Leela, het spel van de (zelf)kennis

Eigenlijk bestaat er slechts één spel, het spel waarin ieder van ons de speler is die zijn eigen rol speelt. Dat spel is het allesomvattende spel van kosmische krachten: Leela. Het is een goddelijk spel dat in de natuur van ons diepste innerlijk aanwezig is in dat eveneens de namen en vormen schept, de wereld die wij waarnemen. Leela is het leven zelf, de energie die zijn uitdrukking vindt in de duizenden beelden en gevoelens die zich voortdurend in ons afspelen.

De essentie van de spelers is zijn vermogen om een rol op zich te nemen, en op zichzelf kan deze essentie iedere rol aannemen. Maar wanneer hij eenmaal aan het spel deelneemt, wanneer hij de identiteit van een persoonlijkheid heeft aangenomen, verliest hij het inzicht in zijn ware natuur. Hij vergeet de essentie, en hij vergeet dat hij een spel speelt. Zijn bewegingen worden bepaald door de dobbelsteen van zijn daden (karma).

Evenals er momenten zijn waarop het zonlicht voor een ogenblik het patroon van de golven van de rivier verlicht, zo zijn er momenten waarop het heldere licht van ons bewustzijn het patroon verlicht van de rol die de mens in zijn leven speelt. Op die momenten staat de aard en de stroom van zijn levensenergie duidelijk voor hem als in reliëf. Op die momenten verliest de speler de gehechtheid aan zijn rol en begint zijn leven te zien als onderdeel van een groter geheel.
Het doel van dit spel is om de spelers te helpen om zich niet te hechten aan zijn identificaties in om hem te laten zien hoe hij een betere speler zou kunnen worden. Want dit spel is de microkosmos van het grotere Spel. De 72 vakjes van het spelbord bevatten de essentie van duizenden jaren van zelf-ontdekking die het hart vormt van de Indiase traditie.

Terwijl de spelers zich van vakje naar vakje, van rij naar rij beweegt, begint hij de patronen in zijn eigen bestaan te herkennen en worden deze patronen steeds duidelijker naarmate zijn kennis van het spel groter wordt. Zijn gevoel van onthechting groeit wanneer hij ziet dat elke staat waarin hij zich bevindt slechts tijdelijk is en iets dat voorbij gaat. En wanneer de tijdelijkheid van elke situatie voor de speler werkelijkheid wordt, kan hij hier afstand van nemen en het laten gaan, terwijl hij steeds meer probeert te ontdekken over het wonder dat ‘Zijn’ heet.

Zoals met elk spel, is er ook hier een doel dat bereikt moet worden. Omdat de essentie van de speler ligt in het vermogen om zich te vereenzelvigen is zijn enige kans om het spel te ‘winnen’ om zich te vereenzelvigen met dat wat zijn oorsprong is. Dat is het Kosmisch Bewustzijn, de essentie van het zuivere Zijn dat tijd en ruimte te boven gaat, geen grenzen kent, oneindig is, absoluut, onveranderlijk, het Al, zonder eigenschappen en zonder naam en vorm. Het spel eindigt wanneer de speler zichzelf wordt, de essentie van het Spel: dat is Leela.

De Rishi’s (heiligen en zieners) die dit spel uitvonden gebruikten het spelbord om de huidige staat van hun eigen Zijn te herkennen. Door de loop van de bewegingen van het ene vakje naar het andere te observeren konden zij feitelijk zien welke slangen hen naar beneden trokken en welke pijlen hen mee naar boven namen. De bewegingen werden weliswaar bepaald door de dobbelsteen maar toch gaf de dobbelsteen op het moment dat hij geworpen werd hun eigen evolutie aan omdat het de huidige staat van de spelers weerspiegelde. Door het spel steeds maar weer te spelen observeerden zij de loop die zij over het bord heen volgden waarbij zij zorgvuldig op hun eigen reacties letten wanneer zij op een slang of een pijl kwamen. Door hun eigen innerlijke reacties te observeren konden zij zien wat het betekent om wel of niet meegesleept te worden door het spel. En daarnaast gaf de samenhang ervan hen een dieper inzicht in het beginsel van de Goddelijke Kennis, waarop het spelbord is gebaseerd. Het was tegelijkertijd een studie van de oude geschriften en een ontdekking van zichzelf. Dat is het unieke van Leela, het spel der zelfkennis.

 

Speel Leela online!

Je kan sinds kort Leela ook online spelen.
Een spel duurt ongeveer 45 minuten maar kan ook tot 2 uur uitlopen, naargelang de dobbelsteen van het karma...

De prijs voor zo'n introductiesessie bedraagt 35 €, en je wordt dan meteen lid van ons internationaal platform van levenskunstenaars, waarbij je ook diverse kortingen geniet op yogalessen, cirkels en andere activiteiten in Essen en Rennes-les-Bains.

Voor reservatie van Leela met Garsett, mail mwl@telenet.be.


Meer weten over de betekenis van Leela? Click dan hier !

Leela:        1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72  

© Made with Love Projects 2023-2024 - www.DeLevenskunstenaar.org - www.TheLifeArtist.org - www.Healing-Earth.org