18. Vreugde (Harsha-loka)

 

Hier, aan het eind van de tweede rij, de tweede chakra, ontstaat een gevoel van diepe tevredenheid. De speler weet dat hij Afgunst, Nietswaardigheid en Jaloersheid gepasseerd is en dat hij het gebied van de fantasie achter zich laat, om de werkelijke wereld tegemoet te treden: het stadium van Karma Yoga. Hij weet niet hoe snel hij zijn doel zal bereiken maar hij weet wel dat de verschillende niveaus van het bestaan ontstegen kunnen worden en dat zijn energie zich kan vermeerderen.

Het gevoel van verwachting voor zijn ontmoeting met de wereld geeft hem de snelheid en hij begint zichzelf op elk vlak van het bestaan dieper te ervaren. Er is een uitdaging vlak voor hem maar er is ook de duurzame tevredenheid die ontstaat wanneer men iets voltooid heeft. Eén fase is afgesloten, een andere staat op het punt om te beginnen. Op dit moment van de voortreffelijkheid wordt hij overspoeld door een gevoel van vreugde.

Hij heeft de eerste chakra gepasseerd, er is geen angst en geen onzekerheid. Hij heeft de tweede chakra voltooid, en is uitgestegen boven zijn sensuele begeerten. Wat voor hem ligt, is de taak van Karma Yoga. Hij voelt zich boven zichzelf staan en boven de wereld, hij is aangestoken door de kracht van het zoeken.

Het gevoel van tijd verdwijnt. Vreugde is altijd eeuwig, hoe kort het ook duurt. Het besef van ruimte verdwijnt. Vreugde kent geen grenzen, maar vreugde kan niet eeuwig voortduren. Spoedig beginnen de krachten van het karma te werken en de taak van het passeren van de derde rij ligt voor hem.

 

 

Wil je het spel verder spelen?
Gooi dan een dobbelsteen en kies één van de 6 uitkomsten:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Leela, spel der zelfkennis, door Harish Johari
eindredactie Garsett Larosse
© Made with Love Projects 2023-2024 - www.DeLevenskunstenaar.org - www.TheLifeArtist.org - www.Healing-Earth.org

Leela:        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72