23. Het Hemelse Vlak (Swarga-loka)

Swarga-loka, de hemelse wereld, is de derde loka van de zeven niveaus van het bestaan. Deze drie — Bhu-loka (5), Bhuvar-loka (14) en Swarga-loka (23) — behoren tot de vlakken die aan het eind van deze schepping (één dag uit het leven van de schepper Brahma), zullen vergaan en bij de ochtend van de nieuwe dag herboren zullen worden. In Bhu-loka bestaat alles op het fysieke vlak. Bhuvar-loka is het astrale vlak waar de begeertes hun rol spelen. En in Swarga-loka op het hemelse vlak worden de dingen uitgevoerd op het vlak van het denken. In dit vlak is het vuur de heersende kracht en alles dat op dit niveau bestaat, is ontstaan uit vuurdeeltjes. Alle lichamen van de wezens die in Swarga-loka leven, bestaan uit fonkelende, stralende en schitterende lichtdeeltjes en daarom zijn zij lichtgevende wezens. In alle mythen wordt er gesproken over stralende engelen en goden. 

In de eerste chakra verlangde de speler naar zekerheid en zocht naar bezittingen die hem moesten beschermen en onderhouden. In de tweede chakra ontdekte hij de wereld van de zintuigen en streefde naar sensuele bevrediging. Bij het bereiken van de derde chakra begint hij verder te kijken dan het materiële en sensuele, en begint hij de aard van zijn ego te doorgronden, zijn persoonlijke identiteit.

Daarom is hier zijn voornaamste zorg om onsterfelijkheid te bereiken voor het bouwwerk van zijn identiteit.

Wanneer het verlangen naar onsterfelijkheid van het ego in het hart is opgekomen, wordt zijn aandacht getrokken door de hemelse wetten, en vanuit dit verlangen probeert hij een hemel voor zichzelf te scheppen. Deze hemel, zoals hij die zich voorstelt, is een vlak waarop alles wat hij nodig heeft voor zijn plezier, vreugde en geluk aanwezig is. Hij ziet de wereld om zich heen zoals die is, vol smart en lijden, voor- en tegenspoed. Hij verlangt naar een vreugde die oneindig is, zonder ophouden of verandering. Dit is de plaats die door alle religies wordt gevoed en bekendstaat als de hemel. Zelfs Marx, de atheïstische filosoof, kon het niet zonder een hemel stellen en noemde die de ‘dictatuur van het proletariaat’.

De hemel is een manifestatie van de verlangens van de derde chakra. Wanneer wij onszelf vrijmaken van waardeoordelen kunnen wij deze zien als een werkelijk hoger vlak dat vanuit de tweede chakra door Loutering bereikt kan worden. De hemel is het lokaas om de verdwaalde schapen van de eerste en tweede chakra’s terug te brengen in de spirituele schapenstal en werd door alle heiligen en profeten van verschillende religies gebruikt om het geestelijke peil van de massa omhoog te brengen.

In de hindoe traditie is de hemel het domein van Indra. Hij is diegene die meester is over de vijf indrya’s, de vijf organen voor het waarnemen en de vijf organen voor het handelen. Iemand die over deze organen meester is, wordt Heer van de Hemel, en woont op die plaats. Het is de woonplaats der heiligen, gelovigen, yogi’s, en hemelse dansers en musici (zie vlak 11).
Voor iemand die meester geworden is over zijn zintuiglijke en werkzame organen bestaan alle dingen zoals zij op het fysieke vlak bestaan, maar in een harmonieuze en goddelijke vorm. Er zijn geen lage begeerten, geen geweld, geen zelfbedrog, geen hebzucht, geen jaloersheid, geen gierigheid, geen woede, geen sensualiteit, geen nietswaardigheid. In plaats daarvan bestaan loutering, vermaak, genade, vreugde en een oneindig leven om van te genieten. De hemel is het gebouw dat geconstrueerd is met de steiger van het dharma.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse