9. Sensualiteit (Kama-loka)

Dit is het negende vlak van de eerste rij. Negen is een volmaakt getal en geeft de voltooiing aan van de eerste rij. Het is de ladder die je naar het tweede bewustzijnsniveau leidt, dat begint met Loutering. Na geboren te zijn moet men Het Sensuele Vlak gepasseerd hebben om aan het tweede niveau te beginnen.
Kama betekent in het Sanskriet begeerte, begeerte van elke soort: een goede naam, rijkdom, succes, familie, status, verworvenheden. Elk soort van begeerte en ambities, hoogstaande of laag-bij-de-grondse doelen, allen zijn zij Kama. Kama was het eerste dat uit de evolutie voortkwam want zonder begeerte was er geen schepping geweest. Kama-loka is in andere woorden het vlak der begeerten, maar omdat deze allemaal hun oorsprong vinden in de sensuele natuur van de mens staat het bekend als Het Sensuele Vlak. 

Dit vlak is direct verbonden met Onwetendheid (44), met het gebrek aan kennis. Maar hoe men hier ook terechtkomt, door de mond van de slang Onwetendheid of door het geleidelijk ontdekken van het eerste chakra, tenslotte vindt men zichzelf terug op het Sensuele Vlak.

 

Negen is een volmaakt getal dat duidt op voltooiing en volmaaktheid. Het stelt de kracht voor en de energie. Vermenigvuldigd met een ander getal behoudt het zijn eigen identiteit en integriteit, 9 x 1 = 9, 9 x 2 = 18 = 9, 9 x 3 = 27 = 9 enz.
Er zijn negen openingen in het lichaam waardoor de vitale energie (prana) bij het sterven het lichaam verlaat: de mond, twee neusgaten, twee ogen, twee oren, de anus en het seksorgaan. Gedurende de dag ademt een mens 21.600 keer, wat opgeteld ook negen geeft. Een dag heeft 24 uur of 1440 minuten wat samen ook negen is. De normale duur van het overheersen van één deel van de hersenen of één neusgat is ongeveer 900 ademhalingen. Er zijn negen voornaamste zenuwen in het lichaam. Negen godinnen (Navdurga’s) die in de Hindoe religie worden vereerd. In het lichaam bevinden zich 72.000 zenuwen die nadi’s worden genoemd en die de dragers zijn van de levensenergie, prana. Negen planeten beïnvloeden het leven op aarde en staan bekend als navagraha’s.
In de getalsleer is negen het getal van Mars, die het helderst schijnt aan de hemel met een prachtige rode schittering.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse