41. Het Menselijk Vlak (Jana-loka)

Jana-loka is het vijfde vlak, de woonplaats van de siddha’s (ontwikkelde wezens die krachten bezitten waardoor deze voor de mensen op de lagere niveaus kunnen verschijnen als wonderen) en heiligen die altijd verzonken zijn in de godsdienstige bespiegeling van Vishnu. Jana-loka is eveneens het gebied waar de bewoners van Swarga-loka (23) en Maha-loka (32) hun toevlucht zoeken ten tijde van de Grote Ontbinding van alle bestaande dingen, waarna het universum opnieuw geschapen zal worden. Het element dat op dit vlak overheerst is lucht en de lichamen van hen die op dit vlak vertoeven bestaan uit pure wijsheid, onaangeraakt door enige begeerte. Dit is het vlak der goddelijke wijsheid. De speler die hier terechtkomt wijdt zijn leven aan het harmoniëren met de goddelijke wetten om de opwaartse energiestroom in zichzelf te ondersteunen. Om op dit vlak duurzaamheid te verwerven voelt hij de noodzaak om zijn ervaringen met anderen uit te wisselen. Daarom is de vijfde chakra de bron van alle grote leringen.
De ligging van de vijfde chakra in de keel vlakbij de stembanden onder-streept het belang van de communicatie voor de mens die hier vanuit leeft.

De speler verkrijgt hier een werkelijke begrip van de vitale lucht en van het passeren van Vagevuur, Helder Bewustzijn en Wijsheid. Hij weet dat het samenvallen met de kosmische wetten noodzakelijk is en door zijn begrip van de verschillende soorten lucht geeft hij daaraan de juiste betekenis. Onevenwichtigheid hierin weerspiegelt de disharmonie met de planetaire wetten. Zonder medewerking van deze lucht is dit samenvallen onmogelijk.

Het begrip van de goddelijke aanwezigheid in alle dingen dat hij opdeed bij het passeren van de vierde chakra leidt nu tot het zoeken van het goddelijke in zichzelf. Zo wordt zijn aandacht getrokken door geluiden die een hele nieuwe betekenis voor hem krijgen.

Hij is in staat om binnen zichzelf geluiden te horen die eerst onhoorbaar waren, doordat hij geheel door de uiterlijke wereld in beslag werd genomen. Wanneer zijn zintuigen gericht zijn op het innerlijk hoort hij de geluiden van zijn hart en het bloed dat door zijn lichaam stroomt. Deze geluiden maken hem gevoeliger, waardoor hij nog meer in zichzelf waarneemt.

Hoewel al gezegd is dat alle kennis in onszelf aanwezig is, wordt dit past werkelijk in de vijfde chakra. De grotere gevoeligheid resulteert in geluiden die op hun beurt invloed hebben op de psychische energie en die veranderingen in de chemie van het lichaam teweegbrengen. In deze psychische staat openen zich nieuwe dimensies van ervaringen. Het uiteindelijk begrijpen hiervan staat bekend als kennis.

In de vierde chakra heeft de speler ervaren zonder te begrijpen. De vermeerdering van energie die ontstond door de overgang van de vierde naar de vijfde chakra vergroot het bewustzijn en nieuwe perspectieven komen in zicht.

In de eerste chakra waren slechts vier dimensies aanwezig, vier bloembladeren (zie de tekeningen van de chakra's aan het begin van elke rij). In de tweede zijn het er zes. Vier nieuwe dimensies openen zich van de tweede naar de derde, en twee meer van de derde naar de vierde chakra tot een totaal van twaalf. In de vijfde chakra functioneren zestien dimensies die een geheel nieuw perspectief aan de aard van het spel geven. Het is uit dit perspectief dat alle grote religies zich verspreiden.

Wanneer de speler die de vijfde chakra bereikt deel uitmaakt van een traditie zal hij een nieuwe verbinding vormen in de ontwikkeling ervan. Of hij zal zich terugtrekken en een onafhankelijke denker worden, een ziener, een profeet of een heilige.

Dit is het vlak waarop hij een waar inzicht verkrijgt in de natuur van de mensheid. Vaak wordt dit direct bereikt vanuit de derde chakra door de pijl van het Onbaatzuchtig Dienen (27).

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲