46. Geweten (Vivek)

Alle dingen die wij om ons heen zien, veranderen in de loop der tijd. Zij ontwikkelen zich, groeien of raken in verval. Maar toch geven deze dingen de indruk werkelijkheid te zijn en de mens geeft daar waarde aan en verlangt ernaar om zich met deze dingen te identificeren. Vivek, Geweten, is de kracht die de mensen behoedt om terug te vallen naar begeerte; de gehechtheid aan het materiële. Het is de innerlijke stem der wijsheid die de speler in staat stelt om het grovere van het subtiele te onderscheiden, het ding van de uiterlijke verschijning.

Het Geweten kon niet eerder in het spel geplaatst worden. Het is het eerste vakje van de zesde chakra na het passeren van de Ware Kennis (45). Wanneer de speler op de pijl van de Ware Kennis terechtkomt, wordt hij onmiddellijk mee naar boven genomen naar het Kosmische Goede (67). Maar anders heeft hij de hulp van zijn geweten nodig om de loop van het spel te bepalen.

In de eerste vijf chakra's kon men de fundamentele elementen vinden die de bouwstenen zijn van de grove verschijningsvorm van deze wereld. Zolang de speler vanuit deze chakra's handelt, wordt hij door de aanwezigheid van deze elementen beïnvloed. Maar de zesde chakra staat boven deze elementen. De illusie van de verschijnselen heeft nu weinig effect meer op het bewustzijn.

Wanneer de speler op het vlak van het Geweten terechtkomt, wordt hij onmiddellijk meegenomen naar Geluk (62) dat alleen mogelijk is op de zevende chakra. Daar staat de speler boven het Geweld (52) wat de voorwaarde is voor werkelijke geluk.

Maar dit is de zesde chakra en hier is het geweten belangrijk. Deze chakra wordt traditioneel het derde oog genoemd. Het geweten is dit derde oog. Met zijn twee ogen ziet de mens alleen wat bestaat, het heden en het verleden. Maar het derde oog geeft hem de kracht om toekomstige mogelijkheden in het spel te ontdekken. En dat is een van de verworvenheden van de zesde chakra; het inzicht in de toekomst. Niet als fantasie, maar als directe waarneming van wat er zal gebeuren.

Geweten is niet iets dat in de loop van een enkel — naar kosmische maatstaven gemeten — leven kan groeien. Het bevat de inzichten die in de vorm van een collectief geweten in een volk zijn ontstaan. De speler heeft in zichzelf een voorraad aan ervaringen tot zijn beschikking die nu op het niveau staan van het bewust aanwezig zijn.

Bewustzijn is de leraar die op de kruin van ieders hoofd zit — de zevende chakra — en die de mens door zijn hele leven leidt. Men kan de sociale en politieke wetten naast zich neerleggen, maar te ontsnappen aan de stem van zijn geweten is volstrekt onmogelijk.

Voordat de speler de zesde chakra bereikte had het geweten voor hem weinig zin. Het passeren van het zesde chakra wordt bepaald door het vallen van de dobbelsteen en de innerlijke stem van het geweten.


Ga verder naar 62. Geluk

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse