51. Aarde (Prithvi)

Aarde is het grote Moederprincipe, het toneel waarop het bewustzijn zijn eeuwige spel speelt. Hier begrijpt de speler Aarde als Moeder Aarde, niet als ‘de aarde’.

Hij ontdekt nieuwe patronen en overeenstemmingen, nieuwe mogelijkheden om te spelen, die voordien volledig verloren gingen in de mist van de gebondenheid aan de lagere chakra’s.

Zowel de Indiase traditie als de moderne wetenschap zijn het er over eens dat de aarde begonnen is als een bal van vuur. Wat overbleef toen de vlammen hun werk hadden gedaan, werd de aarde. Het is niet alleen een planeet. Het is een levend organisme, het grote Moederprincipe dat de geboorte heeft gegeven aan alles wat op haar borst bestaat.

En zoals een moeder melk heeft, zo verschaft de aarde voeding, de vitale levenskracht, voedsel en energie.

Aarde is het symbool van de speler op de zesde chakra. Zij komt voort uit soberheid. Haar indrukwekkende geboorte uit het vuur stelde haar in staat om op haar beurt geboorte te geven aan het levende theater van krachten die haar mantel is. Zij is de essentie van verdraagzaamheid en geduld. Hoewel haar kinderen haar lichaam schenden en haar ziel in brand steken, geeft zij daarentegen diamanten, goud en platina.

Onbaatzuchtig volgt zij de weg van dharma en maakt geen onderscheid tussen hoog en laag. Daarom is zij in de zesde chakra op de juiste plaats. Op het fysieke vlak zagen wij haar lichaam. Maar wat wij niet konden zien was haar geest, haar verstand, haar vrijgevigheid, haar betekenis.

Dit is het begrijpen dat ontstaat in de zesde chakra-speler. Hij ziet in haar spel de voortdurende wisselwerking tussen de zon, de maan en de neutrale energie die een afspiegeling is van het proces dat zich voortdurend in zijn eigen microkosmos afspeelt.

Omdat hij zijn eigen innerlijke werkelijkheid weerspiegeld ziet in de Grote Moeder, krijgt de speler een inzicht in Leela en wordt de Speler. Toch moet hij het vlak van het Geweld (52) nog passeren om te leren hoe hij een werkelijk vloeiende speler kan zijn. Als hij deze tests heeft volbracht kan hij direct verbonden worden met het Kosmisch Bewustzijn (68) wanneer hij terechtkomt op Geestelijke Toewijding (Bhakti, 54).
Zo heeft de aarde haar kind gevoed tot het punt waar het in staat is 
geworden om zijn eigen spel te scheppen, om naar boven of naar beneden te gaan in overeenstemming met zijn eigen karma.

Soms stijgen de spelers in de loop van het spel verscheidene niveaus wanneer zij de eigenschappen van Genade, Wijsheid en Ware Kennis ervaren. Deze pijlen nemen hem dan mee naar het hoogste vlak. Maar omdat zij niet werkelijk op dit vlak thuis horen, zijn zij er niet zeker van dat zij het Kosmisch Bewustzijn ook werkelijk zullen bereiken.

De reis moet toch nog gemaakt worden en het spel geeft de mogelijkheid van de slang Tamoguna (72) die hen weer naar de Aarde brengt om een nieuwe poging te wagen.

Iedere keer dat de speler hoger komt maar er niet in slaagt om het Kosmisch Bewustzijn te bereiken, moet hij naar huis terugkeren, naar zijn Moeder, het kosmisch speelveld.
En hoe meer iemand op Aarde ervaart, des te dieper waardeert men het delicate evenwicht dat het leven op haar oppervlak in stand houdt. Voor de mens van de eerste chakra is het slechts een schatkist voor roof en plundering, die hij zonder op de gevolgen te letten leegrooft. De mens van de zesde chakra begrijpt het gevaar van deze houding en ziet hoe de planeet die hij liefheeft een enorm en misschien onherstelbaar gevaar tegemoet gaat.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse