De combinatie van "Dhanyavad" met de affirmatie "ik ben dankbaar" is een prachtige manier om dankbaarheid en waardering voor het leven te cultiveren.

 

Mantra: Dhanyavad

 

Affirmatie: Ik ben dankbaar

 

Betekenis: "Dhanyavad" betekent 'dank u' of 'dankbaarheid' in het Sanskriet. Deze mantra nodigt uit om een houding van dankbaarheid te omarmen, niet alleen als een gevoel, maar ook als een voortdurende beoefening. Het herinnert ons eraan om dankbaar te zijn voor zowel de grote als de kleine zegeningen in het leven.

 

Mudra: Anjali Mudra (Dankbaarheidsmudra)

 

 

Vorming van de Mudra: Breng je handpalmen samen voor je hart, met de vingers naar boven wijzend. Dit gebaar wordt vaak geassocieerd met gebed en dankbaarheid.

 

Effecten van de Mudra: Anjali Mudra bevordert een gevoel van dankbaarheid, respect en evenwicht. Het staat voor het eren en accepteren van het leven zoals het is.

 

Toepassingen:

  1. Voor het Uiten van Dankbaarheid: Gebruik deze mantra en mudra om je dankbaarheid voor het leven, relaties, lessen en kansen uit te drukken.
  2. Tijdens Meditatie of Reflectie: Om te reflecteren op de dingen waarvoor je dankbaar bent en om een houding van waardering te verdiepen.
  3. In Dagelijkse Oefeningen: Als een dagelijkse herinnering om dankbaarheid te beoefenen en te erkennen wat er in je leven aanwezig is.

Inspiratie

Het kunnen danken opent een poort naar verbinding en toewijding.
Het hart maakt ruimte en je ontvangt de zegeningen.
TIP: doe een dankbaarheidsritueeltje voor het slapengaan om even stil te staan bij de voorbije dag en je te verbinden met waardevolle momenten. Ga slapen in een bad van dankbaarheid. Of een ochtendritueeltje waarmee je de dag in de goede plooi legt...

 

 

Uitbreiding met Beweging:

  • Beweging Beschrijving: Terwijl je de Anjali Mudra uitvoert, adem diep in en denk bij elke ademhaling aan iets waarvoor je dankbaar bent. Bij het uitademen, stel je voor hoe je deze dankbaarheid uitstraalt naar de wereld om je heen.
  • Toepassing: Deze oefening helpt om dankbaarheid te integreren in je dagelijks leven en bevordert een houding van waardering en tevredenheid.


"Dhanyavad" in combinatie met Anjali Mudra en deze beweging is een liefdevolle manier om dankbaarheid te ervaren en uit te drukken. Het herinnert je eraan om de schoonheid en geschenken van het leven te erkennen en te waarderen.