24. Slecht gezelschap (Ku-sang-loka)

 

Vanuit de behoefte aan identificatie van zijn ego die karakteristiek is voor de activiteiten van de derde chakra, gaat de speler op zoek naar groepen die hem hierin zullen steunen. Hij is zich ervan bewust dat hij in zijn eentje de kracht mist om aan zijn verlangens te voldoen en gaat op zoek naar anderen die hetzelfde pad bewandelen om een groep te vormen van mensen die elkaar stilzwijgend steunen.

Wanneer hijzelf op de verkeerde manier vibreert zal hij terechtkomen in een groep die niet in overeenstemming handelt met dat wat juist is (dharma). Dan bevindt hij zich in slecht gezelschap en wordt gebeten door een slang die hem terugbrengt naar de eerste chakra, naar Eigenwaan (7).

In slecht gezelschap worden iemands slechte karaktertrekken genegeerd of zelfs geprezen. De kracht die ontstaat door de werkzaamheden van een groep blaast zijn ego tot enorme proporties op en versterkt zijn egoïsme. Hij houd zichzelf voor de gek door te denken dat zijn daden in overeenstemming zijn met het dharma, en hoe verder hij van het juiste pad afwijkt, hoe meer zijn eigenwaan groeit. Spoedig vindt hij zichzelf terug op de eerste chakra en moet opnieuw op zoek naar loutering of vermaak.

In slecht gezelschap worden de persoonlijke problemen gezien als iets dat veroorzaakt wordt door anderen. De politieke samenzweerder die elk middel aangrijpt om zijn doel te bereiken, de terrorist, is een extreem gevolg van zulk slecht gezelschap. Hij wordt begoocheld, doordat de mensen in zijn omgeving ervan overtuigd zijn dat moord juist is. Hij denkt dat hij zijn eigen verlangens kan bevredigen door iemand anders te doden. Hij ziet zijn eigen doel als het juiste doel voor iedereen. Deze ontkenning van het juiste, dit grove misbruik van persoonlijke kracht is het karakteristieke probleem van de derde chakra en dit misbruik trekt alle energie naar beneden.

Slecht gezelschap is adharma. Alleen door in overeenstemming met het dharma te handelen kan de speler zichzelf uit deze val bevrijden.

 

 

Ga terug naar 7. Eigenwaan

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse