70. Satoguna

 

Sat betekend waarheid, en wanneer men bevrijd is, is deze waarheid het Kosmisch Bewustzijn. Maar wanneer deze zelfde waarheid verbonden is met het karmisch bestaan, wordt het afhankelijk van de drie guna’s, de drie oorspronkelijke aspecten van het bewustzijn. Guna betekent eigenschap. Eigenschappen zijn een onderdeel van de speler die nog steeds afhankelijk is van de dobbelsteen van het karma.

Waarheid is de essentie van het bestaan, en in alles wat bestaat zijn deze drie guna’s werkzaam. De waarheid kan niet op zichzelf bestaan. Dan zou ze overgaan in het Kosmisch Bewustzijn. Maar het spel is nog niet ten einde. De ring, het symbool van de speler, ligt er nog steeds. Daarom zal het bewustzijn zich voor de rest van het spel via deze drie guna’s manifesteren. De speler zal moeten terugkeren naar de Aarde, terug in het spel, dat het resultaat is van deze drie krachten.

Op zichzelf zal sattva een staat van evenwicht creëren, maar ook de activiteit (rajas) en het materiaal, de passiviteit (tamas) zijn noodzakelijk. Satoguna is synoniem met licht, essentie, de ware natuur, vibratie van de hoogste frequentie. De onverstoorbare meditatie die de oorsprong is van samadhi kan ontstaan wanneer sattva overheerst.

Alles wat bestaat bevat sattva, rajas en tamas. Toch is niets alleen maar sattva, rajas of tamas. Zolang er nog vorm is — de schepping van Brahma — zijn zij alle drie aanwezig. Alleen de mate waarin zij voorkomen verandert van moment tot moment.

De verschillende staten van Zijn worden in de Oepanisjaden als volgt omschreven (zie ook vlak 58):

1. Wakker zijn; waarin rajas (het actieve) overheerst en sattva (evenwicht) op de achtergrond de mens helpt om het te begrijpen en hem in staat stelt om zijn rol te spelen.

2. Dromen: waarin rajas overheerst, maar het dromen zelf gevoed wordt door sattva. In een droom zien we nooit duisternis. Het licht in de droom komt van sattva. Dromen zijn een proces van zuivering en in de droom-staat wordt men niet gebonden door de wetten van het fysieke vlak. Men vertoeft in het astrale lichaam en staat buiten het fysieke lichaam hoewel men daarmee door sattva verbonden blijft.

3. Diepe slaap. In deze staat overheerst tamas (het passieve) en blijven sattva en rajas op de achtergrond.

4. De Turya-staat van onbewust bewustzijn: de vervoering van samadhi. De mens vertoeft in pure sattva en wanneer men in staat is om uit te stijgen boven de guna’s wordt men Gunateet: boven de guna’s. Deze guna's zijn de dynamische krachten die de verandering teweegbrengen en helpen bij elke manifestatie. Zij bestaan in de waarneembare wereld (prakriti) en worden actief zodra de schepping begint. Deze drie guna’s zijn geen verschillende eenheden maar zijn onderling verwisselbaar. In het proces van de evolutie wordt sattva (evenwicht) tamas (passief) en schept geluid, aanraking, zien, smaak en geur. Datgene wat deze verandering teweegbrengt is Rajas (het aktieve).
In de evolutie van het menselijke bewustzijn wordt tamas (het passieve) eveneens met behulp van rajas (het actieve) sattva (evenwicht). Sattva is uit zichzelf niet actief en kan zonder de hulp van Rajas niet veranderen. Sattva (evenwicht) is de overheersende eigenschap op aarde na het invallen van de duisternis tot drie uur na zonsopgang.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 345 - 6