64. Waarneembare Wereld (Prakriti-loka)

 

In de Bhagavad Gita legt Sri Krishna prakriti uit op een tweevoudige manier: als de geopenbaarde werkelijkheid, en als iets goddelijks. De geopenbaarde prakriti is de wereld der verschijnselen die bestaat uit de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether (Akash), plus de zenuwpees (manas), het verstand (buddhi) en het ego (ahamkara). Deze prakriti is achtvoudig en grof van substantie.
De goddelijke prakriti is Maya Shakti. Nadat Krishna aan Arjuna de achtvoudige prakriti heeft uitgelegd, zegt hij, “Ken nu ook de andere prakriti, de hogere die het hele heelal steunt en leven geeft aan alle bestaande dingen”. Dit is de onvernietigbare Prakriti, de wil van de allerhoogste, die altijd aanwezig is en altijd in beweging. Deze Prakriti staat boven de zeven loka’s, boven akash. Het element dat hier overheerst is Mahat, dat de bron is van alle andere elementen. Maha betekent groot en ’t’ staat voor tattva (element). Mahat betekent daarom 'het grote element’ waaruit de andere acht elementen voortkomen.

Het grove bestaan van verschijnselen komt dus voort uit de goddelijke prakriti. Nadat het proces van manifestatie voleindigd is met de evolutie van het individuele zelf of mens zijn, begint een  omgekeerde evolutie: het zelf verlangt terug naar de bron. In dit proces start de speler van op Het Fysieke Vlak (het welke hij bereikt heeft in zijn reis van subtiele naar grove substantie) en gaat voorbij de zeven loka’s door middel van karma en spirituele disciplines. Wanneer hij in staat is om tamas te overwinnen bereikt hij prakriti-loka.

Tot op het zevende niveau van het spel wordt de speler met manifestaties van prakriti geconfronteerd, maar nadat hij deze zeven vlakken gepasseerd heeft, heeft hij ervaring en inzicht verkregen. Hij kan nu zien wat er achter de wereld der zintuigen verscholen ligt, en dat is Prakriti.
Elk mentaal beeld heeft een model — een achterliggend concept. Het concept zonder beeld is leeg. Het beeld zonder begrip is blind. Nu nadert de speler het begrip voorzien van de beelden van zijn ervaring. Nu begrijpt hij de Bron van de wereld der verschijnselen.

In het Sanskriet betekent prakriti de oorspronkelijke vorm van iets, oorsprong of bron, materiële oorzaak, datgene waaruit iets gevormd wordt, een patroon, een vrouw, een moeder…

Prakriti is de energie in zijn oorspronkelijke vorm. Het is het bezielde bewustzijn, de bewuste energie in niet-gedifferentieerde vibratie. Vanuit deze staat ontwikkelt zich de fase waarin de energie vast wordt, zich differentieert of manifesteert. Uit deze staat van zich vastzettende energie manifesteren zich drie belangrijke dimensies:

  • de materiële inhoud (tevens potentie) die het lichaam van het verschijnsel vormt.
  • actie en interactie in het proces van evolutie
  • het doel dat onlosmakelijk samenhangt met het verschijnsel

Wanneer de speler in Prakriti-loka belandt na het Vlak der Werkelijkheid te zijn gepasseerd, is hij in staat de drie guna’s en de vijf elementen in hun meest essentiële vorm te begrijpen.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse