5. Het Fysieke Vlak (Bhu-loka)

Een deel niet-gemanifesteerde werkelijkheid transformeert zichzelf in de wereld van namen en vormen. De wereld van de namen en vormen zoals wij die kennen bestaat op zeven verschillende loka’s, of niveaus, die een opklimmende reeks vormen. Deze loka’s geven het stadium van ontwikkeling aan van het individuele bewustzijn. Zoals de mens zich ontwikkelt, zo beweegt hij en verandert van aard. Door deze vlakken te onderscheiden, is het bewustzijn in staat zijn eigen ware aard te begrijpen.

Elk van deze vlakken of loka’s vormt een bepaald gebied dat afgebakend wordt door de aard van de materie waaruit het is samengesteld (zie ook 32. Vlak van Evenwicht). Deze loka’s vormen de ruggengraat van het spel en staan in een bepaalde specifieke volgorde in de centrale verticale rij.
Zoals het in de macrokosmos gaat, gaat het in de microkosmos. De loka’s zijn in het menselijk lichaam gelegen in de ruggengraat op dezelfde plek als de chakra’s.

Het fysieke vlak ligt in het menselijk lichaam aan de basis van de ruggengraat op dezelfde plek als de eerste chakra, en in de kosmos ligt het op de aarde. Letterlijk betekent Bhu-loka in het Sanskriet ‘Aarde-vlak’. De aarde bestaat uit vijf subtiele elementen die bestaan in vaste vorm, vloeibaar of gasvormig, als stralende, etherische, en bovenetherische materie; de verschillende stadia in het bestaan van atomen, wel of niet gedefinieerd. In alle omstandigheden en condities is het element aarde in hen overheersend en evenals de aarde ontwikkelen zij zich langzaam en geleidelijk.

Alle andere vlakken die op het spelbord voorkomen vallen onder een bepaalde horizontale rij en behoren tot één van deze zeven loka’s. Zij vallen binnen het gebied van deze zeven vlakken als steden binnen een provincie, provincies binnen een land,  of landen binnen een continent.

Het Fysieke Vlak omvat Geboorte, Maya, Woede, Hebzucht, Zelfbedrog, Eigenwaan, Gierigheid en Sensualiteit, de linker- en rechterkant ervan, de positieve en negatieve aspecten. Wanneer de speler terechtkomt op Het Fysieke Vlak, wordt hij gevangen in zijn lagere begeerten. Dit is slechts één fase in het spel. Niemand blijft voortdurend op dezelfde plaats; iedere gooi van de dobbelsteen is een opening naar een nieuwe wereld.

Op dit vlak houdt men zich voornamelijk bezig met de materiële verworvenheden zoals huizen, geld, voertuigen, voedsel en lichamelijke kracht. Ook de ontspanning is betrokken op het lichaam in de vorm van sport en wedstrijden. Zijn plezier gaat vaak gepaard met geweld en zijn voornaamste mogelijkheden liggen op het gebied van het ambachtelijke.

Het Fysieke Vlak is verbonden met de aarde, materie en moeder. Het is de opslagplaats van energie, de woonplaats van kundalini, de bewustzijns-kracht die de yogi door de zeven chakra's heen probeert te laten stromen. Zonder het verwezenlijken van Het Fysieke Vlak is de verwezenlijking van de andere vlakken onmogelijk. Op dit vlak bestaan geen pijlen; alle spelers moeten dit passeren voordat zij de andere dimensies kunnen bereiken. Zeven slangen leiden vanaf de andere niveaus de speler hiernaartoe terug, en dat geeft het fundamenteel belang aan dat ligt in het verwezenlijken van dit niveau van grove manifestaties.

Vijf is het aantal van de subtiele elementen — ether, lucht, vuur, water in aarde. Vijf is ook het aantal lichaamsdelen dat de mens gebruikt bij zijn handelen: handen, voeten, mond, geslachtsorganen en anus. Ook zijn er vijf zintuigen voor de vijf soorten ervaringen; horen voor het geluid, de huid voor de aanraking, ogen voor het zien, de tong voor de smaak, en de neus voor de reuk. Vijf is het getal van het evenwicht, een één met een twee aan elke kant. De heersende planeet, Mercurius, is vriendelijk, een diepe denker, een leerling, genieter van vermaak, en eveneens verbonden met zakendoen en het lichamelijk welzijn.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse

 

Leela 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72  

© Made with Love Projects 2023-2024 - www.DeLevenskunstenaar.org - www.The LifeArtist.org - www.Healing-Earth.org