50. Vlak van Soberheid (Tapah-loka)

Waar kennis het voornaamste kenmerk was van de vijfde chakra,wordt het Vlak der Soberheid, de zesde chakra, gekarakteriseerd door hard werken aan zichzelf en het doen van boete. Tapah betekent boete, deemoediging, en het mediteren over zelfverloochening.

Tapah-loka is de zesde van de zeven voornaamste loka’s. Deze regio zal in de nacht van Bhrahma niet verloren zal gaan.

Lucht is het element dat hier overheerst, waardoor alle elementen elkaar zonder enige moeilijkheid doordringen. Hoewel de elementen in het menselijk lichaam eindigen met de vijfde chakra, blijven zij in de loka’s, die speciale gebieden in de ruimte zijn, nog steeds bestaan. Zij die zich door hard werken aan zichzelf hebben ontwikkeld, vertoeven op deze loka’s in overeenstemming met hun staat van bewustzijn. Zij die in Tapah-loka vertoeven zijn de asceten en yogi’s die het pad hebben gekozen waarop geen terugkeer mogelijk is. Zij zijn nog steeds bezig met boete doen om het volgende bewustzijnsniveau te bereiken, Satya-loka, het vlak der Werkelijkheid (59).
De ontwikkelde innerlijke toeschouwer herkent de overgebleven karma's en zet zichzelf aan de zware taak die noodzakelijk is om deze karma's te vernietigen. Strenge boetedoening is vereist want deze karma's zijn een te zware last geworden om te blijven dragen. De speler die Tapah-loka rechtstreeks bereikt door de pijlen van Ware Religie of geleidelijk door het passeren van de vijfde chakra, ontwikkelt zijn geweten en wordt meester over zijn zon- en maanenergie. 

Het ervaren van eenheid met de totale werkelijkheid berooft de waarneembare en zintuiglijke wereld van zijn aantrekkingskracht. Alle elementen staan nu onder zijn bevel, en zijn inzicht in de aard van de ononderbroken stroom van ruimte en tijd laat hem het begin en einde van de schepping zien. Levend in dit beperkte lichaam wordt hij onbegrensd. De speler weet dat hij een onsterfelijke spirit is in een tijdelijk lichaam. Dood is niet langer schrikaanjagend. Hier begrijpt de speler de betekenis van 'ik ben Dat’ of ‘Dat ben ik’, in het Sanskriet bekend als Tattvam-Asi of Hamsa. De speler staat nu bekend als Paramhansa.
Veel wordt er in het Westen gesproken over het derde oog, maar om dit te kunnen begrijpen moet men de strengheid van het Vlak de Soberheid hebben ondergaan. Men moet boete doen. Men moet zich niet langer 
identificeren met het man of vrouw zijn. Het hele begrijpen van zichzelf moet radicaal veranderen.

Hij moet in zichzelf de aanwezigheid van het goddelijke begrijpen en zijn eigen oneindige natuur aanvoelen. Het geluid Om wordt hier zijn mantra. Dit is de kosmische lettergreep die door zijn hele lichaam weerklanken schept en helpt om het niveau van zijn energie te verhogen. Elk uur, elke minuut hoort hij dit innerlijke geluid. Het groeit steeds meer en wordt steeds indringender, totdat het alle geluiden in zijn omgeving omvat, innerlijke en uiterlijke geluiden. De mensen die in zijn omgeving komen, worden kalm en beginnen geluiden te horen van dezelfde hoge frequentie die door zijn eigen systeem worden opgewekt.

Elke speler heeft een specifiek effect op andere spelers, afhankelijk van het niveau waarop hij op dat moment vibreert. De aanwezigheid van iemand van de eerste chakra roept medelijden of een gevoel van schrik op. Hij zoekt op een agressieve manier naar de bestaansonzekerheid of klaagt over zijn onvermogen om dit te bereiken.

De mens die vanuit de tweede chakra vibreert geeft zich over aan sensuele genietingen en probeert om te charmeren en te vleien. Zijn stem is verleidelijk, zalvend.
De speler die in de derde chakra vibreert daagt voortdurend uit. Hij bevestigt zichzelf overal, op zoek naar steeds grotere identificaties en bevestiging van de aspecten die hij al verworven heeft.

In de vierde chakra inspireert hij de mensen om zich heen. Hij heeft een emotioneel centrum gevonden en verspreidt geen bedreigende vibraties.

Degene van de vijfde chakra houdt een spiegel op die bestaat uit zijn eigen ervaringen waarin de andere spelers zichzelf weerspiegeld kunnen zien.

De aanwezigheid van iemand uit de zesde chakra ontsluiert het goddelijke. De andere spelers verliezen hun identiteit en gewoonten en proberen om hun bewustzijn te doen versmelten met diegene die vertoeft op het Vlak der Soberheid.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲