54. Spirituele Toewijding (Bhakti-loka)

Spirituele toewijding (bhakti) is gebaseerd op de leer: ‘Liefde is God, en God is Liefde’. De bhakta (toegewijde) heeft zijn god lief. God is de geliefde en hij is de verliefde. De verliefde ervaart de scheiding en verlangt ernaar zijn geliefde te ontmoeten of alleen maar een glimp van hem/haar op te vangen. Niets leidt hem af, niets trekt zijn aandacht, want niets heeft betekenis voor hem. Voedsel, slaap, seks, eigendommen, verantwoordelijkheden; zij zijn niet langer belangrijk want ze hebben hun betekenis verloren.

Het gevoel van scheiding overheerst en hij huilt in extase om een glimp van zijn Meester op te vangen. Wanneer de toegewijde gezegend wordt door de goddelijke genade vindt hij een onverdeelde eenheid en een non-duaal bewustzijn heeft de overhand. Hij en zijn Heer zijn één en een goddelijke ervaring verzekert dat de toegewijde van de genade die van zijn God neerdaalt. Bhakti is de meest directe manier, de kortste weg om het Goddelijke te ervaren.
Alle yoga, alle kennis, alle wijsheid is gebaseerd op de grondslag van het ware geloof, de oprechte toewijding, Bhakti. Er is niet hogers dan Liefde. Bhakti is de religie der Liefde. Liefde is inderdaad God. Bhakti is het aansteken van de kaars der liefde met de vonk der kennis, en het beoefenen van de yoga van de liefde is bhakti.
Bhakti-loka is het laatste stadium van het openen van de zesde chakra, Wanneer de speler vloeibaar en zuiver is geworden en de werkelijke waarde van het spel begrijpt. Hij kent de noodzaak van het vlak der soberheid, van gyana, ware kennis en van sudharma, onbaatzuchtig dienen. Hij ziet ook dat woede, eigenwaan, nietswaardigheid, droefheid en onwetendheid allemaal betekenisvolle aspecten zijn voor de ervaringen van zijn leven. Hij staat boven de oordelen. Alles heeft een gelijke betekenis en waarde.

Hij weet dat zolang hij in dit lichaam leeft zijn karmische lot hem stap voor stap op zijn weg zal leiden, vlak na vlak, vierkant na vierkant. Hij weet dat hij onderweg ten prooi zal vallen aan slangen maar dat hij ook pijlen zal tegenkomen.

Om hem heen ziet hij dat hetzelfde spel door anderen wordt gespeeld, en dat ze allemaal dezelfde staten meemaken maar in een verschillend tempo en gevarieerde intensiteit. Door meester te worden over zijn wil heeft hij in zichzelf een evenwicht bereikt. Voor zijn verdere ontwikkeling heeft hij nu een emotioneel centrum nodig in zijn leven. Om dit te bereiken moet hij zijn identificaties loslaten en zich met niets anders meer identificeren dan met God, in welke vorm dan ook.

Op het moment dat de speler in Bhakti-loka belandt, wordt deze ene vorm iedere vorm. In welke vorm hij het Goddelijke ook vindt, alle andere vormen zijn op magische wijze in die ene vorm aanwezig. De vorm wordt letterlijk het Goddelijke en de toegewijde wordt op zijn beurt een extatische bhakta. Voordien accepteerde hij het goddelijk spel — Leela — nog niet als zijn fundamentele natuur en zo bleef hij gevangen in de vibraties van de zes chakra's tot zijn energie te snel toenam en hij gewelddadig werd. Maar het aanvaarden van het goddelijke spel maakt hem toegewijd aan het spel zelf.

Hij ervaart elk vakje als een spel van goddelijke energie en hij voelt zich met elk van hen één. Het zijn allemaal manifestaties van God. De ware Bhakti komt daarom in de zesde chakra. De kenner en de kennis, subject en object, godheid en gelovigen… allen woorden zij één. In de zesde chakra begrijpt de speler dat zij allemaal Eén zijn en zo wordt de veelheid het geheel.

In de vierde chakra was er dualiteit. De eenheid komt na de kennis die verworven is in de vijfde chakra. Door geestelijke toewijding begint de speler te denken in termen van de oceaan. Geestelijke Toewijding is de pijl die de druppel naar de oceaan toebrengt nadat de druppel zich heeft gerealiseerd dat de hele oceaan in hemzelf aanwezig is.

Dit is de enige rechtstreekse weg naar het Kosmisch Bewustzijn. De essentie van het Kosmisch Bewustzijn kon niet door louter wijsheid (gyana) of ware kennis (suvidya) gerealiseerd worden. Het is de geestelijke toewijding die van het Kosmisch Bewustzijn een vriend maakt en de speler het besef geeft oog in oog te staan met God.
Kennis en wijsheid scheppen slechts een bewustzijn van het kosmische principe. Toewijding laat de speler het Absolute zien, zoals het in iedere ervaring naar voren komt. De goddelijke aanwezigheid is overal en in alles.

Wijsheid maakte van de speler een wijs mens terwijl bhakti van hem een goddelijk kind maakt dat altijd in de warme schoot van zijn moeder vertoeft onder de goedgunstige bescherming van zijn vader. 

Een wijs mens moet een lange afstand afleggen om God te bereiken. Maar de toegewijde is voortdurend door zijn god omgeven in de duizenden namen en vormen, de totale som van zijn levenservaring.

 

Ga verder naar 68. Kosmisch Bewustzijn

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse