Wat is Tantra?

In de Kashika Vritti, een toonaangevend werk over Tantra, lezen we:
Tantra is de operationele kennis die de geest, het lichaam en het bewustzijn helpt groeien.
Tantra betekent letterlijk ‘expansie’, waarbij een levensstijl beoogt wordt die de essentie van het leven en het belang van energie in het algemeen benadrukt. De focus ligt op het verenigen van tegendelen, ook wel bekend als de universele yin en yang, in een bovenal individueel proces, waarbij men een creatieve microkosmos wordt, in harmonie met de macrokosmos.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo’n 65 wetenschappen, waaronder astronomie, astrologie, fysica, wiskunde, aardrijkskunde, Ayurveda (de traditionele geneeskunde van India), psychologie, parapsychologie, numerologie enz...

Wat is het doel van Tantra?

Duizenden jaren geleden werd Tantra reeds onderwezen om het energiehuishouden van de mens te optimaliseren en op verfijnde wijze energie met anderen uit te wisselen; we zouden dit ‘levenskunst’ kunnen noemen. Het doel van Tantra is om praktische middelen bijeen te brengen voor de realisatie van de hoogste idealen in het dagelijks leven. Deze praktische middelen worden als het ware aan elkaar geregen zoals parels van een halsketting. Deze mooie rozenkrans vormt aldus een uniek instrument voor het verbeteren van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele leven van de mens.

Men kan ook stellen dat Tantra de boom van het leven bestudeert en ondersteunt, in plaats van zich te beperken tot één enkele tak of één blad. Deze boom, de macrokosmos, is een wonderlijke organisatie van verschillende elementen, die samenhoren in een allesverbindende wetmatigheid (dharma) die eraan ten grondslag ligt. Tantra beoogt deze wetmatigheid, die de verschijnselen organiseert tot de wereld van het relatieve bestaan (maya) te begrijpen en het individuele bewustzijn in goede banen te leiden. 
Het doel van Tantra is om ons gewaarzijn in alle bewustzijnsstaten te verruimen; hetzij ons waakbewustzijn, de droom, of de diepe slaap. 

Hoe helpt Tantra om ons bewustzijn te verruimen?

Om bewustzijnsverruiming te bereiken hebben we een soort van ‘deprogrammatie’ en ‘herprogrammatie’ van onze menselijke biocomputer nodig.
Onze geboorte op een specifieke plaats en specifiek tijdstip geeft ons onze initiële programma’s, beïnvloed door onze afkomst en omgeving. Wanneer we tevreden zijn met de resultaten en zonder al te veel problemen onze levens leiden, zullen we geen reden tot verandering zien. Maar wanneer we grote problemen ervaren in het leven of beginnen te zoeken naar iets dat ons beperkte ‘programma’s’ overstijgt, dan hebben we een manier nodig om deze aan te passen.
Tantra voorziet hiervoor de methodes en instrumenten. Het leert ons om ons te identificeren met de diverse factoren die onze gedachten en gevoelens beïnvloeden en om de obstakels, die ontstaan door onwetendheid, onverdraagzaamheid, gehechtheid aan onze dierlijke natuur en egoïsme, te overstijgen. 

Wat is het beoogde resultaat van Tantra?

Door onze gedachten en gevoelens met behulp van Tantra-praktijken te verfijnen, leren we om vrede, harmonie en orde in onszelf te creëren. Tantra bevordert aldus eenpuntig gericht en gecenterd zijn, hetgeen het bewustzijn helpt om zich te bevrijden van beperkingen.