25. Goed gezelschap (Su-sang-loka)

De speler die in de derde chakra het pad der waarheid (dharma) begint te volgen vind zichzelf spoedig in het gezelschap van anderen die eveneens proberen om het beste in zichzelf te realiseren. Binnen deze groep merkt de speler dat zijn energie zich vermeerdert door de bevestiging die komt van de kennis dat anderen hetzelfde doel nastreven. Het zoeken naar ontplooiing van zijn ego krijgt een geheel nieuwe betekenis. Deze positieve bondgenoten, dit goede gezelschap, is Su-sang.
Voor hem die probeert om de geestelijke waarheid in zichzelf te verwezenlijken neemt Goed Gezelschap de vorm aan van een organische groep rond de leer en de persoon van iemand van het vierde of vijfde chakra. Slecht gezelschap groepeert zich meestal om een bezielde leider van het derde chakra. In een dergelijke groep werken de speler en de andere leden samen om hun leider voorbij te streven en in zich op te nemen wat de leider in hun eigen identiteit aangeeft.

In Goed Gezelschap worden de ondeugden niet geprezen. De spelers dienen met de hulp van hun meester als spiegels voor elkaar zodat zowel het goede als de slechte eigenschappen kunnen worden geobserveerd en ermee gewerkt kan worden. Terwijl eigenwaan het resultaat is van slecht gezelschap is het meeleven met anderen het resultaat van goed gezelschap.

Goed gezelschap is essentieel voor de speler, want het stelt hem in staat zijn oude identificaties te ontgroeien in een omgeving van vertrouwen en medeleven. De overblijfselen van de problemen van de eerste en tweede chakra verdwijnen geleidelijk als hij leert om oog in oog te staan en te werken met alle aspecten binnen zichzelf.

Goed gezelschap is de positieve kant van het streven naar identificatie en het zich ergens bij aan willen sluiten. Nu zijn er geen valkuilen meer die de weg naar de vierde chakra versperren; het vlak van de kosmische geest en het evenwicht.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲