7. Verwaandheid (Mada)


Verwaandheid is zelfbedrog, valse trots en het bouwen van luchtkastelen. Het woord Mada betekent in het Sanskriet zelfvergiftiging. Wanneer men vergiftigd wordt door valse ijdel, trots, macht, verworvenheden of bezittingen, wanneer men allerlei waanideeën over zichzelf heeft, is men ten prooi aan Mada.
Na het spel te zijn begonnen wordt men onderworpen aan Verwaandheid en valse identificaties. Trots en ijdelheid zijn de twee eigenschappen die de mens het meest vergiftigen en men drinkt hiervan in Slecht Gezelschap (25). Dit is de slang die de speler terugvoert naar Verwaandheid. Hier wordt hij gevangen door zijn eigen spel en het slechte gezelschap dat hij opzoekt is het gevolg van zijn slechte begeerten.

Iedereen speelt zijn eigen spel en gooit zijn eigen dobbelsteen en wanneer die eenmaal geworpen is heeft men geen keus meer. Een speler zonder begeerten is niet op zoek naar gezelschap, maar omdat de begeerten bij de aard van het spel horen, is het zoeken naar gezelschap op een bepaald moment van zijn leven onvermijdelijk. De speler heeft de groep nodig om zijn nieuwe identificatie te versterken.

Het gevaar ontstaat wanneer hij geheel en al door zijn begeerten wordt overweldigd. Dan verandert zijn gedrag radicaal. Juist is niet langer juist en verkeerd niet verkeerd. Zijn begeerten moeten tegen elke prijs bevredigd worden en zo schept hij een slecht karma en gaat op zoek naar slecht gezelschap; naar hen die hem ondersteunen in zijn fouten. Omdat iemand gekend wordt door de vrienden die hij heeft, kan hij met zijn slechte daden ophouden door naar goede vrienden op zoek te gaan.

Het getal zeven hoort bij de Zon en is verbonden met Saturnus en de duisternis. Zeven is het aantal muzieknoten in een toonladder, het aantal dagen in een week en het aantal chakra's. Als een één met twee oneven getallen aan iedere kant is zeven het getal van de rechtvaardigheid. Het is verbonden met Ketu, de zuidelijke maansknoop die ook bekend staat onder de naam Drakenstaart. In de moderne Indiase getalsleer wordt zeven bepaald door Varuna, de godheid die regeert over het water en die in de westerse getalsleer vermeld wordt als de planeet Neptunus. Zeven is het getal van de schrijvers en schilders die, wanneer zij zich niet hebben ontwikkeld, leven in valse trots, beroemd zijn vanwege hun luchtkastelen, en altijd bang zijn voor de toekomst. Ze houden er niet van om de bekende paden te volgen en hebben zeer ongewone ideeën over de religie. Zij scheppen hun eigen godsdienst en besteden hun leven aan vermaak. Zeven is een eenzaam getal dat op zoek is naar vervolmaking.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
Redactie Garsett Larosse