28. Juiste religie (Sudharma)

 

Sudharma, juiste religie, betekent het aannemen van een gedragslijn die het beste overeenstemt met het innerlijk van de speler. Sudharma is het leven in harmonie met de regels van het spel. Het is de manier van doen die de speler in staat stelt om zijn dobbelsteen te gooien zonder zich zorgen te maken waar hij terechtkomt.

Su-dharma betekent letterlijk iemands eigen dharma. Wat is iemands dharma? Wat wordt men verondersteld te doen? Wanneer dharma een stelsel van gedragsregels was, dan zou dit voor iedereen hetzelfde zijn. Dan zou niemand meer hoeven na te denken. Iedereen zou slechts deze ene algemene manier van leven hoeven te volgen. Maar mensen zijn mensen, zij zijn niet alleen maar machines. Ze hebben individuele verschillen en deze verschillen zijn het resultaat van de ontelbare factoren die het leven en de groei van het individu bepalen. Ieder mens wordt op een andere tijdstip geboren. Atmosfeer, hoogte- en breedtegraad, geografische omstandigheden, en sociologische omstandigheden verschillen van mens tot mens. Iedereen wordt geboren met een aantal goede en slechte eigenschappen.

Ideaal is een ideaal. De werkelijkheid kan nooit ideaal worden. Niemand kan zichzelf volledig overgeven aan een leven dat in overeenstemming is met de wet van dharma als dat zou worden voorgeschreven door een bepaalde persoon of een bepaalde religie. Iedereen moet zijn eigen rol in het spel begrijpen. Hij moet zijn eigen weg tot bevrijding volgen. De voor- en tegenspoed van ieders persoonlijke leven bepaalt de loop van het spel.

Sudharma betekent het zich voor ogen houden dat men altijd in ontwikkeling is terwijl men nooit de onjuiste middelen gebruikt bij zijn manier van handelen. Sudharma is het geloof in de bevrijding, in het samenvloeien met het Kosmisch Bewustzijn. Sudharma is ongehechtheid ten aanzien van de voorspoed of tegenspoed van maya.

Een muzikant zal zijn sudharma vinden in de muziek, een schilder in het schilderen. Er zijn zeven psychische centra van waaruit men kan leven. Daar waar de speler zich op zijn plaats voelt, moet hij proberen om zijn energie in nieuwe patronen te ontwikkelen. Dit is de enige sudharma. Wanneer de speler dit begint te begrijpen, wordt het geloof iets vanbinnen, een bezielde manier van leven. De rituelen verliezen hun belangrijkheid. De speler is gereed om verder te gaan naar het Vlak der Soberheid (50).
Voordat de speler op de vierde chakra is aangeland, heeft het woord 
dharma geen echte betekenis voor hem. In de derde chakra moest hij zich identificeren met een groep of een ideologie. In de tweede identificeerde hij zich met zijn zintuigen en in de eerste met zijn vermogen om zijn lichamelijke bestaan te verzekeren.

In de derde chakra begrijpt hij het karma, liefdadigheid, de ethiek als het het aspect van het dharma, goed en slecht gezelschap, boete, de droefheid in het leven en het onbaatzuchtig dienen. Maar het begrijpen van het spel begint pas op het niveau van de vierde chakra, in sudharma. Dit leidt hem naar het Vlak der Soberheid en dan naar zwaar boete doen en werken aan zichzelf. Het volgen van de weg van sudharma leidt hem direct naar de zesde rij van het spel, de zesde chakra.

 

Ga verder naar 50. Vlak van Soberheid

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse