72. Tamoguna

 

Na zonsondergang overheerst Tamoguna (het passieve) tot de duisternis invalt en brengt de hele wereld in een toestand van slaap. Als guna’s blijven Satoguna, Rajoguna en Tamoguna in de oorspronkelijke prakriti. Wanneer de schepping start, ontstaat mahat, waarin Satoguna (evenwicht) overheerst. Uit mahat ontstaat buddhi, het verstand, waaruit het ego, ahamkar ontstaat.

Dit ego ontwikkelt zich drievoudig overeenkomstig de guna’s. Met sattva (evenwicht) schept het manas: de denkgeest, de zenuwpees gericht op overleven. Met rajas (het actieve) schept het de indryas; de vijf zintuiglijke en werkzame organen. En met tamas (het passieve) schept het de tanmatra’s (alleen het zuivere, dat wat met niets anders is vermengd): geluid, tast, kleur, smaak, en geur. Deze komen overeen met de vijf voornaamste elementen, akash (ether), lucht, vuur, water en aarde. Samen creëren ze het individuele zelf, waarbij de guna’s actief zijn in alle vier bewustzijnsstaten.

Wanneer zij in de gemanifesteerde wereld werkzaam zijn, zijn de guna’s niet meer de zuivere eigenschappen van de hogere prakriti, want zij zijn eveneens manifest geworden in de geopenbaarde prakriti. Op dat niveau wordt Tamoguna de grootste slang van het bord: tamas die het eind is van de zevende chakra. Maar in de achtste rij staan de guna's dichter bij hun bron, en als zuivere eigenschap vormt Tamoguna het einde van het spelbord.

Dit laatste vakje, dat tegelijk het begin is van een nieuwe fase van het goddelijk spel, verschaft de speler een nieuwe mogelijkheid. Die komt in de vorm van een slang die hem opslokt en terugbrengt naar de Aarde (51).
Tamoguna is de bewuste energie die zich in verschillende vormen heeft ontwikkeld. Tomoguna bevat het licht, maar door onwetendheid en gebrek aan initiatief kan het niet uit zichzelf ontwikkelen. Rajas (het actieve) is nodig voordat het sattva (evenwicht) dat hier in verborgen zit bevrijd kan worden: een terugkeer naar de aarde om opnieuw vorm aan te nemen met de hulp van karma. Tamoguna is de sluier die de waarheid verhult en die de slang er uit laat zien als een touw en het touw als een slang. Duisternis is de wezenlijke eigenschap van Tamoguna en passiviteit is zijn aard. De speler die hier terecht komt, verlaat onmiddellijk het vlak van de kosmische krachten en keert terug naar de Aarde (51) om door nieuwe wegen de waarheid te ontdekken.

Wat dan gebeurt, is alleen bekend aan de speler en aan de Ene die zelf de Waarheid is.

 

>>> Terug naar 51. Aarde <<<

 


Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari

eindredactie en art: Garsett Larosse

Leela:        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72  

© Made with Love Projects 2023-2024 - www.DeLevenskunstenaar.org - www.TheLifeArtist.org - www.Healing-Earth.org