Alles is verbonden: de wereld is een web van Licht.


Deel 2 van het openhartig interview met Garsett Larosse, organisator van het Body & Soul Festival (7 edities) en projectleider TEAL-center

De Levenskunstenaar: Garsett, je beschreef in deel 1 van ons interview hoe je eerst als student-ondernemer en eco-ondernemer meegewerkt hebt aan verbondenheid en professionalisering via allerlei projecten met als uitvalsbasis je eerste generatie ecohuis Ecotopia. Op een bepaald moment kwam je echter op een wissel en koos je voor het pad van het Hart en integrale educatie rond ecodorpen.


Garsett: Ja, ik heb toen enkele ecodorpen bezocht, met name Auroville in India, en Damanhur in Italië. Het zijn interessante voorbeelden van hoe het ook anders kan. Auroville, waar 23 nationaliteiten in harmonie samenleven, heeft bv. een cashless economie en een naar Indische maatstaven unieke tempel gericht op eenheidsbeleving. Die eenheid wordt vorm gegeven in een hele reeks van projecten gericht op innerlijke verrijking en duurzaamheid. Zo worden de oude Ayurvedische (natuurlijke) geneeswijzen geïnventariseerd, zijn er herbebossingsprojecten en huizenbouwprogramma’s waarmee ze het door aardbevingen geteisterde Haïti zijn gaan steunen, naast tal van ambachtelijke, educatieve en kunstprojecten. Ook in Damanhur ligt er veel nadruk op creatie en schoonheid. De huizen zijn er beschilderd met prachtige natuurelementen, en in de ‘Tempels van de Mensheid’ (zie foto) vind je tal van mooie muurschilderingen en installaties, indrukwekkend omwille van de samenwerking die ermee gepaard gaat. Die samenwerking wordt ook vormgegeven in bv. een alternatief shoppingcenter, met als basis een biologische supermarkt. Het zijn dus zeker geen ‘zwevers’, maar eerder pioniers van een nieuw soort samenleving.

foto: De matrimandir in Auroville

Foto: Viering in Damanhur, een federatie van 30 communities, en het Temples of Mankind-project

 

De Levenskunstenaar: Is dat waar je ook naartoe wil met het Body & Soul Festival?

Garsett: We werken rond 4 thema’s: integrale gezondheid, integrale educatie, creativiteit en coöperatief ondernemen. Ik spreek liever over integrale gezondheid dan over spiritualiteit, omdat het dichter aansluit bij de alledaagse leefwereld van ons lichaam. Door gezondheid te verbinden met het woordje 'integraal' wordt echter ook een diepere dimensie meegenomen. De Westerse wetenschap beschrijft die o.m. in termen van energie, waarbij in de quantum fysica nieuwe wetmatigheden worden naar voor gebracht, die stilaan duidelijk worden voor grotere groepen mensen. Daarbij komen ze steeds vaker in burnouts en andere crisissen terecht, die hen uitnodigen om met die inzichten dan ook iets te gaan doen. In het Oosten hanteren ze met meer gemak termen zoals 'Chi' en 'Prana', waarmee de onderliggende energiewereld wordt beschreven. En grote groepen mensen passen die ook nog toe in hun dagelijkse levensstijl. Maar daarbij zijn ze soms ook wel wat wereldvreemd en verwaarlozen ze dan weeral bepaalde fysieke aspecten. Met Body & Soul willen we het beste van beide werelden bundelen. 

De Levenskunstenaar: Hoe verliep je eigen ontdekkingstocht in de wereld van energie?

Garsett: Eerder vertelde ik over mijn jarenlange meditatie- en bhakti yoga-praktijk en over mijn kundalini-ontwaking tijdens mijn scheiding, die ik als pijnlijk ervaarde omdat ik deze niet kon plaatsen. Mijn ego was mijn wezen voortdurend aan het vergiftigen met gevoelens van jaloersheid.
 Maar na 9 maanden overviel mij een soort van genade die mij toeliet om los te laten. Niet lang daarna leerde ik Fabienne beter kennen, die al een hele carrière als energiewerkster had opgebouwd. Zij was in zowat alles mijn tegenpool: een lichaamsgerichte ‘buikvrouw’, een ballet- en yogalerares die voortdurend bezig was met creatieve lichaamsexpressie, hetzij via klassieke, Indische of Afrikaanse dans, of via klassieke of shamaanse zang en soundhealing.

Toen onze energieën elkaar ontmoetten, gebeurde dit met zoveel kracht, dat we soms letterlijk uit ons lichaam gegooid werden. Ik noem dit reizen doorheen het universum, Fabienne ervaarde het meer als een totale loskoppeling en vond de wijdsheid in het begin wat beangstigend.
Nu had ik in mijn leven al wel enkele eenheidservaringen meegemaakt, al dan niet begeleid door een facilitator. Maar dat waren eerder geïsoleerde gebeurtenissen, terwijl ik nu klaar was voor meer structurele ervaringen en inpassing daarvan in mijn dagelijkse leven.

Foto: Met energiewerkster Fabienne Huygen

 

Omdat Fabienne zich al zo lang in de 'energetische wereld' voortbewoog, leerde ik spoedig ook haar 'energetische vrienden' en voorbeelden kennen. Met een grotere consequentie werden de energetische inzichten qua voeding en lichaamsverzorging toegepast. Ik leerde masseren, luisterde naar haar verhalen van mensen die ze persoonlijk had ontmoet en die op licht leefden, olie uit hun handpalmen konden laten stromen, e.d. en ik nam deel aan de workshops die ze zelf organiseerde rond bv. Healing Sound. Wat mij frappeerde was dat vele van haar yogavrienden een ongelooflijke wijsheid hadden, die hoegenaamd niet uit boeken kwam. Ik ontdekte dat naarmate mensen meer lichaamsbewustzijn ontwikkelen, ze die wijsheid als het ware uit hun lichaamscellen kunnen tappen, en dat die dus klaarblijkelijk in ieder van ons in min of meerdere mate ligt opgeslagen. Ik had veel gelezen over dat grotere wezen dat wij in essentie zijn, en dat we voor het gemak ‘ziel’ zouden kunnen noemen. Maar door dagdagelijks met Fabienne samen te leven, werd dat steeds zichtbaarder. Neem nu bijvoorbeeld channeling. Als wetenschappelijk ingesteld, onderzoekend persoon vroeg ik me toch wel af waar nu die wijsheid vandaan komt waarmee sommige mediums haarfijne antwoorden kunnen geven op de meest uiteenlopende vragen. Feit is dat in hun alledaagse persoonlijkheid het vaak ‘simpele’ mensen zijn, die zichzelf in een trance kunnen brengen, waarbij een andere energie het lichaam even mag overnemen. Ik maakte kennis met Babaji, een lichtwezen dat vele mensen begeleidt op hun pad. 

 

De Levenskunstenaar: Hoe verloopt zo’n kennismaking dan precies?

Garsett: In dit geval dus via een medium. Maar het is nu duidelijk dat wij in een ecosysteem van energieën leven, waarbij ieder van ons voortdurend begeleid wordt door dergelijke energiewezens, die wat mij betreft ook engelen of ETs of overgegane zielen of aspecten van ons Hoger Zelf kunnen genoemd worden.

Er bestaat daarin ook een soort hiërarchie, van krachtige Lichtmeesters tot verwarde zielen die in de parallelle energiewereld ook nog op zoek zijn. Met seances of zo heb ik me nooit bezig gehouden; mijn inzichten zijn op dat vlak voldoende. Maar van die Lichtmeesters wou ik toch wel meer te weten komen. En op een nacht, na onze ontmoeting met een krachtige shamane, werd ik klokslag om 3 uur wakker doordat ik letterlijk door een onzichtbare kracht werd rechtgetrokken. Eerder had ik een stekende pijn in mijn achterhoofd gevoeld en nu hoorde ik duidelijk een stem, die mij geruststelde. "Ik ben Mataji", zei de stem. "Neem pen en papier om te schrijven". Ik sprong uit bed en tot verbazing van Fabienne  begon ik te schrijven in automatisch schrift. De boodschap kwam er in het kort op neer dat er een kanaal werd geactiveerd in mijn achterhoofd, en dat men het ‘debiet’ aan het testen was.
Later die dag zou ik op Internet opzoeken wie Mataji was, en in de uitleg die ik vond werd zij beschreven als de spirituele partner van Babaji, die o.m. verantwoordelijk was voor de installatie van kanalen!

 

Afbeelding van Babaji en Mataji, gevonden op het Internet

 

De Levenskunstenaar: Heb je sindsdien nog contacten gehad met Lichtmeesters?

Garsett: In de eerste jaren van Body & Soul steeds vaker, en via allerlei verschillende kanalen. Ik lijk ook mensen aan te trekken die gevoelig genoeg zijn om energieën op te vangen, maar ze niet meteen kunnen plaatsen, of hun kanaal niet zuiver genoeg onderhouden, of nog moeilijkheden hebben bij de verwerking van een of ander trauma.
De Lichtmeesters stellen hen gerust, en ik help hen hun grotere wezen te omarmen, door zelf als procesbegeleider op te treden.

De Levenskunstenaar: Terug naar Body & Soul. De link tussen beide wordt  duidelijker.

Garsett: Steeds meer mensen worden geconfronteerd met levensomstandigheden waarin ze een glimp opvangen van een andere, diepere wereld. Of het nu gaat om iemand die ziek wordt of een burnout krijgt; of het nu gaat om mensen die met mensen werken, onderwijsmensen of hulpverleners op zoek naar heelheid, of iedereen met interesse in zingeving. De wereld is klaar voor een transitie, maar we beseffen dat dit niet kan zonder innerlijke transitie. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Zo kan er ook geen duurzaamheid zijn, zonder een duurzame levensstijl. Daarbij willen we wat vaker stilstaan bij onze essentie. We willen gezien worden in onze heelheid, en niet als een soort van wandelend uniform dat we alleen aantrekken als we gaan werken. Het is met andere woorden tijd voor Duurzaamheid 2.0, waarbij we de laatste inzichten op ecologisch gebied doortrekken naar onze innerlijke leefwereld en ons gehele ecosysteem van energie. Daarbij leren we onze angsten zien voor wat ze werkelijk zijn: verbonden draadjes van een groot web en opportuniteiten tot continue verbetering. We kunnen samenwerken aan een positieve toekomst. Dat kon dus tijdens de 10 edities van het Body & Soul Festival, een heel geschikte plaats om je te laten verrassen, inspirerende mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen.

 

Met WISE en We Go Circular naar Duurzaamheid 2.0

Garsett: Ik leerde via mijn eco-projecten  en het Body & Soul Festival fantastische  mensen kennen. Mensen met 30 jaar ervaring in natuurvoeding, die perfect  weten welk eten bij jou past om je goed in je vel te voelen. Pioniers op het gebied van licht- en klanktherapie, die de  principes van de cymatica toepassen om  mensen te helpen om beter en diep te  ontspannen. Mensen die heel veel weten van kruiden, geuren, kleuren, edelstenen en hun unieke kenmerken en vibraties  waardoor ze andere mensen kunnen  helpen. Creatieve mensen ook, die ons  zelfhelend vermogen activeren in hun  kunstwerken, en daarmee tal van andere mensen inspireren. Ook veel ondernemers met prachtige projecten, gericht op duurzaamheid en verrijking. Uit één van die ontmoetingen is WISE ontstaan: Worldwide Integral Sustainability Expertise, waarmee we samen wereldwijde expertise op het vlak van Duurzaamheid 2.0 verzamelen en (helpen) toepassen via een Academy (coöperatief leercentrum) en een Community (ondernemers van projecten die aansluiten bij WISE).

We lanceerden een Facebook-groep en een website. En in elke provincie vonden  enkele 'Duurzaamheid Salons' plaats waarmee we ondernemende personen uitnodigden om hun projecten voor te stellen.  Daar  werd  ook een toolkit voorgesteld om alle soorten organisaties te ondersteunen bij hun transitie naar Duurzaamheid 2.0. Er is ruimte voor co-creatie en een panelgesprek met enkele pioniers. Samen bogen we ons over de eerste projecten die op de rails staan, waaronder het TEALcenter: een circulair community center dat als platform kan dienen voor sociale en eco-innovatie. 

 

De Levenskunstenaar: Hoor ik daar de aanzet tot een ecodorp?

Garsett: Wat mij betreft een duurzame wereld. (lacht) Ik zie hoopvolle initiatieven zoals de Europese studies over circulaire economie en nu ook de New Green Deal. Toegepast op slechts 4 sectoren zou die reeds 670 miljard kunnen vrijmaken. Voor ons TEALcenter moesten we eerst onderzoeken welke gerecycleerde materialen we kunnen gebruiken om tegemoet te komen aan gezondheidsnormen en hoe we dan een bouwvergunning konden aanvragen. Daarvoor werkten we samen met diverse specialisten op het gebied van bouwmaterialen, en met architecten. Ook het kunstzinnig aspect van TEALcenters vinden we heel belangrijk. Schoonheid voedt het Hart. Er  is uiteindelijk gekozen voor lichte, modulaire constructies in gerecupereerd steigerhout. Die hebben het voordeel dat ze verplaatsbaar zijn en snel opgebouwd of gedemonteerd kunnen worden. De expertise hiervoor vonden we o.m. bij GECO-Concept, een toeleverancier van o.m. Tomorrowland, Rock Werchter en Jazz Middelheim. Verwarmen doen we met infrarood-verwarming; da's instant natuurlijke stralingswarmte.  

Er is dus nog veel voorbereidend werk aan de winkel, waarbij samenwerking essentieel is. Dit is een tijd waarin samenwerking en degelijkheid heel belangrijk worden. Wij hebben ons lot in eigen handen en zijn allemaal geboren met talenten die kunnen bijdragen tot Duurzaamheid 2.0. Het Body & Soul platform en WISE willen daarbij een ondersteunende rol spelen.

De Levenskunstenaar: Veel succes!

F.H. 

Update:  
Inmiddels is het eerste TEALcenter geproduceerd en werd ook een domein aangekocht in het Franse dorpje Rennes-les-Bains, bekend om zijn warmwaterbronnen. (ref. www.healing-earth.org). Larosse en zijn vrienden werken er samen met lokale partners aan een 'Federatie van Levenskunstenaars'  en nodigen partners uit om onder voorwaarden deel te nemen (ref. www.essentialpartners.be).
Larosse richtte ondertussen ook nog www.community-innovation.be , DNA-earth.org en www.wegocircular.be op.
Met zijn partner Fabienne (ref. www.madewithlovepro.be) startte hij ook het Healing Earth YouTube-kanaal, waarop o.m. hun video's en muziek worden gedeeld.
Larosse runt daarnaast ook enkele Facebook-communities. 

Update 2022:
Eind  april  startte Made with Love Projects vzw de circulaire renovatie van EcoVilla Essen, het voormalige Bosmuseum dat wordt omgevormd door een Expo rond Community-innovatie en circulaire economie: www.ecovilla-essen.be
Op 6, 7 en 8 mei vond de eerste editie plaats van de beleefbeurs Lifestyle2022, inclusief de 9de editie van Body & Soul: www.lifestyle2022.be

Links: