60. Positief Denken (Subuddhi)

Subuddhi is het juiste begrijpen en dit komt alleen na het bereiken van het Vlak der Werkelijkheid. Nadat Satya-loka (59) bereikt is, verkrijgt men een bewustzijn dat geen dualiteiten kent en het Goddelijke in alle verschijnselen waarneemt. Dit niet-tweeledige bewustzijn is een werkelijk positief denken.

Maar zolang de speler in het lichaam aanwezig is, speelt het verstand zijn eigen spel. Het oordeelt, maakt onderscheid en geeft zijn waardeoordelen. In de zevende chakra staan deze waardeoordelen niet langer in relatie met de uiterlijke wereld maar keren ze naar binnen en laten de speler zo toe zijn eigen innerlijke werkelijkheid te ontdekken. Ieder oordeel veroorzaakt een verandering in de chemie van het lichaam. Deze staten staan bekend als gevoelens.

Wanneer de speler het Kosmisch Bewustzijn bereikt, verliest de ring, het symbool dat het lichaam voorstelt, haar belangrijkheid. Maar tot het 68ste vlak bereikt is, behouden de vier vermogens van het bewustzijn — manas (denkgeest, zenuwpees), buddhi (verstand), chitta (zijn) en ahamkara (ego) — hun werking. In haar negatieve fase wordt ahamkara egoïsme. Ook het verstand heeft zijn positieve en negatieve kant. Chitta blijft voortdurend in actie en reactie met de drie guna’s (oervormen van energie).

Vóór het bereiken van de het Vlak der Werkelijkheid, werd het verstand (buddhi) en ook het ego (ahamkara) niet gezien als een zelfstandig verschijnsel. Maar na het ervaren van samadhi, en het besef dat ontstaat door het direct ervaren der dingen, begint het verstand deze ervaringen te analyseren en in te delen. Op dat moment kan de richting die het verstand inslaat positief of negatief zijn. 

De positieve weg om te vibreren, Subuddhi, wordt bereikt door het pad van de Wijsheid (22) te bewandelen, de oorsprong van de pijl die hier uitkomt. Het positieve denken, en de stroom der wijsheid zijn de twee meest krachtige werktuigen in het spel om de speler te helpen bij zijn zoeken naar bevrijding.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse