59. Vlak der Werkelijkheid (Satya-loka)

Satya-loka is het laatste vlak van de zeven voornaamste vlakken die in de ruggengraat van het spel liggen. In Satya-loka overheerst het element Akash (ether) en het innerlijk bereikt de wereld van Shabd Brahman en staat op het punt om bevrijd te worden uit de kringloop van geboorten en wedergeboorten. Hij heeft het hoogste vlak bereikt waarboven alleen nog Vaikuntha ligt, de plaats van het Kosmisch Bewustzijn. Dit vlak vergaat niet in de nacht van de schepper Brahma. Shabda is het woord AUM dat hetzelfde is als Brahman (Absolute Werkelijkheid, Kosmisch Bewustzijn).
Shabd Brahman is het vlak van de oorspronkelijke vibraties — Omkar. Wanneer men dat gepasseerd is, is de speler in staat om zich in de werkelijkheid neer te zetten.

Satya betekent waarheid, werkelijkheid, God. Het is hier dat de speler het hoogste chakra bereikt en werkelijkheid, verwerkelijkt wordt. Vóór dit vlak was het hele spel een proces van ontplooiing van de natuur van zijn eigen ware werkelijkheid. De speler die hier belandt, bereikt een harmonie, een evenwicht met de krachten van de kosmos. Er zijn geen belemmeringen voor de stroom van zijn energie.
Hier wordt de speler Satchitananda (sat = waarheid, Chit = zijn, ananda = gelukzaligheid). Men realiseert zich dat Gelukzaligheid de Waarheid is van Zijn. Hij bevindt zich in een staat van samadhi, zoals een druppel rust in de oceaan. Hij vertoeft in een zee van geluk. Zijn aanwezigheid wordt goddelijk en hij schenkt genade aan andere spelers.

Maar zelfs hier is de speler niet bevrijd. Op de zevende rij van het spel bevinden zich nog drie slangen. De eerste is Egoïsme (55), de tweede Negatief Denken (61) en de derde Passiviteit, Tamas (63). Door het Vlak der Werkelijkheid te bereiken is hij aan één slang ontsnapt, maar er blijven nog twee slangen over om zijn zoeken naar Bevrijding te belemmeren. Wanneer er nog twijfel of luiheid is overgebleven, zullen deze slangen hem naar beneden trekken.
Maar wanneer de speler terechtkomt op het Positief denken (60) en zijn dobbelsteen van het karma hem met succes langs de slang der Passiviteit leidt, wachten hem Geluk (62), de vlakken van de achtste rij, en Kosmisch Bewustzijn. Hij is zich bewust van de gevaren die voor hem liggen en weet dat hij nog goede karma's moet verrichten om zijn doel te bereiken. Dit is zijn  besef van het Vlak der Werkelijkheid.
Hij beseft dat hij niet alleen door te vibreren in de zevende chakra het 
kosmisch bewustzijn kan bereiken. Er zijn nog meer karma's, nog meer beproevingen. Er zijn geen pijlen meer, geen plotseling naar boven gerichte energiebewegingen. Men moet zijn eigen weg gaan, in overeen-stemming met zijn daden.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse