67. Het Kosmisch Goede (Rudra-loka)

 

Rudra is één van de vele namen van de god Shiva. Op het moment dat de schepping begon, ontstond er een drievoudige activiteit die onderscheiden wordt in Schepping, Instandhouding en Ontbinding, de uiteindelijke vernietiging. Deze drie activiteiten worden bestuurd door de drie krachten van de Ene Schepper, die zelf door niets geschapen is maar uit wie alles voortkomt. Vanuit zijn goddelijke wil ontstonden de Schepper, Brahma; de Instandhouder, Vishnu en de Vernietiger, Shiva. Deze drie goden of krachten zijn onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. Zonder vernietiging van de valse identiteit, het idee een afzonderlijke eenheid te zijn het individuele ego — is de werkelijke eenheid niet mogelijk. Shiva laat het individuele bewustzijn samenvloeien met het Kosmisch Bewustzijn (68).
Rudra is eveneens de heerser van de zuidelijke wereld en is de agressieve manifestatie van Shiva. Omdat hij geboren werd uit de schreeuw van de schepper Brahma, werd hij Rudra genoemd.
Shiva betekent ook goed. Goed voor iedereen. Het is het kosmisch goede dat op alchemistische wijze magnetische in elektrische energie verandert en terugvoert naar de bron.

De evolutie van het individuele bewustzijn wordt op het vlak van Rudra voltooid. Van hieruit is het nog maar één enkele stap naar de éénwording met het Kosmisch Bewustzijn. Hier vindt de uiteindelijke loutering plaats. Dit vlak staat boven het geopenbaarde heelal en bestaat uit hetzelfde element als het vorige vlak, Gelukzaligheid.

Weten, voelen en doen zijn de drie eigenschappen van het menselijk bewustzijn. Wat weten? Het antwoord is Waarheid. Wat voelen? Het antwoord is Schoonheid. Wat doen? Het antwoord is het Goede. Want nog steeds is hij bezig met het spel en deze drie dingen zijn het hoogste goed van het menselijke bestaan. In het Sanskriet is Waarheid Sat, Goed is Chit en Schoonheid (Gelukzaligheid) is Ananda: Satchitananda.
Door het pad te volgen van Satyam Shivam Sundarum, — Waarheid, Schoonheid, het Goede — wordt men Satchitananda. Deze drie aspecten van het bewustzijn staan ook bekend als bindu, bija en nada. En zij worden vereerd als de drie belangrijkste goden, Brahma, Vishnu en Shiva (Rudra).
Goed-doen vereist de kennis van het goede. En Ware Kennis (45) kan de speler rechtstreeks leiden naar het ervaren van het kosmisch goede vanaf de vijfde chakra. De speler die hier terechtkomt biedt geen weerstand aan 
de stroom van dharma. Hij doet eenvoudigweg zijn taak, wat de kosmische krachten ook van hem vragen.

Rudra-loka is één van de drie centrale vlakken van de bovenste rij van het spel. Dit zijn de plaatsen van de drie goddelijke krachten die verantwoordelijk zijn voor de gehele schepping en de krachten die de mens in zichzelf probeert te herkennen.

Die speler die zoekt naar éénwording met de ware kennis bevindt zich in de woonplaats van Shiva (Rudra). Hier realiseert hij het juiste, het Kosmisch Goede. De essentie van het Kosmisch Goede is waarheid, zijn vorm is schoonheid.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse