21. Boete (Saman Paap)

 

Wanneer de speler boven de druk van de materiële en sensuele begeerten uitstijgt, wordt hij zich ervan bewust dat hij anderen in de loop van het bevredigen van zijn lagere begeerten kwaad heeft berokkend. Op zoek naar bevrediging heeft hij blindelings gehandeld zonder zich van de gevolgen van zijn daden bewust te zijn. Wanneer hij op het vlak van Boete terechtkomt ziet hij dat hij door de verkeerde daden en de verkeerde middelen de verkeerde vibraties in zichzelf heeft geschapen die het bereiken van innerlijke rust in hem verhinderen.

Op zoek naar deze innerlijke vrede komt hij terecht op Boete om de verkeerde dingen die hij gedaan heeft goed te maken, de fouten te herstellen en voor zijn dwaasheden te boeten. Dit is een tijd van grote emotionele verwarring. Er is een vurig en sterk verlangen om de negatieve daden (karma’s) en de misslagen die men begaan heeft, te herstellen.

Boete is eveneens het vlak voor de mensen van de tweede chakra die in de derde terechtgekomen zijn, maar zich schuldig voelen omdat zij hier niet naar op kunnen leven. In beide gevallen geeft boete een positief resultaat en helpt de energie naar boven te stromen.

De speler doet boete door de wet van dharma te volgen die de ware natuur is van alle dingen. Boete brengt iemand in harmonie, In harmonie met het dharma, het volgende vlak in het spel.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art:  Garsett Larosse