Wie ben ik?

Je bent Pure Potentie.
Dat wil zeggen: je bent wat je gelooft dat je bent, op weg naar wat je zou willen zijn. 

- Garsett Larosse


Je kan in de spiegel kijken en zien dat je een prachtig, ingenieus lichaam hebt, of je kan denken dat je té dik, té klein en té ik-weet-niet-wat-allemaal bent. 
Hoedanook, het hebben van een fysiek lichaam is een ervaring die we op deze aarde delen, en je kan er best vrede mee nemen en dit zien als een fantastisch voertuig dat je in staat stelt om allerlei wonderlijke ervaringen te beleven. 
Vergelijken met het uiterlijk van andere fysieke lichamen is meestal niet zo nuttig, ook al doen we dat heel graag. In zoverre dat je variëteit leert waarderen is het prima, maar helaas sluipen al gauw een heleboel oordelen binnen over wat mooi en lelijk is, wat hoort en wat niet.  

Onze materiële, lichaamsgerichte cultuur vergeet daarbij één héél belangrijk ding. We hebben wel een fysiek lichaam, maar we zijn veel meer dan dat.

In spirituele kringen spreekt men niet over één, maar over 7, of zelfs 8  lichamen.
Je hoort het goed: ook jij hebt minstens 7 lichamen. Lees er alles over in het standaardwerk van Cyndi Dale; Het Subtiele Lichaam. 


De aura en de chakra's

Een aura is een natuurlijk energieveld dat zich manifesteert in verschillende dimensies: een soort van regenboog van licht. Elk levend wezen heeft een dergelijk energieveld, ook dieren en planten. De bezielde mens beschikt dus over meerdere, in elkaar geneste lichamen: het fysieke en de fijnstoffelijke lichamen (energielagen die het fysiek lichaam omringen en doordringen). Elke laag is het resultaat van je chakra’s: 'transformators' van energie. Je chakra’s vertalen de energie naar je aura en manifesteren/filteren jouw 'levenskunst' doorheen je patroon van voorkeuren en conditioneringen.

Structuur van de 7 auralagen

De eerste, derde, vijfde en zevende laag van de aura hebben allemaal een bepaalde structuur, terwijl de tweede, vierde en zesde laag bestaan uit vloeibare substantie zonder speciale structuur, aldus energiewerkster Barbara Brennan.

Iedere aura is uniek. Geen twee velden zijn hetzelfde. Aura’s zijn opgebouwd uit elektromagnetische, geluid-, en -lichtvelden, maar de kracht en intensiteit van deze velden verschillen van mens tot mens. Ieder mens heeft een unieke frequentie. Hoe verder de aura van het lichaam verwijderd is, hoe fijnstoffelijker hij wordt. Dus iedere laag die volgt op de vorige is van een hoger trillingsniveau. Dat maakt dat de eerste laag het dichtst bij het trillingsniveau van ons fysieke lichaam staat. 
Barbara Brennan vat het wetenschappelijk onderzoek samen met de conclusie dat de aura uit 'plasma' bestaat: nietige, misschien subatomaire deeltjes die zich in wolken voortbewegen. Er wordt geopperd dat plasma bestaat in een toestand tussen materie en energie. Brennan zegt dat dit 'bioplasma' een vijfde materietoestand is. 

Baron Wilhelm von Reichenbach ontdekte verschillende eigenschappen die uniek voor dit veld zijn, dat hij de odische kracht  noemde. Het odische veld was samengesteld uit polariteiten of tegengestelden, net zoals het elektromagnetische veld. Bij elektromagnetisme trekken tegengestelden elkaar aan. In het odische veld echter trekken gelijken elkaar aan.
Reichenbach vond ook dat het veld aan verschillende kleuren gerelateerd was en dat het niet alleen geladen kon zijn, maar ook rond objecten kon vloeien. Hij beschreef het veld aan de linkerzijde van het lichaam als een negatieve pool en aan de rechterzijde als een positieve pool, overeenkomstig de ideeën van de Chinese geneeskunst. 

Artistieke impressies van de aura volgens Brennan

Boven: Een impressie van het auraveld, zoals waargenomen door helderzienden.

Rechts: Structuur van het aura veld, volgens Brennan.


Het etherische lichaam
De eerste auralaag, het etherische lichaam, is samengesteld uit fijne energielijnen en heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam met alle anatomische delen en organen. Etherisch is geestelijk, wat aangeeft dat het niet vernietigd kan worden. Het geestelijk lichaam laat mensen toe astrale reizen te maken via dromen en uittredingen na een ongeval of operatie. De laag heeft een blauwgrijze kleur en reikt één tot twee cm voorbij het fysieke lichaam. Het etherische lichaam staat in verbinding met de eerste chakra.


Het emotionele lichaam
De tweede laag, ook wel het “fijnstoffelijke” lichaam genoemd, is het emotionele lichaam en is verbonden met onze gevoelens. De structuur is vloeiender dan het etherische lichaam. De laag bevat verschillende kleurpatronen naargelang de emoties en gevoelens  van het moment. Het emotionele lichaam is verbonden met de tweede chakra en breidt zich twee tot zeven cm uit van het fysieke lichaam.

Het mentale lichaam
De derde laag is het mentale lichaam. Het omgeeft het emotionele lichaam, is samengesteld uit nog fijnere substanties en elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen. Dit lichaam ziet er meestal uit als helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft. Het lichaam reikt zeven tot twintig cm voorbij het fysieke lichaam en staat in verbinding met de derde chakra.


Het astrale lichaam                                                                                  
De vierde laag is de astrale laag en wordt het astrale lichaam genoemd. Deze laag is zonder vorm en samengesteld uit kleurwolken, die mooier zijn dan die van het emotionele lichaam. De kleuren zijn ongeveer hetzelfde, maar meestal vermengd met het roze licht van liefde. De kosmische banden tussen personen onderling  worden daar tot stand gebracht. Wanneer iemand zich ongemakkelijk voelt in de omgeving van andere personen, dan komt dit door deze laag. Het astrale lichaam ligt tussen de twintig en veertig cm van het fysieke lichaam en staat in wisselwerking met de vierde chakra. 


Het etherisch-causale lichaam
De vijfde laag is het etherisch-causale lichaam. Het bevat de volledige blauwdruk van ons fysieke lichaam en alle vormen die op het fysieke niveau bestaan. Het is het negatief van het etherische lichaam, dat weer de “mal” is van ons fysieke lichaam. Dat wil zeggen dat het veel weg heeft van het negatief van een foto. De onderlinge communicatie van personen heeft een invloed op deze laag. Het lichaam is verbonden met de vijfde chakra en ligt op een afstand van veertig tot zestig cm van het fysieke lichaam.


Het universele-liefde lichaam
De zesde laag is het universele-liefde lichaam. Het is de emotionele laag van het spirituele gebied. Dit straalt van ongeveer 60 tot ruim 80 cm vanaf het lichaam. Via dit niveau kunnen we spirituele extase ervaren. Het is bereikbaar door bijvoorbeeld meditatie. Het lichaam lijkt op een soort energiebundel van licht en behoort bij de zesde chakra. De afstand bevindt zich op zestig tot tachtig cm van het fysieke lichaam.


Het ketherisch-causale lichaam
De zevende laag is het ketherisch-causale niveau of causale lichaam. Het is ons spirituele mentale lichaam. Het is het lichaam, waarin we één zijn met de Allerhoogste, met de Bron van alle leven. Het is de beschermlaag van ons energieveld en biedt weerstand aan alles dat er door wil. Het besef van de levensweg in deze incarnatie is een feit. De laag beschermt het gehele energieveld, heeft een gouden uitstraling en reikt van tachtig cm tot één meter voorbij het fysieke lichaam. Deze laag behoort bij de zevende chakra.