58. Uitstraling (Teja-loka)


Teja betekent licht. Teja-loka is het (astrale) vlak van het licht. In de Oepanisjaden wordt gezegd dat het bewustzijn of innerlijk, vier staten kent:

  • de staat van het wakker-zijn, Jagrat genaamd, waarin het innerlijk bekend staat als Vaishvanara.
  • de droom-staat, Swapna genaamd, waarin het bewustzijn bekendstaat als Tejas (taijas), vol licht of gemaakt van licht. Dit is het licht dat bij het begin van de schepping werd geschapen.
  • de staat van diepe slaap, Sushupti genaamd, waarin hij bekend staat als Pragya.
  • de vierde staat, Turiya genaamd, die een staat is van een fundamenteel zuiver bewustzijn (én onbewust zijn), waar hij bekend is als Brahman, het Kosmisch Bewustzijn.


Teja is het licht dat in het begin is gecreëerd. De wereld die wij in een staat van wakker-zijn ervaren is de wereld der verschijnselen die voortkomt uit de wereld van Teja. De wereld van verschijnselen is in Teja — het licht van waaruit ze materialiseert. Deze twee werelden lijken heel erg op elkaar, maar zijn niet hetzelfde, net zoals de afbeeldingen in films precies lijken op de echte persoon. Ze zijn echter verschillende patronen van licht, die variëren om de illusie van werkelijkheid te scheppen. Teja is verbonden met het astrale lichaam sukshma, dat bestaat uit licht en waarin de speler vertoeft als hij droomt.
Uitstralen betekent het verspreiden van licht. Omkar (56) was het geluid. Daarna komt lucht, Vayu-loka (57). Na lucht komt vuur, Teja, het element dat verantwoordelijk is voor alle vormen van manifestatie. Vuur kan niet bestaan zonder lucht, net zomin als de speler op Teja-loka terecht kan komen zonder eerst het vlak der gassen te passeren.
Ieder materiaal heeft zijn ontbrandingspunt, een temperatuur waarbij het ontbrandt wanneer er zuurstof aanwezig is. Hitte is een opgewondenheid van de moleculen. Hoe sneller de moleculen bewegen, hoe groter de hitte. Wanneer de beweging te snel wordt om door het materiaal bevat te kunnen worden, ontstaat vuur.
Wanneer de speler hoger en hoger opstijgt, vermeerdert het niveau van zijn eigen vibraties. In de zevende chakra bereikt hij de essentie der vibraties. Wanneer zijn vibraties hun volle hoogte hebben bereikt, passeert hij de lucht, barst uit in vlammen en geeft licht aan alle mensen om hem 
heen.
Wanneer de speler hier terechtkomt kan zijn licht overal worden ervaren. Hoewel er duizenden sterren in de lucht staan, zijn er maar enkelen zo helder dat zij gezien kunnen worden. Hier wordt de speler zelf licht, verlicht, verlichtend. Hij wordt als een zon, die om zich heen de astrale lichamen verzamelt, die noodzakelijk zijn om een volledig zonnestelsel te vormen.
Het Vlak der Uitstraling is door geen enkele pijl direct te bereiken. Men moet hier langzaam en geleidelijk de weg naartoe vinden, tenzij men direct de verlichting deelachtig wordt door de pijl van Spirituele Toewijding (54).

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse