6. Zelfbegoocheling (Moha)

Moha betekent in het Sanskriet gehechtheid. Deze gehechtheid is de werkelijke oorzaak van de verbondenheid die de speler steeds maar weer door opeenvolgende geboorten terugbrengt op de wereld. In de geschriften wordt gezegd dat er vier obsessies zijn die het wegstromen van de energie van het individuele bewustzijn veroorzaken. Het zijn obstakels in de innerlijke groei.

  1. Kama- begeerten, sensualiteit.
  2. Krodh - woede, agressie, geweld.
  3. Lobh - hebzucht, ontevredenheid.
  4. Moha - gehechtheid, zelfbegoocheling.

Terwijl Maya de illusie is van de waarneembare wereld, is Zelfbegoocheling de gehechtheid aan de verschijnselen als de enig mogelijke manifestatie van de werkelijkheid. Zelfbegoocheling overschaduwt de denkgeest, waardoor die niet meer in staat is om de werkelijkheid te zien. Dit is het gevolg van Zonder Religie (29), waarbij de religie niet staat voor het geheel van de gedragsregels en moraal, maar voor een leven dat in harmonie is met de wetten van het heelal.

‘Alles wat men zou moeten volgen, dat is de wet (Dharma)’, adviseert een oud Sanskriet gezegde. Dharma is de aard, de essentie, de waarheid van het bestaan. Wanneer men de wet van zijn eigen natuur niet volgt —  die buiten elke illusie staat — dan wordt men besmet door Zelfbegoocheling. Men moet begrijpen dat dit bestaan een spel is. Wanneer men dit beseft, verdwijnt de waan dat men een zichzelf-besturende speler is. En met het verdwijnen van deze Zelfbegoocheling, verdwijnt het slechte karma eveneens.

Zelfbegoocheling is het eerste vakje waar de speler terecht komt wanneer hij zes heeft gegooid. Met het beginnen van het spel aanvaardt hij de tijdelijke gebondenheid aan het materiële. Na zijn geboorte is hij gedwongen om de bijzondere omstandigheden van plaats en tijd als bindend te aanvaarden. Verandering is ondenkbaar, hij is terechtgekomen op Zelfbegoocheling. Hoe hij hier ook komt, door geboren te worden of als prooi van de slangen Zonder Religie (29), het gebruik van slechte middelen en zelfzuchtig handelen, onvermijdelijk moet de speler Zelfbegoocheling passeren. Wanneer hij eenmaal zijn eigen wetten (dharma) ziet en erkent dat verandering niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk is, is hij gereed om verder te gaan. Maar zolang zijn eigen voorstelling van de wereld nog helemaal is afgesloten, is hij gedwongen om steeds maar weer naar dit vlak terug te keren.
Vanwege zijn aard als een combinatie van twee oneven getallen of drie even getallen (2x3 of 3x2) is zes een volstrekt evenwichtig getal. Verbonden met inventiviteit, creativiteit en beeldende kunst behoort zes tot de maangetallen en is verbonden met Venus. Dit is de helderste van alle planeten en is als ochtendster met het blote oog te zien. In de Hindoe mythologie is Venus de leraar van de demonen, de wezens die zich overgegeven aan Zelfbegoocheling en sensuele pleziertjes, hun energie besteden aan hun begeerten, het slachtoffer zijn van woede en hebzucht, tegen de wet van dharma ingaan, ongelovig zijn en egoïstisch.

 


De Ene: Ik wou dat ik 2 puppy's was, dan kon ik samen spelen. 
Hieronder weergegeven met de aanvullende symbolen van de elkaar aanvullende yin-yang-tegenstellingen in de wereld van contrasten, de vlinders van de alles-is-met-elkaar-verbonden quantumwetenschap, en het onderliggende herhalende patroon van het holografisch universum.
Je kan ook even stilstaan bij het verschil tussen zelf en Zelf. 

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

- 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse