14. Het Astrale Vlak (Bhuvar-loka)

 

Bhuvar-loka is het vlak dat direct boven Het Fysieke Vlak staat en hoewel het uit fijnere materie is samengesteld, is het hier nauw mee verbonden. In de beschrijving van Het Fysieke Vlak hebben wij reeds de betekenis van de zeven centrale vlakken uitgelegd die ieder een staat van ‘zijn’ voorstellen in het proces van de innerlijke groei. Ook in het materiële bestaan geven zij de verschillende staten aan waarvan de fysieke staat de meest grove manifestatie is.

Evenals in de tweede chakra is het element water overheersend in Het Astrale Vlak. Dit is het vlak van de dromen en de fantasie, waar de verbeelding een grote vlucht neemt. De speler die hier terechtkomt, wordt zich bewust van de onmetelijke verscheidenheid van de wereld der verschijnselen.

De wereld wordt letterlijk levend door alle mogelijkheden, want er zijn zoveel dingen die hij kan doen en zoveel doelen die hij kan najagen. Door het besef van al deze mogelijkheden wordt hij opgewonden en krijgt een veel actievere belangstelling voor het leven. Hij heeft aan zijn voornaamste behoeften voldaan en nu ziet hij dat het leven heel wat meer te bieden heeft dan hij ooit had kunnen denken toen hij zich nog zorgen maakte over zijn volgende maaltijd.

Nu hij zichzelf materieel zeker voelt is zijn succes verzekerd en door deze golf van zelfvertrouwen neemt zijn creatieve verbeelding een hoge vlucht. Maar de fantasie verbruikt meer energie dan welke menselijke activiteit ook. De speler besteedt zijn hele voorraad energie aan het bouwen van luchtkastelen. Door het najagen van genot, pleziertjes en het zich identificeren met anderen probeert hij aan de fysieke wereld te ontsnappen.

Zolang hij vanuit dit punt leeft zijn de genietingen van zijn zintuigen de dragende kracht van zijn leven. Dit is het vlak van de wijn, wijven en gezang. Seksualiteit wordt het voornaamste middel om zichzelf uit te drukken en dat kan zijn vitale energie op een geweldige manier uitputten. 

De speler leeft in de wereld van de gevoelens, emoties, ideeën en betekenissen en hij gebruikt dit als de basis van zijn fantasieën. Daarom is de tweede chakra het beginpunt van alle creatieve kunsten. Fantasie is de kracht achter creativiteit.

Het Astrale Vlak is de dimensie van de psychische ruimte tussen hemel en aarde. De speler heeft vertoefd op de lagere regionen en nu brengt zijn verbeelding de mogelijkheid van de hemel binnen zijn bereik. Het gevaar bestaat dat hij zichzelf volledig door zijn fantasieën in beslag laat nemen, hetgeen al zijn energie zal verbruiken en hem uitgeput achter zal laten.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse