Wat is Tantra?

In de Kashika Vritti, een toonaangevend werk over Tantra, lezen we:
Tantra is de operationele kennis die de geest, het lichaam en het bewustzijn helpt groeien.
Tantra betekent letterlijk ‘expansie’, waarbij een levensstijl beoogt wordt die de essentie van het leven en het belang van energie in het algemeen benadrukt. De focus ligt op het verenigen van tegendelen, ook wel bekend als de universele yin en yang, in een bovenal individueel proces, waarbij men een creatieve microkosmos wordt, in harmonie met de macrokosmos.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo’n 65 wetenschappen, waaronder astronomie, astrologie, fysica, wiskunde, aardrijkskunde, Ayurveda (de traditionele geneeskunde van India), psychologie, parapsychologie, numerologie enz...

Wat is het doel van Tantra?

Duizenden jaren geleden werd Tantra reeds onderwezen om het energiehuishouden van de mens te optimaliseren en op verfijnde wijze energie met anderen uit te wisselen; we zouden dit ‘levenskunst’ kunnen noemen. Het doel van Tantra is om praktische middelen bijeen te brengen voor de realisatie van de hoogste idealen in het dagelijks leven. Deze praktische middelen worden als het ware aan elkaar geregen zoals parels van een halsketting. Deze mooie rozenkrans vormt aldus een uniek instrument voor het verbeteren van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele leven van de mens.

Men kan ook stellen dat Tantra de boom van het leven bestudeert en ondersteunt, in plaats van zich te beperken tot één enkele tak of één blad. Deze boom, de macrokosmos, is een wonderlijke organisatie van verschillende elementen, die samenhoren in een allesverbindende wetmatigheid (dharma) die eraan ten grondslag ligt. Tantra beoogt deze wetmatigheid, die de verschijnselen organiseert tot de wereld van het relatieve bestaan (maya) te begrijpen en het individuele bewustzijn in goede banen te leiden. 
Het doel van Tantra is om ons gewaarzijn in alle bewustzijnsstaten te verruimen; hetzij ons waakbewustzijn, de droom, of de diepe slaap. 


Hoe helpt Tantra om ons bewustzijn te verruimen?

Om bewustzijnsverruiming te bereiken hebben we een soort van ‘deprogrammatie’ en ‘herprogrammatie’ van onze menselijke biocomputer nodig.

Onze geboorte op een specifieke plaats en specifiek tijdstip geeft ons onze initiële programma’s, beïnvloed door onze afkomst en omgeving. Wanneer we tevreden zijn met de resultaten en zonder al te veel problemen onze levens leiden, zullen we geen reden tot verandering zien. Maar wanneer we grote problemen ervaren in het leven of beginnen te zoeken naar iets dat ons beperkte ‘programma’s’ overstijgt, dan hebben we een manier nodig om deze aan te passen.

Tantra voorziet hiervoor de methodes en instrumenten. Het leert ons om ons te identificeren met de diverse factoren die onze gedachten en gevoelens beïnvloeden en om de obstakels, die ontstaan door onwetendheid, onverdraagzaamheid, gehechtheid aan onze dierlijke natuur en egoïsme, te overstijgen. 

Wat is het beoogde resultaat van Tantra?

Door onze gedachten en gevoelens met behulp van Tantra-praktijken te verfijnen, leren we om vrede, harmonie en orde in onszelf te creëren. Tantra bevordert aldus eenpuntig gericht en gecenterd zijn, hetgeen het bewustzijn helpt om zich te bevrijden van beperkingen.


Harish Johari over Tantra

Harish Johari was een bekende tantrische leraar en kunstenaar uit India. Hij schreef verschillende boeken over tantra, waarin hij de filosofie, de praktijk en de symboliek van deze spirituele stroming uitlegde. Volgens Johari is tantra een weg naar zelfrealisatie, die gebruik maakt van energie, geluid, beeld en bewustzijn. Tantra leert ons om de dualiteit van het leven te overstijgen en de eenheid met het goddelijke te ervaren. Johari benadrukte dat tantra geen seksuele techniek is, maar een holistische visie op het bestaan.

Osho over Tantra

Osho was een Indiase mysticus en goeroe die een revolutionaire visie op tantra had. Hij zag tantra als een weg naar vrijheid, liefde en extase, die niet gebonden was aan regels of dogma's. Hij creëerde zijn eigen dynamische meditaties, die gebruik maakten van dans, ademhaling, geluid en beweging om de energie te laten stromen. Hij had duizenden volgelingen over de hele wereld, en zijn boeken en lezingen zijn nog steeds een bron van inspiratie voor veel tantra-beoefenaars.

Volgens Osho is tantra een wetenschap van bewustzijn, die ons leert om onszelf en de wereld om ons heen te accepteren en te transformeren. Tantra is geen religie, geen filosofie, geen moraal, maar een praktische weg naar vrijheid en extase. Tantra nodigt ons uit om al onze zintuigen te gebruiken, om onze energie te verhogen en te richten, en om onze innerlijke potentieel te ontdekken. Tantra is een kunst van liefde, die ons leert om respectvol en liefdevol om te gaan met onszelf en met anderen. Tantra is een viering van het leven, die ons helpt om de schoonheid en de heiligheid van alles wat bestaat te zien.