61. Negatief Denken (Durbuddhi)

Wanneer de speler niet de wet van Dharma volgt en twijfelt aan de kosmische aard van het bestaan en aan de goddelijke aanwezigheid in zijn eigen ervaringen, wordt hij gevangen door de slang van het Negatieve Denken die hem terugbrengt naar Nietswaardig (13).
Hij is niet verbonden met de lagere chakra's en kan zijn wijsheid niet te hulp roepen. Hij moet nu alle vlakken van de tweede chakra weer passeren tenzij de pijlen van Genade (17) of Liefdadigheid (20) tussenbeide komen. Tenzij hij geholpen wordt door deze pijlen, moet hij boeten voor zijn negativiteit en opnieuw zijn eigen waarheid (dharma) vinden. Of hij moet zijn gedrag geheel wijzigen.

Verstand (buddhi) is tegelijkertijd een diepe valkuil én een uitstekend middel tot bevrijding. Terwijl Su-buddhi (60) een hulpmiddel is voor het bereiken van bevrijding, is Dur-buddhi een naar beneden cirkelende kracht die alle energie meetrekt naar het vlak van de fantasie.

Negatief denken vertegenwoordigt die negatieve waardeoordelen in de speler die veroorzaken dat er niets meer mogelijk is. Om zijn doelen te kunnen bereiken moet de speler in staat zijn alles te accepteren wat de wereld hem aanbiedt. Als hij een aspect afwijst, wanneer hij in een enkel ding de aanwezigheid van God ontkent, ontkent hij God zelf. Want de werkelijkheid is goddelijk. Alles is de manifestatie van de Ene.
Durbuddhi is de ontkenning, de ontkenning van het Goddelijke. Daarom gaat de speler die hier terechtkomt, terug naar Nietswaardig. Al zijn energie wordt verbruikt door het ontkennen van God en daarom vind hij zich terug in nutteloosheid. Zolang hij niet kan accepteren wat hij heeft ontkend, zolang hij de wijsheid niet gevonden heeft, hoeft hij niet te hopen op bevrijding.

Maar Nietswaardig is een voorbijgaande staat. Alleen het Kosmisch Bewustzijn is absoluut. Wanneer de speler opnieuw de zevende chakra bereikt, kan zijn gedwongen verbanning naar Nietswaardig het inzicht verschaffen dat noodzakelijk is om het Positieve Denken te bewaren en de kaken van de slang te vermijden.

Ga terug naar 13. Nietwaardig

 

 

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie en art: Garsett Larosse