Je bent op zoek naar een manier om dieper door te dringen tot de waarheid. 
Is er een Pad? 
Hoe kan je dieper zien? 


Yoga

Yoga betekent letterlijk samenvoegen, éénmaken, toevoegen, eenheid. Het is de wetenschap van de innerlijke groei die rust geeft en het vermogen ontwikkelt om de gedachtenstroom te reguleren die de wortel is van alle ellende, het lijden en de pijn. Het geeft de mogelijkheid om uit te stijgen boven het gebied van de zintuigen, en op één ding gericht te zijn, met onverdeelde aandacht, in voortdurende rust en helderheid. Het kent verschillende scholen die aanwijzingen geven en die op hun eigen eenvoudige manier methoden verenigen van zon- en maanprincipes, het beheersen van het autonome zenuwstelsel, enzovoort. Ruwweg kan de yoga in vier benaderingen verdeeld worden, overeenkomstig de nadruk op denken, voelen, handelen of het beheersen van de geest

- Jnana of Gyan Yoga: de yoga van inzicht, het begrijpen van je lichaam, je denken en je zelf 
- Bhakti Yoga: de yoga van de toewijding, de liefde en de overgave vanuit het hart 
- Karma Yoga: de yoga van het onbaatzuchtig handelen
- Raja yoga: de yoga van de beheersing van de geest
Raya Yoga wordt ook de yoga van het achtvoudige pad genoemd:
1. Yama: verdraagzaamheid, zelfbeheersing, seksuele onthouding, vriendelijkheid en geen geweld.
2. Niyama: religieuze voorschriften, liefdadigheid, soberheid, studie van de geschriften, toewijding.
3. Asana: lichaamshoudingen.
4. Pranayama: beheersen van de ademhaling.
5. Pratyahar: zich terugtrekken.
6. Dharana: concentratie van de geest op één ding

7. Dhyana: ononderbroken meditatie
8. Samadhi: eenheid, een staat zonder dualiteit

Alle andere yoga-vormen zijn combinaties en/of specialisaties van hogergenoemde yoga-benaderingen. Enkele bekende zijn:
- Hatha Yoga: meer  lichaamsgerichte yoga die zich toespitst op houdingen (asana's)
- Iyengar Yoga: nadruk op houdingen (asana's) voor alignering van energie met therapeutisch effect. Maakt gebruik van hulpmiddelen.
- Ashtangha Yoga: doorgedreven houdingen
- Naad Yoga: de yoga die zich bezighoudt met de geluiden van de innerlijke wereld
- Laya Yoga en de kosmische geluiden.
- Kriya Yoga
- Kundalini Yoga

- ...


Leela,  Spel der Kennis, door Harish Johari

Lang geleden toen de Indische zieners over al hun vermogens beschikten om met energie te kunnen werken, ontwikkelden zij dit spel, om op een plezierige manier de verbondenheid van de 72 bewustzijnsstaten in te zien en te ervaren. Het bijhorende oorspronkelijke gezangenboek is helaas verdwenen, maar de eclectische renaissance-leraar Harish Johari heeft op basis van eeuwenoude familiestukken de wijsheid zo goed mogelijk gereconstrueerd. Met als resultaat wellicht het boeiendste boek van de wereld. De eerste twee edities zijn helaas uitverkocht.
De Levenskunstenaar kocht de rechten en kan hierdoor de integrale tekst aanbieden via deze website.
We voegden ook unieke illustraties toe en herstelden de verloren gegane liederen in de hedendaagse context. 

En dan komt er uit met moeras van het materialisme eindelijk ook in het Westen een begrippenkader dat de brug slaat tussen wetenschap en spiritualiteit, nl. de quantum fysica. Al ruim 100 oud, en met wetmatigheden die inmiddels door tal van experimenten zijn aangetoond, verwijzen wetenschappers nu naar een veld van het 'signaalloze ene' waarin alle mogelijke universums vervat liggen en dat zich in in een ogenschijnlijk beperkt aantal dimensies verdicht tot een geobserveerde werkelijkheid voor onze zintuiglijke, fysieke lichamen. De quantum fysica beseft nu dat de wetenschap heel de tijd de dingen op zijn kop heeft gezet: we zijn geen afzonderlijke lichamen die zich voortbewegen doorheen een soep van elementen op een bol die doorheen de ruimte suist. We zijn bronenergie die zich manifesteert via eindeloze patronen van identificaties/observaties in tijd en ruimte. Onze aard en missie is om eeuwig te co-creëren als lichtwezen, om allen levenskunstenaars te zijn en samen het leven te vieren.