16. Jaloersheid (Dwesh)

 

Wanneer de speler toestaat dat zijn fantasieën hem meenemen, kan het verlies van energie hem naar het vlak van de Jaloersheid brengen, Het voornaamste probleem van de tweede chakra. Jaloersheid is een situatie van geestelijke onevenwichtigheid die voortkomt uit wantrouwen en de angst voor medeminnaars en ontrouw. Het is een vorm van waanzin die het denken van de mens vertroebelt, die zichzelf hiermee vergiftigd heeft. Zijn vermogen tot fantaseren stelt hem in staat om zijn ego tot geweldige proporties op te blazen. Hij is niet meer in staat om een onderscheid te maken tussen wat mogelijk is en wat niet, en zijn verwarring ontstaat door het volledig toegeven aan zijn fantasieën.

Hij begint anderen te wantrouwen wanneer zij niet met zijn eigen beeld overeenstemmen. In de liefde is hij jaloers en bang voor medeminnaars. De twijfel aan zichzelf groeit en al spoedig wordt zijn energie teruggetrokken naar de eerste chakra waar hij het slachtoffer wordt van de Hebzucht (4). De jaloersheid voedde zijn gebrek aan zelfvertrouwen, wat uiteindelijk leidt tot onzekerheid, de voornaamste karaktertrek van de eerste chakra. Door het gebrek aan zelfvertrouwen begint men zichzelf te haten, wat naar buiten wordt geprojecteerd als de haat van anderen. Op dit punt verslindt de slang van Jaloersheid de speler en om zijn zelfvertrouwen terug te winnen moet hij opnieuw de eerste chakra ervaren, waar hij zijn onzekerheid kan leren loslaten en zijn innerlijke vibraties kan versterken.

 

Terug naar 4. Hebzucht

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse