Jai Gaia Ma

Mantra: Jai Gaia Ma

Affirmatie: Ik vier het leven

Betekenis: "Jai Gaia Ma" is een mantra die de aarde, 'Gaia', als een goddelijke moeder eert. 'Jai' betekent 'overwinning' of 'lof', dus samen betekent deze mantra "Eer aan Moeder Aarde". Het is een viering van het leven, de natuur, en de voedende kracht van de aarde.

Mudra: Bhumi Sparsha Mudra

 

Vorming van de Mudra: Deze mudra wordt gevormd door met de rechterhand de aarde aan te raken, terwijl de linkerhand in de schoot rust, de palm naar boven. Dit symboliseert de verbinding met de aarde en het eren van haar levenskracht.

Effecten van de Mudra: De Bhumi Sparsha Mudra geeft een gevoel van nederigheid, verbondenheid met de natuur, en dankbaarheid voor het leven.

 

Uitbreiding met Beweging:

Staande of zittende, begin met de Bhumi Sparsha Mudra. Adem diep in en hef je armen naar de hemel. Je omarmt de energie van het leven zelf. Bij het uitademen breng je je handen naar beneden richting de aarde, symboliserend je verbinding naar Gaia. Laat deze beweging vloeiend en dankbaar zijn.

Toepassingen:

  1. Bij het Eren van de Natuur: Gebruik deze mantra en mudra om je verbondenheid met de aarde en al haar wezens te vieren.
  2. Tijdens Dankbaarheidsmeditaties: Om dankbaarheid voor het leven en de natuurlijke wereld te ontwikkelen.

Inspiratie

Breng de 5 elementen in je eigen woonruimte.  Bijvoorbeeld door een ritueeltje met aarde, water, lucht, vuur en ether (klank).  Maak een altaar met seizoensgerichte elementen uit de natuur.  Beschilder bv. stenen of schelpen met krachtsymbolen, maak een spiraal met edelsteentjes enz.
Steek bewust een kaars aan en brand heerlijke geuren: wierook, etherische oliën,...
Vier het leven op jouw unieke manier: dans voor de aarde, loop op blote voeten, en eer de aarde bij elke stap die je zet.
Ik ben een deel van dit wonderbaarlijk geheel. 

Uitleg bij de beweging

Ik maak  een verbinding tussen aarde en hemel.
Ik open mijn hart.
De armen vormen een halve cirkel waarin het hart de centrale as vormt.
Het ronddraaien is als de derwishen, wat vreugde geeft en verbinding tussen hemel en aarde. 
Je blijft in evenwicht tussen beide polen. 
Je kijkt naar je hand: dat geeft focus en zorgt ervoor dat je niet draaierig wordt.
De zijwaartse bewegingen  openen en herverbinden steeds weer met het hart.
Je groet de Aarde met waardigheid en respect. Je bent deel van haar omhulling. 

Jai Gaia Ma.
Ik koester en bescherm de Aarde. Ik vier het leven.


Klankbron:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39