11. Vermaak (Gandharva)

Volgens de oude geschriften zijn de Gandharva’s God’s muziekklanken, maar het zou het best vertaald kunnen worden als ‘hemelse musici’. Zij vallen onder de achtste vorm van de schepping die niet met het gewone oog kan worden waargenomen, maar zij hebben het vermogen om, als ze dat willen, vorm aan te nemen. Zij zijn niet samengesteld uit grove materie en vertoeven op Het Hemelse Vlak. Hun vrouwen worden Apsara’s (nymfen) genoemd en beide vermaken op allerlei manieren God en alle andere wezens die door hun evolutie dit niveau hebben bereikt. Zij hebben zichzelf gewijd aan het vermaken van de goden van Het Hemelse Vlak. Het zijn hemelse musici die in harmonie leven met de goddelijke muziek. In de verhalen van de Parama’s wordt veel verteld over de Gandharva’s en Apsara’s. Zij staan op zichzelf buiten de cirkelgang van geboorte en dood, maar als zij zich niet in overeenstemming met hun niveau van ‘zijn’ gedragen komen vallen zij vanuit de hemel terug op de aarde en worden herboren als menselijke wezens. Of zij nu in de hemel leven of op de aarde, overal zorgen zij als musici voor vreugde en vermaak.

Na de loutering komt men op het vlak van Vermaak. Deze ruimte is de uitdrukking van innerlijke vreugde, een gevoel voor ritme en harmonie. Vermaak maakt iemand licht en laat de mensen zich ontspannen en plezier maken. Het verheldert het bestaan op aarde en schept nieuwe wegen, nieuwe inzichten, een nieuwe horizon. Alle beeldende kunsten worden voor het grootste gedeelte in een dergelijke staat geschapen die behoort tot de tweede rij en die een eigenschap is van het leven vanuit het tweede chakra. Vermaak bestaat op alle niveaus. Dit spel Leela was het vermaak van de Rishi’s.

Het leven is gebaseerd op het beginsel van vreugde en vermaak, en de speler die het eerste chakra van de zekerheid heeft gepasseerd kan het leven als zodanig zien. De essentie van de lust tot leven is om op een vreugdevolle manier bezig te zijn en het geheel van de schepping is een spel van de energie, Shakti, het Moederprincipe, het Absolute, God of hoe men de Allerhoogste Speler die niet speelt zou willen noemen. Wanneer het goddelijk spel (vermaak) niet bij het spel betrokken zou zijn, dan had de Ene nooit gekozen om Veel te worden.
Het is in het vermaak dat de Ene Veel wordt. Zich vermaken is accepteren. Accepteren is zich overgeven. En zich overgeven is oplossen en Eén worden.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲