45. Ware Kennis (Suvidya)

Terwijl wijsheid (Gyana, 37) het bewustzijn was van de waarheid, verenigt Ware Kennis het gedrag met het bewustzijn, een pijl die de speler omhoog voert naar het achtste vlak, het vlak van het Kosmische Goede (67). Dan is hij slechts één vakje verwijderd van zijn doel. Hij realiseert zich dat hij een wereld in het klein is, een oceaan in een waterdruppel.

Volgens de hindoe traditie zijn er veertien vidya’s, veertien spaken in het Wiel der Waarheid. Deze veertien zijn de veertien dimensies der kennis die alles bevatten wat de mensen zou moeten weten om de werkelijkheid te begrijpen. Dit zijn de vier veda’s, de zes shastra’s, dharma, nyaia (logica), mimansa (kritisch begrijpen) en de purana’s.

In de industriële maatschappij heeft kennis echter een geheel nieuwe gedaante gekregen. Wat nu kennis wordt genoemd is beperkt tot het niveau van informatie dat in een computer geprogrammeerd kan worden. Ware Kennis vereist echter ervaring.

Ware Kennis voegt aan wijsheid de dimensie toe van het besef dat verleden, heden en toekomst één zijn, als aspecten van één enkel geheel. Terwijl wijsheid een bepaalde vorm van handelen kan voorschrijven, kan Ware Kennis juist om het tegendeel vragen. Uit wijsheid verloochenden de discipelen Christus, maar uit Ware Kennis stond Christus zijn eigen dood toe omdat hij wist dat de subtiele beginselen altijd zwaarder wegen dan de waarde van de materiële vormen.

Ware Kennis is voedsel voor het bewustzijn en redt het van de slangen Zonder Religie, Jaloersheid, Afgunst, Onwetendheid, Geweld, Egoïsme, Passiviteit en het Negatieve Verstand. Ware Kennis versterkt de innerlijke stem, het temt de tijger van het verstand en verandert het woud der begeerten in een tuin van intermenselijke ontwikkeling.

Vidya komt van de stam ‘vid' wat ‘kennen’ betekent. De oudste vorm van kennen was de staat van samadhi waar het antwoord verkregen werd door een directe ervaring van de werkelijkheid. Daarom staat alle hindoe kennis bekend als ‘Darshan’ wat ‘zien’ betekent, of ervaren. Kennen is één worden met dat wat gekend wil worden. Dat is vidya, Ware Kennis.
Met dit vakje komt het einde van de vijfde chakra, de vijfde rij van het spel. Op het moment dat de speler een volledige eenheid vormt met de kosmos, wordt hij één met de uiterste werkelijkheid en bereikt het vlak van Rudra (Shiva), het Kosmisch Goede (67).


Ga verder naar 67. Kosmisch goede

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse