56. Oorspronkelijke Vibraties (Omkar)

Om is het geluid dat door het hele heelal openlijk of verborgen aanwezig is. Het is de meest subtiele vorm waarin de energie bestaat. Omkar is het vlak der trillingen die dit kosmische geluid voortbrengt door trouw te blijven aan het dharma. De speler die hier belandt, ontdekt Om als de ware klank van al het Zijn.
In den beginne was er geluid, het Woord. Dit is hetzelfde geluid dat voor de mens werkelijkheid kan worden wanneer hij het persoonlijk intellect, dat de valkuil is der begeerten, verlaat en tijdens de meditatie dit geluid creëert in zijn lichaam.

Om is de basis van alle kennis, alle poëzie, alle schone kunsten. Door Om in het centrum te plaatsen worden er voor de speler grote bronnen in zichzelf geopend die tevoren door de illusie van de lagere chakra's waren geblokkeerd.

Hetzelfde geluid is eveneens een groot hulpmiddel om spanningen te verminderen en wordt bewust of onbewust door iedere mens gebruikt. Want Om is het geluid van hummen. Iedereen humt. Hummmmm. Hum. Mmmm. Dichters en componisten maken speciaal gebruik van dit geluid om hun creativiteit op te roepen. Om is tegelijkertijd schepper, beschermer en vernietiger: de drie aspecten van God. Wanneer de speler zichzelf opgedrongen voelt met een verstorend element in zijn omgeving en hij zichzelf in harmonie wil brengen met het ritme van de planeet, hoeft hij alleen maar te hummen. Dat zal hem verbinden met zijn innerlijk en de enorme schatten blootleggen, die in de diepte van zijn bewustzijn (chitta) begraven zijn.

Wanneer dichters en componisten in de lagere chakra's vibreren zal hun hummen werk voortbrengen dat in overeenstemming is met dat niveau. Wanneer zij hoger vibreren zal hun werk met dat hogere vlak verbonden zijn. De hindoes geloven dat alle Veda’s uit Om zijn ontstaan. En het is duidelijk dat de Veda’s geschreven werden door dichters en schrijvers die reeds op een hoog niveau vibreerden, want hun werk is de hoogste vorm van poëzie, aangeraakt door de vonk van het Goddelijke.
De speler die op Omkar terechtkomt, beseft de noodzaak om een zekere rust in zijn leven te scheppen en zijn bestaan te vereenvoudigen. Wereldse afleidingen houden hem af van Om en van de kosmische wijsheid die dat aan het licht brengt. Met de vereenvoudiging van het bestaan wordt iedere handeling die verricht wordt, bewust verricht. Men is niet meer de slaaf van 
zijn gewoonten. Wanneer iemands leven fijner wordt afgesteld op de werkelijkheid is men letterlijk aan het hummen.
Dit hummen is Om-zeggen. Ditzelfde geluid wordt in een gesprek door iemand gemaakt wanneer hij instemt met de ander. Dan maakt men een hummend geluid, hmmmhmm, ahmm… Ook het Christelijke Amen is hiervan getuigenis.
In de vorm van een zucht verdrijft Om zowel de pijn als de spanning en verandert de chemie van het lichaam om slechte stoffen uit te drijven.

Hummen vibreert in het hele lichaam, maar vooral in de kruin van het hoofd, de zevende chakra. In de zesde chakra was Om het geluid voor meditatie om de speler in contact met de werkelijkheid te brengen. Hier in de zevende chakra wordt Om gerealiseerd als een bestaand feit.

De Veda’s beweren dat Om de speler in staat stelt om de kennis te ontdekken die nooit aanwezig was in dit lichamelijke bestaan. Een proef hiermee werd genomen binnen een studiegroep aan de Universiteit van Saskatchewan. Een groep van 200 studenten zong Om terwijl zij probeerde een antwoord te vinden op een vraag die niemand van de groep kon beantwoorden. Na minder dan een uur zingen had één op de tien het antwoord gevonden uit de voorraad van kosmische kennis die Om had ontsloten.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse

Dobbelsteen
🎲