12. Afgunst (Eirsha)

Afgunst is de eerste slang in het spel. Zijn beet brengt u van de tweede chakra naar beneden naar Gierigheid (8) en naar alle andere staten die ontstaan door het leven vanuit het eerste chakra.
Steeds opnieuw grijpt deze kleine slang de speler en voert hem naar beneden. Wanneer hij terugkomt op Afgunst voelt hij een gebrek aan zelfvertrouwen en grijpt terug naar de strategie van de eerste chakra om zijn begeerten te overwinnen. In de loop van het spel helpt deze slang de speler om zijn denken te zuiveren.

In het spel van het leven beweegt de energie van beneden naar boven. De spelers wil de lagere niveaus verlaten om de top te bereiken en om de problemen die hij hier tegenkwam voor altijd achter zich te laten. Maar deze houding is in volstrekte tegenstelling met de essentie van het spel. Men zal op alle niveaus moeten spelen, boven en beneden, waar de dobbelsteen van iemands daden (karma) hem ook naartoe leidt.

Niemand wil op een laag niveau blijven, maar wanneer hij op een hoger niveau niet juist leeft, nemen de slangen hem te pakken. En door zijn eigen worp van de dobbelsteen gaat en komt de speler, op en neer, steeds opnieuw.

Wanneer de energie laag is, voelt men afgunst. Alleen door het lot van het karma heeft hij een hoger vlak bereikt maar in werkelijkheid verdient hij het niet om daar te blijven. In feite kan hij daar ook niet blijven want de negatieve vibraties van de eerste chakra zijn nog steeds in hem aanwezig. Op zo'n moment voelt hij zich afgunstig op anderen waarvan hij ziet dat zij wel harmonisch op een hoger vlak kunnen leven. Afgunst is een negatieve reactie die alle energie terugvoert naar beneden, naar het eerste chakra waar hij zijn karma moet vervullen.

Terug naar 8. Gierigheid