4. Hebzucht (Lobh)

Het gevoel van afgescheidenheid dat ontstaat door het geboren worden, schept de behoefte aan vervulling. Maar om in deze wereld te kunnen overleven moet de mens eerst zorgen dat aan zijn fysieke behoeften wordt voldaan. Om aan het spel deel te kunnen nemen moet men te eten hebben, een plek om te slapen en kleren om aan te trekken. Het materiële voortbestaan is de voornaamste zorg van de eerste chakra.

Hebzucht ontstaat wanneer de mens zijn gevoel van niet-vervuld zijn verward met de noodzaak van het overleven. Hoewel hij alle noodzakelijke behoeften vervuld heeft, voelt hij zich nog geheel leeg. Maar alles wat hij geleerd heeft was erop gericht om in zijn eigen bestaan te voorzien en daarom gebruikt hij deze vaardigheden om meer en meer bezittingen te verwerven in de hoop zichzelf zo te vervullen. Hoe meer hij verwerft, hoe sterker zijn obsessie wordt. Zijn gevoel van leegte bereikt een stadium van paniek terwijl zijn daden steeds wanhopiger worden. De legende van koning Midas en het veranderen van alles wat hij aanraakt in goud is een klassiek westers verhaal over de gevolgen van hebzucht. Deze behoefte aan materieel succes is eveneens de voornaamste oorzaak van alle militaire veroveringen.

Hebzucht ontstaat uit onzekerheid, en onzekerheid uit de verkeerde identificaties: wanneer men niet in God gelooft en niet in de voorzienigheid. Hebzucht is de staart van de slang Jaloersheid. Het maakt iemand kortzichtig. Men realiseert zich niet dat Hebzucht volstrekt doelloos is. Tenslotte zullen alle materiële bezittingen achterblijven, vrijwillig of door tussenkomst van de dood. Hebzucht kan alleen tot voordeel strekken wanneer het zijn uitdrukking vindt in een verlangen naar innerlijke groei en ervaringen, kennis en liefde.

De speler die ten prooi valt aan Hebzucht opent opnieuw de toegang tot Illusie en Woede en alle andere gedragspatronen van de eerste chakra.

Vier wordt gesymboliseerd door een vierkant dat alle vier de dimensies voorstelt, de vier richtingen. Het is een symbool van het element aarde en als even getal neigt het naar voltooiing. De dwang tot de voltooiing verandert in hebzucht wanneer men dit op het materiële vlak tot het uiterste doorvoert.

In de getalsleer wordt vier geregeerd door Raku, de noordelijke maansknoop die eveneens bekend staat als Drakenhoofd. In de westerse getalsleer wordt vier geregeerd door Uranus. In het occultisme wordt het altijd geschreven als 4-1 en beschouwt men het ook als direct verbonden met de zon.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse

 

Leela 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72  

© Made with Love Projects 2023-2024 - www.DeLevenskunstenaar.org - www.The LifeArtist.org - www.Healing-Earth.org