35. Vagevuur (Narka-loka)

Voordat de speler het vlak van de hartchakra bereikt, ontbreekt het hem aan een begrip van juiste religie. Zonder deze juiste religie (Sudharma, 28) is vrijheid van handelen onmogelijk. Wanneer de speler deze vrijheid van handelen verwerft, wordt hij ook verantwoordelijk voor de resultaten ervan. Narka-loka is de plaats waar hij deze consequenties moet dragen.

In de hindoe kosmologie is Narka de plek die halverwege tussen hemel en aarde gelegen is. Voordat hij de hemel bereikt moet de mens de zeven lagen van Narka-loka passeren. Zijn karma's zijn het voertuig dat hem naar het niveau van deze lagen toebrengt. Als de speler goede karma's verzameld heeft en deze Narka’s is gepasseerd, is hij gereed om de hemel binnen te gaan.

De Heerser van Narka is Yama, die bekend staat als Dharmaraj, de Heer der Dood. Geweld (52) leidt de speler naar Vagevuur, het meest pijnlijke niveau. Want iedere handeling draagt zijn resultaat. Dat is de wet van het karma die niet vermeden kan worden zolang hij nog een lichamelijk bestaan leidt. Wanneer de speler door zijn slechte karma’s op Narka-loka terechtkomt wordt hij hieraan gebonden door zijn karmische binding. Dit is geen bestraffing maar meer een loutering. Dharmaraj, de Heer van Narka is niet persoonlijk geïnteresseerd in het lijden van de één of andere mens. Hij is geen sadistische duivel. Zijn taak is veel meer het recht zetten van de verkeerde frequenties zodat de toekomstige evolutie van de spirit kan plaatsvinden.

Narka is ook de hartchakra zelf. Gehechtheid aan gevoelens is Narka. Het gevoel van gehechtheid is Narka. Narka is negatieve vibratie. 

De speler, die hier terechtkomt zonder het inzicht van de vierde chakra ervaart het als een mislukking en niet als een registratie van negatief karma. Alleen in de vierde chakra leert men het negatieve karma werkelijk ervaren. Narka-loka wordt niet gezien als resultaat van het mislukken van het eigen ik, maar als een teken van de onvolmaaktheid van het handelen en de noodzaak tot verbetering. In de vierde chakra komt de herkenning zonder er een waardeoordeel over te vellen.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse