48. Vlak van de zon (Yamuna)

In de zesde chakra schept de speler een evenwicht tussen het mannelijke beginsel van de zon en het vrouwelijke beginsel van de maan. Deze harmonische samensmelting van de elementen creëert een innerlijke getuige die noch mannelijk, noch vrouwelijk is, maar een volmaakt evenwicht van beide.
Het zonnevlak is het vlak van de mannelijke energie. Zolang de speler mannelijk of vrouwelijk is, kan hij de aard van zijn eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid niet aanvaarden, evenals de spelers op het speelveld niet in staat zijn om hun eigen handelen te beoordelen omdat de persoonlijke gehechtheid aan het spel het werkelijk waarnemen onmogelijk maakt. Maar degene die als scheidsrechter optreedt, staat buiten de persoonlijke betrokkenheid. Hij is niet aan één partij toegewijd. Hij is de getuige die in staat is om de fouten van elke speler te zien.

Wanneer de speler, die inde laagste chakra vibreert, beïnvloed wordt door het vlak van de zon, wordt zijn voornaamste kenmerk de vernietiging, de macht, het identificeren met zichzelf, net zoals de zon de planeet zou verbranden wanneer zij te dichtbij kwam. Om de zon in evenwicht te brengen is de maan nodig. De speler die hier terechtkomt nadat hij Wijsheid en Ware Kennis heeft gepasseerd, beseft dit en leert om het spel van zijn eigen krachten in evenwicht te brengen.

In de lagere chakra's omstrengelen de zon- en maanenergie elkaar, maar in de zesde chakra worden zij één. Dit is het gevoel van eenheid dat het Vlak der Soberheid kenmerkt.
Om de aard van de zon- en maanenergie en hun functie in het menselijk lichaam beter te begrijpen, hoeven we slechts te kijken naar het voorbeeld van de accu. Net als deze krachtbron hebben de menselijke wezens ook een anode en een kathode, een positieve en een negatieve pool. Wanneer beide geplaatst worden in een oplossing die de stroom kan geleiden ontstaat er elektriciteit.

De anode is positief en over het algemeen gemaakt van koper, dat rood is, een metaal van de zon en verbonden met het vuurteken Mars. Voor de kathode wordt zink gebruikt, een metaal van de maan, blauwwit van kleur. De elektrische lading verzamelt zich bij de anode en hieraan onttrekken wij de elektriciteit. Deze elektriciteit symboliseert het mannelijk beginsel in het menselijk lichaam.

In het lichaam is de Pingala-zenuw synoniem met Yamuna, het vlak van de zon. De zonne-energie is direct verbonden met het rechterneusgat. Wanneer het rechterneusgat wordt gebruikt overheerst Pingala en er is een lichte verandering in de chemie van het lichaam, de ademhaling en de polsslag. Pingala is de energiebron van alle creatieve uitingen. Het mediteren wordt onmogelijk wanneer het rechterneusgat domineert.

In pranayama-yoga technieken is de zon-ademhaling vaak noodzakelijk. Dit eenvoudige hulpmiddel betekent dat de yogi door zijn rechterneusgat moet ademhalen.

Yamuna is een van de drie heilige rivieren die samenkomen bij Prayag-Raj, het huidige Allahabad in de provincie Uttar Pradesh in Noord-India. Aan de oever van de Yamuna werd Krishna geboren.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲