37. Wijsheid (Gyana, traditioneel Jnana)

De kennis van het goede en het inzicht in de juiste middelen om dit in het dagelijks leven toe te passen, zijn de twee essentiële eigenschappen van Gyana. Het is een naar boven gerichte kracht, een pijl die de speler meeneemt naar het vlak der Gelukzaligheid (66) van de achtste rij, boven alle chakra's. Wanneer de speler zijn rol in het spel en de aard van zijn gedrag begrijpt dan leeft hij in Gelukzaligheid.
Alleen na het ervaren van helder bewustzijn kan deze wijsheid verkregen worden. Alleen door de waardeoordelen opzij te schuiven kan de omzetting van energie plaatsvinden die hem meeneemt naar de vijfde chakra.
Wijsheid is niet de Bevrijding. De speler moet zichzelf nog vrijmaken van al die dingen die zijn bewustzijn hebben overschaduwd. Maar hij weet dat deze blokkades verwijderd kunnen worden, dat het Kosmisch Bewustzijn een doel is dat bereikt kan worden. Sommige Hindoe-filosofen zien Gyana als een directe weg naar het Kosmische Bewustzijn, maar in dit spel leidt het naar Gelukzaligheid. De speler moet het vlak van het Kosmisch Goede (67) nog verwezenlijken en moet twee gooien om uit de kringloop van wedergeboorte te ontsnappen. Maar er is niets aan de hand. Hij kan altijd naar de Aarde (51) terugkeren om het spel opnieuw te spelen.

Wijsheid is het zichzelf bewust zijn, niet de realisatie. Het is het begrijpen van de wetten van het bestaan, en het bewustzijn van de manier om daarmee in overeenstemming te leven. De vierde chakra heeft reeds een zeker evenwicht geschapen. Het bewustzijn is verhelderd en een werkelijk doordringen in de wereld der begrippen wordt mogelijk.

Hij wordt niet meer aangetrokken door de vormen maar door de essentie, het proces van inzicht. Oude verhoudingen krijgen een geheel nieuw perspectief wanneer zij bekeken worden in het helder licht van het onbelemmerde bewustzijn. Maya is de oorzaak der gebondenheid. De oorzaak van de bevrijding uit maya tot gelukzaligheid is Gyana.
Zolang de speler zich identificeert als een onafhankelijk bestaand individu heeft hij karma's, en dat is de oorzaak van zijn gebondenheid. Wijsheid maakt duidelijk dat door het gebied en de draagwijdte van het karma te beperken hij deel kan hebben aan deze gelukzaligheid. Dit is het inzicht in het spel.

In de eerste drie chakra's was  de speler verloren in zelfbedrog, fantasie en macht. Iedere gebeurtenis die hem hoop gaf, liet hem uiteindelijk vermoeid en ellendig achter. Tenslotte begon hij in de vierde chakra een gevoel van innerlijk evenwicht te ontwikkelen. En met een helder bewustzijn begaf hij zich in de naar boven stromende energie, die hem meenam naar de vijfde chakra. Door dit evenwicht ziet hij dat zijn doel bereikbaar is en hij probeert om zijn leven in overeenstemming met zijn inzicht te brengen in het proces van vervulling.

Wijsheid is een onbeschreven bladzijde. Alles wat erover geschreven wordt, is slecht de illusie van Ahamkara, het Ego*. Deze illusie verandert voortdurend en is slechts tijdelijk, maar de bladzijde zelf blijft bestaan en is niet tijdelijk. De bladzijde die overblijft wanneer het schrift allang verbleekt is, is wijsheid. Dit is de wijsheid die de speler alles laat begrijpen over het karmische schrift op de onbeschreven bladzijde. Naarmate de speler het verlangt, schrijft hij op deze bladzijde, maar de richting die Gyana aangeeft is dat het intact gehouden moet worden en teruggegeven zoals het werd ontvangen.

Wijsheid past heel juist binnen de vijfde chakra omdat dit de bron is van de miljoenen onbeschreven bladzijden die de essentie vormen van de verschillende wereldreligies. In de vijfde chakra wordt de relatie met anderen van groot belang. De speler probeert de essentie van zijn eigen inzicht aan anderen over te dragen terwijl hij zich tegelijkertijd de vergeefsheid van deze taak realiseert.

 

* Het zou het wijste zijn geweest om deze twee pagina's blanco te laten. Maar zij bevatten een pijl en de schrijver voelt de gelukzaligheid van deze ervaring en kan het niet laten om er uitdrukking aan te geven. Ook God gaf hieraan uitdrukking toen Hij zei: "Laat er licht zijn”.

Verder naar 66. Gelukzaligheid

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse