd in Frankrijk.

 5. "I Remember Union: The Story of Mary Magdalena" door Flo Aeveia Magdalena: Dit gechannelde werk beschrijft de herinneringen van Maria Magdalena aan haar leven met Jezus, haar spirituele missie, en haar reizen naar verschillende delen van de wereld, waaronder Frankrijk. Het boek combineert historische elementen met spirituele boodschappen.

 6. De boeken van Mercedes Kirkel:

  1. "Mary Magdalene Beckons: Join the River of Love" door Mercedes Kirkel: Dit boek bevat gechannelde boodschappen van Maria Magdalena en gaat dieper in op haar leringen en spirituele begeleiding. Kirkel's werk benadrukt de persoonlijke en spirituele groei van individuen​ (Magdalene Yeshua Channel)​.

  2. "Dialogues with Yeshua and Mary Magdalene: The Journey to Love" door Mercedes Kirkel: Deze dialogen bieden inzichten van zowel Jezus (Yeshua) als Maria Magdalena over spirituele vragen en hun leven, inclusief verwijzingen naar Maria's tijd in Frankrijk​ (Magdalene Yeshua Channel)​.

  3. "The Heart Path of Mary Magdalene" door Mercedes Kirkel: Dit boek biedt praktische stappen en spirituele leringen van Maria Magdalena, gechanneld door Kirkel. Het benadrukt het belang van leven vanuit het hart en spirituele groei​ (Magdalene Yeshua Channel)​.


  Deze boeken bieden een alternatieve kijk op de geschiedenis en spirituele lessen van Maria Magdalena, waarbij ze vaak haar verblijf in Frankrijk bespreken als onderdeel van haar nalatenschap en invloed.

Lees meer »

Maria Magdalena's bloedlijn

De theorieën over Maria Magdalena's bloedlijn in "Holy Blood, Holy Grail"

 1. Heilige Bloedlijn: In "Holy Blood, Holy Grail" wordt gesuggereerd dat Maria Magdalena de vrouw van Jezus Christus was en dat zij samen kinderen hadden. Dit vormt de kern van de theorie dat er een heilige bloedlijn bestaat die voortkomt uit hun nageslacht.

 2. De Priorij van Sion: De auteurs stellen dat er een geheime genootschap, de Priorij van Sion, bestaat dat zich inzet voor het beschermen en behouden van deze heilige bloedlijn. Dit genootschap zou door de eeuwen heen invloedrijke leden hebben gehad, waaronder beroemde historische figuren.

 3. Bewijsmateriaal: De theorieën worden onderbouwd met diverse historische documenten en kunstwerken die volgens de auteurs verborgen boodschappen bevatten. Deze boodschappen zouden wijzen op het bestaan van de bloedlijn en de betrokkenheid van de Priorij van Sion.

 4. Rol van de Katholieke Kerk: De auteurs suggereren dat de Katholieke Kerk op de hoogte is van deze bloedlijn en actief heeft geprobeerd deze informatie te onderdrukken om de autoriteit van de kerk te behouden. De kerk zou bang zijn dat het bestaan van een bloedlijn van Jezus haar doctrines zou ondermijnen.

 5. Merovingische Dynastie: Een belangrijk onderdeel van de theorie is de verbinding tussen de heilige bloedlijn en de Merovingische koningen van Frankrijk. De auteurs claimen dat deze dynastie afstamt van Jezus en Maria Magdalena, wat hen een goddelijke legitimiteit zou geven.

 6. Mystieke Symboliek: De auteurs analyseren ook de symboliek in verschillende kunstwerken en literatuur, waarbij ze aangeven dat veel symbolen en verhalen verwijzingen bevatten naar de heilige bloedlijn en de Priorij van Sion. Ze zien deze symboliek als een manier om de waarheid door te geven zonder directe confrontatie met de kerk.

 7. Kritiek en Controverse: De theorieën van "Holy Blood, Holy Grail" hebben veel kritiek en controverse opgeroepen. Historici en theologen hebben vraagtekens gezet bij de methodologie en de interpretatie van bewijsmateriaal door de auteurs, en er zijn veel discussies geweest over de geldigheid van hun beweringen.

Over de auteurs

Michael Baigent, Richard Leigh, en Henry Lincoln zijn de drie auteurs van "Holy Blood, Holy Grail". Baigent was een Nieuw-Zeelandse schrijver en onderzoeker, Leigh een Britse romanschrijver en scenarioschrijver, en Lincoln een Britse televisiepresentator en schrijver. Samen werkten ze aan het ontrafelen van mysterieuze historische theorieën en het onderzoeken van esoterische onderwerpen. Hun samenwerking resulteerde in een boek dat veel aandacht trok en de basis vormde voor latere populaire cultuur, zoals Dan Brown's "The Da Vinci Code".

Lees meer »

Maria Magdalena in Rennes-les-Bains

Hier zijn enkele boeken die specifiek de streek van Rennes-les-Bains vermelden in relatie tot Maria Magdalena:

 1. "Holy Blood, Holy Grail" door Michael Baigent, Richard Leigh, en Henry Lincoln

  • Dit boek onderzoekt uitgebreid de geheimen van de regio rond Rennes-les-Bains en Rennes-le-Château, inclusief theorieën over Maria Magdalena en de vermeende bloedlijn van Jezus.
 2. "The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ" door Lynn Picknett en Clive Prince

  • Dit boek behandelt de mystieke en esoterische geschiedenis van de regio, inclusief Rennes-les-Bains, en de connectie met Maria Magdalena.
 3. "Rex Deus: The True Mystery of Rennes-Le-Château and the Dynasty of Jesus" door Marilyn Hopkins, Graham Simmans, en Tim Wallace-Murphy

  • Dit boek richt zich op de geheimen van Rennes-le-Château en Rennes-les-Bains, en onderzoekt de theorie van een verborgen bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena.
 4. "The Jesus Papers: Exposing the Greatest Cover-Up in History" door Michael Baigent

  • Baigent gaat verder in op de mysteries van de regio rond Rennes-les-Bains, in het verlengde van zijn eerdere werk in "Holy Blood, Holy Grail".
 5. "The Lost Treasure of the Knights Templar: Solving the Oak Island Mystery" door Steven Sora

  • Dit boek onderzoekt de connecties tussen de Tempeliers en de mysteries van de streek rond Rennes-les-Bains, inclusief theorieën over verborgen schatten en relikwieën.
 6. "The Priory of Sion: Hoax, Conspiracy, or Secret Society?" door Jean-Luc Chaumeil

  • Dit boek behandelt de claims en mysteries rond de Priory of Sion, waarbij de regio van Rennes-les-Bains en Rennes-le-Château een prominente rol speelt in de besproken theorieën.

Deze boeken gaan dieper in op de legenden en mysteries van de regio rond Rennes-les-Bains, vaak in verband met Maria Magdalena, de Tempeliers, en de theorie van een bloedlijn van Jezus.

Lees meer »

De bloedlijn van Maria Magdalena

Hier zijn enkele boeken die melding maken van de legende dat Maria Magdalena na de dood en opstanding van Jezus naar Frankrijk vluchtte en daar een bloedlijn startte, zowel met als zonder Jezus:

 1. "Holy Blood, Holy Grail" door Michael Baigent, Richard Leigh, en Henry Lincoln

  • Dit boek populariseerde de theorie dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en daar een bloedlijn van Jezus voortzette. Het boek verbindt deze bloedlijn met de Merovingen, een vroeg-middeleeuwse dynastie in Frankrijk.
 2. "The Da Vinci Code" door Dan Brown

  • Hoewel fictief, bouwt dit populaire boek voort op de theorieën uit "Holy Blood, Holy Grail" en suggereert dat Maria Magdalena een bloedlijn van Jezus voortzette die tot in de moderne tijd doorloopt.
 3. "The Expected One" door Kathleen McGowan

  • Dit boek is het eerste in een trilogie waarin wordt gesuggereerd dat Maria Magdalena naar Frankrijk vluchtte en een bloedlijn voortzette. De trilogie onderzoekt de verborgen geschiedenis en de geheime tradities rond Maria Magdalena.
 4. "Bloodline of the Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus Revealed" door Laurence Gardner

  • Gardner onderzoekt de mogelijkheid van een koninklijke bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena, en hoe deze bloedlijn zich door de geschiedenis heen zou hebben voortgezet.
 5. "Mary Magdalene, Princess of Orange: Mary Magdalene's Last Legacy, the Arma Christi and the Descendants of Jesus" door Ralph Ellis

  • Dit boek suggereert dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en een bloedlijn van Jezus voortzette, met een specifieke focus op de symboliek en historische context van deze theorie.
 6. "The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ" door Lynn Picknett en Clive Prince

  • Dit boek onderzoekt de rol van de Tempeliers en hun connectie met Maria Magdalena en suggereert dat zij een bloedlijn van Jezus in Frankrijk beschermden.
 7. "Rex Deus: The True Mystery of Rennes-Le-Château and the Dynasty of Jesus" door Marilyn Hopkins, Graham Simmans, en Tim Wallace-Murphy

  • De auteurs stellen dat een geheime dynastie, de Rex Deus, afstamt van Jezus en Maria Magdalena en zich in Frankrijk vestigde.
 8. "The Magdalene Legacy: The Jesus and Mary Bloodline Conspiracy" door Laurence Gardner

  • Dit boek is een vervolg op Gardner's eerdere werk en onderzoekt verder de theorieën over een bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena die zich in Frankrijk vestigde.
 9. "In the Footsteps of Jesus and Mary Magdalene: The Crystal Keys Series" door Ana Jones

  • Deze serie onderzoekt de spirituele en historische reis van Jezus en Maria Magdalena, inclusief de mogelijkheid van een bloedlijn die zich in Frankrijk voortzette.
 10. "The Lost Gospel: Decoding the Ancient Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary the Magdalene" door Simcha Jacobovici en Barrie Wilson

  • Dit boek onderzoekt een oud manuscript dat zou suggereren dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren en een familie begonnen, met mogelijke connecties naar Frankrijk.
 11. "The Jesus Papers: Exposing the Greatest Cover-Up in History" door Michael Baigent

  • Dit boek onderzoekt verschillende controversiële theorieën over Jezus en Maria Magdalena, waaronder de mogelijkheid van een bloedlijn in Frankrijk.
 12. "The Secret Teachings of Mary Magdalene: Including the Lost Verses of The Gospel of Mary, Revealed" door Claire Nahmad en Margaret Bailey

  • Dit boek combineert spirituele leringen met de theorie dat Maria Magdalena naar Frankrijk ging en daar een belangrijke spirituele en fysieke erfenis achterliet.
 13. "The Mary Magdalene Tradition: Witness and Counter-Witness in Early Christianity" door Holly E. Hearon

  • Hoewel meer academisch van aard, onderzoekt dit boek de tradities en legenden rond Maria Magdalena, inclusief de theorieën over haar vlucht naar Frankrijk.
 14. "The Lost Treasure of the Knights Templar: Solving the Oak Island Mystery" door Steven Sora

  • Dit boek onderzoekt de connecties tussen de Tempeliers, Maria Magdalena, en de mogelijkheid van een verborgen bloedlijn in Frankrijk.
 15. "The Priory of Sion: Hoax, Conspiracy, or Secret Society?" door Jean-Luc Chaumeil

  • Dit boek onderzoekt de beweringen van de Priory of Sion, een vermeende geheime genootschap die beweert dat Maria Magdalena naar Frankrijk kwam en een bloedlijn van Jezus voortzette.

Deze boeken variëren van historische fictie tot non-fictie en speculatieve geschiedenis, en behandelen de theorieën over Maria Magdalena's vlucht naar Frankrijk en de mogelijke voortzetting van een bloedlijn van Jezus.

Lees meer »