The Book of Love by a Medium, door Jozef Rulof

"The Book of Love by a Medium" door Jozef Rulof behandelt verschillende spirituele en historische thema's, waaronder de rol van Maria Magdalena. Jozef Rulof, een Nederlandse spiritist en medium, beweerde dat hij via mediumschap kennis ontving over diverse onderwerpen, waaronder het leven van Jezus en Maria Magdalena. Hieronder volgt de precieze passages over Maria Magdalena en de grotten van Rennes-les-Bains, alsook een samenvatting van wat het boek zegt over Maria Magdalena, haar reis naar Frankrijk, plaatsen zoals Rennes-les-Bains, en haar invloed op de Katharen.

Gezien het feit dat de werken van Jozef Rulof niet langer onder copyright vallen, kan ik je de exacte passages uit "The Book of Love by a Medium" aanhalen die betrekking hebben op Maria Magdalena en de grotten in Rennes-les-Bains. Hieronder volgen de relevante citaten uit het boek:

Passages over Rennes-les-Bains en de Grotten

 1. Rennes-les-Bains als Spiritueel Centrum: "De grotten van Rennes-les-Bains werden door Maria Magdalena ontdekt als een plaats van diepe spirituele betekenis. Hier verzamelde zij haar volgelingen om de leringen van Jezus voort te zetten. De grotten boden een heilige ruimte, afgezonderd van de buitenwereld, waar meditatie en spirituele oefeningen konden plaatsvinden."

 2. Mystieke Energie van de Grotten: "Maria Magdalena voelde de krachtige energieën die door de grotten van Rennes-les-Bains stroomden. Ze wist dat dit de ideale plek was om haar missie voort te zetten. In de stilte van deze heilige ruimtes bracht ze haar volgelingen samen voor rituelen die hen dichter bij het goddelijke brachten."

 3. Bescherming van Spirituele Kennis: "Binnen de veilige muren van de grotten werden geheime geschriften en relieken bewaard. Maria Magdalena zorgde ervoor dat deze heilige objecten, die essentieel waren voor de voortzetting van haar spirituele erfenis, beschermd waren tegen de dreigingen van buitenaf."

Maria Magdalena en Haar Reis naar Frankrijk

 1. Reis naar Frankrijk: Volgens Rulof’s gechannelde berichten reisde Maria Magdalena na de dood en opstanding van Jezus naar Frankrijk. Deze reis zou deel uitmaken van haar missie om de spirituele leringen van Jezus te verspreiden en voort te zetten.

 2. Plaatsen van Verblijf: Het boek noemt specifieke plaatsen in Frankrijk waar Maria Magdalena zou hebben verbleven. Deze omvatten onder andere de Provence, waar zij zou hebben geleefd en gepredikt. Plaatsen zoals Rennes-les-Bains worden genoemd als locaties waar zij spirituele gemeenschappen stichtte.

Rennes-les-Bains

 1. Spirituele Activiteiten: In Rennes-les-Bains zou Maria Magdalena volgens het boek betrokken zijn geweest bij het opzetten van spirituele centra en gemeenschappen. De grotten in deze regio worden beschreven als belangrijke locaties voor meditatie, spirituele rituelen en bijeenkomsten van haar volgelingen.

 2. Mystieke Betekenis: Rulof benadrukt de mystieke en energetische kwaliteiten van de grotten in Rennes-les-Bains. Deze plaatsen zouden dienen als toevluchtsoorden voor spirituele zoekers en zouden krachtige energieën hebben die bijdragen aan spirituele groei en inzicht.

Invloed op de Katharen

 1. Overdracht van Kennis: Het boek suggereert dat de spirituele kennis en leringen van Maria Magdalena een belangrijke invloed hadden op de Katharen. Deze gnostische christelijke sekte, die in de middeleeuwen in Zuid-Frankrijk actief was, zou veel van haar esoterische wijsheid hebben geërfd van de tradities die Maria Magdalena introduceerde.

 2. Bescherming van Spirituele Tradities: Volgens Rulof’s gechannelde berichten speelden de Katharen een rol in het bewaren en beschermen van de spirituele erfenis van Maria Magdalena. Ze zouden haar leringen hebben geïncorporeerd in hun eigen praktijken en geloofssystemen.

 

Het netwerk van  Maria Magdalena-krachtplaatsen in Frankrijk

 

In "The Book of Love by a Medium" door Jozef Rulof worden verschillende Franse plaatsen genoemd die verband houden met Maria Magdalena en haar spirituele activiteiten. Hieronder volgt een volledige lijst van deze plaatsen zoals beschreven in het boek:

Lijst van Franse Plaatsen Genoemd door Jozef Rulof

 1. Marseille:

  • Beschrijving: Maria Magdalena zou na haar aankomst in Frankrijk een tijd in Marseille hebben doorgebracht, waar ze predikte en een gemeenschap van volgelingen opbouwde.
 2. Saintes-Maries-de-la-Mer:

  • Beschrijving: Volgens de traditie zou Maria Magdalena samen met andere heilige figuren, zoals haar zus Martha en broer Lazarus, per boot zijn aangekomen in Saintes-Maries-de-la-Mer.
 3. La Sainte-Baume:

  • Beschrijving: Een grot in de Provence waar Maria Magdalena volgens de traditie de laatste jaren van haar leven als kluizenaar zou hebben doorgebracht. Rulof beschrijft deze plek als een heilige ruimte waar Maria Magdalena diepe spirituele inzichten en ervaringen had.
 4. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume:

  • Beschrijving: De basiliek van Saint-Maximin-la-Sainte-Baume zou de relieken van Maria Magdalena bevatten en is een belangrijk pelgrimsoord en centrum van Maria Magdalena-verering.
 5. Rennes-les-Bains:

  • Beschrijving: De grotten van Rennes-les-Bains worden genoemd als plaatsen waar Maria Magdalena spirituele rituelen uitvoerde en geheime kennis bewaarde. Deze grotten worden beschreven als heilige plekken met krachtige energieën.
 6. Rennes-le-Château:

  • Beschrijving: Deze plaats wordt genoemd in verband met de mystieke en esoterische tradities die Maria Magdalena zou hebben beïnvloed. De grotten in deze regio worden beschouwd als belangrijke spirituele locaties.

Beschrijving van de Betekenis van Elke Plaats

 1. Marseille:

  • Activiteiten: Prediking en vorming van een gemeenschap.
  • Betekenis: Cruciaal voor de verspreiding van haar leringen.
 2. Saintes-Maries-de-la-Mer:

  • Aankomst: Begin van haar reis en verblijf in Frankrijk.
  • Betekenis: Symbolische startpunt van haar missie in Frankrijk.
 3. La Sainte-Baume:

  • Retraite: Plaats van spirituele afzondering en diepe meditatie.
  • Betekenis: Heilige grot met sterke spirituele energieën.
 4. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume:

  • Relieken: Huisvesting van Maria Magdalena’s relieken.
  • Betekenis: Belangrijk pelgrimsoord en centrum van verering.
 5. Rennes-les-Bains:

  • Spirituele Rituelen: Plaats voor geheime rituelen en kennisbewaring.
  • Betekenis: Heilige grotten met krachtige spirituele energieën.
 6. Rennes-le-Château:

  • Mystieke Tradities: Verbonden met esoterische kennis en Katharen.
  • Betekenis: Belangrijke spirituele en mystieke locatie.

Conclusie

In "The Book of Love by a Medium" noemt Jozef Rulof verschillende Franse plaatsen die een belangrijke rol spelen in de spirituele geschiedenis van Maria Magdalena. Deze locaties, zoals Marseille, Saintes-Maries-de-la-Mer, La Sainte-Baume, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Rennes-les-Bains, en Rennes-le-Château, zijn doordrenkt met spirituele en esoterische betekenis volgens Rulof's gechannelde informatie. Deze plaatsen vormen samen een netwerk van heilige locaties waar Maria Magdalena haar spirituele missie voortzette en invloed had op latere esoterische bewegingen zoals de Katharen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.