Wat is Shakti?

Mensen denken bij Tantra vaak aan een Godin-vererende cultus. Het is juister om te spreken van een Shakti-vererende cultus. Shakti is het universeel principe van energie, dynamische kracht of creativiteit. Deze energie wordt gepersonaliseerd als vrouwelijk, als Shakti, de Universele Moeder. Zij is onafscheidelijk van degene die haar aanschouwt, het mannelijk principe of de Universele Vader. Deze wordt Brahman genoemd door de schrijvers van de Upanishads. In de Tantrische traditie wordt hij Shiva genoemd.
Het universum is in feite een product van dit paar van tegenstellingen: de ene statisch (Shiva) en de andere dynamisch (Shakti).
Het externe deel van alles is het creatieve aspect van de dynamische kracht, en binnenin elke dynamische creatie is er de statische kracht, die de kern is van het bestaan der verschijnselen.

Wat is het Spel van Shakti?

Hoewel rusteloos van aard beweegt de dynamische Shakti-energie in een ordelijke cyclus, met elkaar afwisselende periodes van beweging en rust. Dit spel van Shakti heeft begin noch einde. Gedurende de periode van beweging ondergaat de energie vele veranderingen (vikriti) en wordt ze getransformeerd door omzettingen en fusies. Ze reorganiseert zichzelf gedurende de periode van rust, en zo gaat het continu proces van creatie, instandhouding en vernietiging — van reorganisatie en her-schepping — voor altijd door.  

Shakti is de vrouwelijke partner van Shiva, de god van de vernietiging en de transformatie. Zij is ook de godin van de energie, de kracht en de schepping. Zij stelde Shiva vaak vragen over het mysterie van het universum en het leven. Een van haar vragen was: 'Wat vormt de kiem?', een vraag naar de oorsprong van alles. Volgens een legende vertelde Osho, een spirituele meester uit India, dat Shiva haar honderdtwaalf soetra's gaf als antwoord op haar vraag. Deze soetra's zijn verzameld in Het Boek der Geheimen, een boek dat verschillende meditatietechnieken bevat om tot eenheid met het goddelijke te komen.

 

Wat is het verband tussen Tantra en Shakti?

De motiverende kracht achter dit eeuwige spel dat de illusoire wereld van verschijnselen creëert is de kracht van verlangen (ichchashakti). Tantra gelooft dat zolang de wereld van verschijnselen bestaat, het de Universele Moeder is die deze creëert, bewaart en vernietigt. Daarom moet ze worden vereerd als een aspect van het Goddelijke. Dit verlangen is aanwezig in degene die zonder eigenschappen is; het naamloze en vormloze aspect van het goddelijke (Brahman of Nishkal Brahman).
Tantra houdt zich bezig met het unieke werk om dit principe van verlangen te bestuderen.

Harish Johari over Shakti

Johari legde uit dat shakti de kosmische energie is die zich manifesteert in verschillende vormen, zoals de godinnen, de chakra's en de yantra's. Volgens Johari zijn yantra's geometrische diagrammen die de vibraties van een bepaalde godheid of een bepaald aspect van shakti weergeven. Door te mediteren op een yantra kan men zich afstemmen op de corresponderende energie en zo spirituele transformatie bereiken. Johari moedigde zijn leerlingen aan om zelf yantra's te tekenen en te schilderen als een manier om hun creativiteit en intuïtie te ontwikkelen.