29. Zonder religie (Adharma)

 

De speler die op Juiste Religie (su-dharma) terecht komt, ontdekt zijn ware rol in het spel en hij speelt deze rol zonder te letten op de uitkomsten van zijn daden. Hij weet dat zolang hij naar de stem van zijn eigen innerlijke natuur luistert, hij nergens voor hoeft te vrezen.
Het geloof dat met de wetten van de natuur in overeenstemming is, is Sudharma. Blind geloof dat de kosmische principes ontkent, leidt tot adharma. Adharma’s zijn die handelingen, die tegengesteld zijn aan iemands individuele dharma. Zij leiden hem weg van zijn ware doel en brengen hem terug naar Zelfbegoocheling (6) in de eerste chakra, dat de oorzaak is van dit blinde geloof.

Ingaan tegen de wetten van het bestaan is adharma. Bij zonsopgang verandert alles op de planeet. De wind, de atmosferische druk en de temperatuur veranderen. Het tempo van het leven versnelt; wanneer men rond die tijd nog slaapt, handelt men in tegenstelling tot de wetten van de planeet. Dat is adharma.
Het plunderen van de natuurlijke bronnen van de aarde en het gebruikmaken hiervan zonder zich rekenschap te geven van de negatieve gevolgen voor de omgeving en de toekomstige behoeften van de aarde, is adharma tegen de aarde. Op dezelfde manier is deze adharma verbonden met iemands lichamelijke situatie. Het vasthouden van spanningen en niet tot rust komen is adharma, maar ontspannen met behulp van onjuiste middelen is een nog groter adharma.

Adharma bestaat niet op zichzelf. Het is de ontkenning van de wet van het dharma en gaat tegen de ware innerlijke aard in. Het is het ontkennen van het eigen innerlijk van de mens. Zelfverguizing en zelfverheerlijking zijn beide adharma. Het begrijpen van de eigen positie in het spel is sudharma, de rest is adharma.
Adharma kan het beste begrepen worden als een onevenwichtigheid van de drie guna’s, de drie oorspronkelijke kosmische krachten die verantwoordelijk zijn voor alle manifestaties. Wanneer één van deze krachten, sattva (bewuste energie), Tamas (passiviteit) of rajas (beweging) overheerst, ontstaat adharma. Zelfvernietiging is de grootste adharma. Het is de slang die terugvoert naar Zelfbedrog (6), het vakje waarmee het spel begint.

Het gevaar om door adharma gevangen te worden is het grootst in de vierde chakra, de vierde rij van het spel. In de eerste drie chakra's werd alle energie besteed aan de Fysieke, Astrale en Hemelse vlakken. Maar nu, in de vierde chakra, heeft de speler een zeker evenwicht bereikt en hij begint het belang van juiste religie te onderkennen. Terwijl hij op zoek is naar zijn eigen rol bestaat er de mogelijkheid dat hij de bestaande dharma’s zal ontkennen en proberen zijn eigen weg te gaan zonder met de wetten van deze planeet en de wetten van het bestaan rekening te houden. Hier is geloof de sleutel.
Geloof is de essentie van de vierde chakra: geloof, toewijding, bhakti. Dit geloof kan de speler wanneer hij in harmonie met zijn ware natuur handelt, leiden naar het Vlak der Soberheid (50). Maar als het niet in harmonie is met zijn meest innerlijke vibraties kan het hem terugbrengen naar Zelfbedrog. Dat is adharma. Het handelen vanuit het geloof alleen, heeft de neiging om het ongeloof in het hogere in de hand te werken. Geloof alleen, dat niet gebaseerd is op de wetten van het bestaan, is blind geloof. En blind geloof is de meest voorkomende oorzaak van energieverlies op dit vlak. Geloof dat overeenstemt met de wetten van het bestaan is sudharma. Geloof alleen is adharma.

Ga terug naar 6. Zelfbechoocheling

 

 

Copyright Made with Love Productions - Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse