8. Gierigheid (Matsar)

Door zijn verwaandheid wordt de speler afgunstig op anderen. Hij wordt zo in beslag genomen door het waanidee dat hij een zelfstandige werkelijkheid is, dat geen enkel middel om zijn begeerten te bevredigen hem onrechtvaardig voorkomt. Tenslotte, denkt de verwaande speler, ben ik zo veel beter dan al die andere mensen dat ik recht heb op al hun bezittingen. Daarom is Gierigheid verbonden met de slang Afgunst (12), want het is de afgunst die  —  geschapen door verwaandheid — leidt naar gierigheid.
In zijn gierigheid heeft de speler een sterke hekel aan andere spelers. Hij is veel te goed voor hen en wat zij bezitten is ook veel te goed voor hen. Daarom denkt hij dat hij alles zou moeten hebben wat zij bezitten en hij wordt kwaadaardig en begerig naar de bezittingen van zijn vrienden. In tegenstelling tot hebzucht waar alleen het materiële bezit van belang is, is  bij gierigheid hebzucht verbonden met afgunst. Terwijl hij steeds gieriger wordt, wordt zijn dorst naar rijkdom steeds sterker en alle problemen van de eerste chakra beginnen hem opnieuw te plagen.

Acht stelt het octaaf voor, de acht dimensies, de achtvoudige oorspronkelijke natuur (prakriti) die bestaat uit de drie subtiele elementen van het bewustzijn — verstand, denkgeest en ego — en de vijf elementen.
Acht is het getal dat vermindert wanneer het vermenigvuldigd wordt.
8 x 1 = 8, 8 x 2 = 16 = 7, 8 x 3 = 24 = 6, 8 x 4 = 32 = 5, 8 x 5 = 40 = 4, 8 x 6 = 48 = 12 = 3, 8 x 7 = 56 = 11 = 2, 8 x 8 = 64 = 10 = 1. Wanneer acht met negen wordt vermenigvuldigd, wordt het weer negen (8 x 9 = 72 = 9) en in de volgende cyclus begint het weer opnieuw. Dit verschijnsel is in overeenstemming met de cyclische aard van de hele werkelijkheid en met elk proces in het menselijke bestaan. Het subtiele vermindert naarmate het grove vermeerdert totdat het hart van het grovere wordt doordrongen en opnieuw subtiel wordt. Zo vermindert elke vermeerdering en vermeerdert elke vermindering. Niets gaat er verloren, alleen de aard der dingen verandert. In de getalsleer is acht het getal van Saturnus. Dit is zo'n raadselachtige planeet dat hij zelfs door deskundigen op het gebied van de astronomie moeilijk te begrijpen valt. Het is het getal van voor- en tegenspoed en verschrikkelijke strijd. Saturnus is een ‘lucht’-planeet; hij is verbonden met duisternis, gesymboliseerd als een zwijgende denker, een dienaar, naar binnen gekeerd en voornamelijk materieel denkend. De mensen die onder dit getal geboren worden verzamelen rijkdommen als hobby en zijn het slachtoffer van verslavingen en slechte gewoonten. Als zij wijs en ervaren worden, zijn zij zeer goed in staat om andere mensen te beoordelen.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse