19. Karma (Karma-loka)

 

Met het vlak van het karma begint de derde rij van het spel en de ontdekking van de derde chakra. Het enige verlangen dat altijd en overal aanwezig is, Is het verlangen naar vervulling. Alle andere begeerten komen uit dit ene verlangen voort, het verlangen naar vervulling, het verwezenlijken van zichzelf. Op welk niveau men zich ook bevindt, op dat niveau zoekt men zijn vervulling.

In de eerste en tweede chakra kreeg dit verlangen uitdrukking in het najagen van geld en seks. In de derde chakra wordt de voornaamste behoefte de identificatie van het ego en het verkrijgen van macht. De mensen van de eerste chakra werken niet voor zichzelf en zijn niet zelfstandig. Zij worden gewoonlijk aangenomen om te helpen bij de vervulling van iemand van de derde chakra. In de tweede chakra gaat dit verlangen in de richting van het zinnelijke en het najagen van het sensuele dat alle energie verbruikt.

In de derde chakra wordt de speler zich bewust van de sociale en politieke invloeden die de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid hebben bepaald. De speler wordt zich van zichzelf bewust en egoïsme is de dragende kracht van zijn handelen terwijl het ego zijn invloed steeds verder probeert uit te breiden. Daarom confronteert Karma-loka iemand op een meer realistische wijze met de werkelijkheid. De verbeelding van de tweede chakra valt weg voor de werkelijkheid van de wereld. Het is een moment van soberheid. Op dat moment wordt men zich bewust van de wet van het Karma.

Alle dingen staan in een voortdurende wisselwerking met elkaar en op het gebied van de energie bepaalt het karma de frequentie van de vibraties van de speler, die in hun grofste vorm uitdrukking vinden in zijn gedragspatronen. Karma bepaalt de cirkelgang van geboorte en wedergeboorte maar het kan hem ook hieruit bevrijden. Hetzelfde karma schept zowel de verbondenheid als de bevrijding.

Fundamenteel is ieder mens zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Dit zelf kan verdeeld worden in het gemanifesteerde en het niet-gemanifesteerde: lichaam en ‘zijn’. Daarom zijn er karma's van het lichaam en karma's van het bewustzijn. Het lichaam is de wereld en bevat alle elementen van de grove manifestaties. Bijgevolg zijn de karma’s van het lichaam karma's van de hele wereld. Bewustzijn is de essentie van de wereld. Daarom zijn karma's van het individueel bewustzijn eveneens karma's van het collectieve bewustzijn, dat de hele wereld omvat.

Het bewustzijn ontwikkelt zich binnen een structuur van menselijke instellingen en bevat daarom ook alle elementen van de cultuur. Daarom is het de eerste karmische verantwoordelijkheid van de mens om in overeenstemming te leven met de wetten waaruit de patronen van zijn identiteit zijn ontwikkeld.

In de derde chakra zijn de sociale regels van groot belang. Zij vormen een waardevolle en noodzakelijke beperking van zijn persoonlijkheid. Zij bevatten de noodzakelijke belemmeringen die de mens ervan weerhouden om anderen kwaad te berokkenen. Zolang men een lichamelijk bestaan leidt, kan men niet ontsnappen aan het vervullen van zijn karma. De les van dit vlak van het Karma is dat hij zijn karma’s bewust kan vervullen en daardoor zijn aanwezigheid kan versterken in plaats van het slachtoffer te worden van de obsessies van de eerste en tweede chakra.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse