13. Nietswaardig (Antarisha)

Antarisha is de ruimte tussen Het Fysieke Vlak dat de aarde voorstelt en Het Hemelse Vlak, de Hemel, het koninkrijk van God. Deze ruimte zit hier tussenin en is geen aarde en geen hemel. Noch hier, noch daar, nergens, niets.

Nietswaardig is een staat die direct verbonden is met het onevenwichtige Negatieve Verstand (61). Wanneer men niet voldoende het doel van het ‘zijn’ beseft, komen gevoelens van betekenisloosheid (existentiële angst) en nutteloosheid op in zijn bewustzijn. De speler voelt zich doelloos en hij vermijdt het gezelschap van zijn vrienden. Het gebrek aan vitaliteit schept een gevoel van waardeloosheid en hoewel hij zich voortdurend negatief voelt blijft hij niet lang op dezelfde plek.

Nietswaardigheid is een manifestatie van de tweede chakra en de oorzaken van passiviteit, onevenwichtigheid en rusteloosheid. Alles verliest zijn betekenis. Niet bestaat meer. De normale identificaties van de persoonlijkheid zijn verloren geraakt, wat leidt tot een psychische onevenwichtigheid. Al deze dingen gebeuren omdat hem de energie ontbreekt om op de hogere niveaus te functioneren.

Het uitputten van de energie door het najagen van zintuiglijke bevrediging is de voornaamste val van de tweede chakra. De speler komt hier terecht, nadat hij eerst op Vermaak is gekomen of via Het Sensuele Vlak, Eigenwaan of Gierigheid. Wanneer hij van de eerste chakra komt, heeft hij de vreugde van de Loutering (10) en het Vermaak (11) geproefd, maar hij besteedde zijn beperkte energie te snel. Nu is hij verward. De doelen die hij voor zich zag zijn er nog steeds maar wat is het nut ervan? Wat is het nut van alles?
Maar Nietswaardigheid is geen permanente staat en spoedig herkrijgt hij zijn energie en wanneer de dobbelsteen bij hem komt, is hij gereed om opnieuw te gooien.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse