Tantra

 

"Tantra: The Supreme Understanding" door Osho

"Tantra: The Supreme Understanding" van Osho (ook bekend als Bhagwan Shree Rajneesh) biedt een diepgaand inzicht in de oude spirituele traditie van Tantra. Osho legt uit dat Tantra geen religie is in de traditionele zin, maar eerder een wetenschap van zelftransformatie en innerlijke bevrijding. Het boek bestaat uit Osho's commentaren op de "Tantra Visie", waarin hij de essentie van Tantra uitlegt als een pad naar verlichting dat alle aspecten van het leven omvat, inclusief het fysieke, emotionele en spirituele.

Belangrijkste Ideeën en Thema's

 1. Acceptatie van het Leven: Tantra leert dat alle aspecten van het leven, inclusief het lichaam en de zintuigen, heilig zijn. In plaats van ontkenning of repressie, moedigt Tantra aan om volledig en bewust te leven.

 2. Energieën Balanceren: Tantra richt zich op het harmoniseren van de mannelijke en vrouwelijke energieën (Shiva en Shakti) binnen een individu om een staat van eenheid en balans te bereiken.

 3. Bewustzijn en Aanwezigheid: Een kernidee van Tantra is het cultiveren van volledig bewustzijn en aanwezigheid in elk moment. Dit leidt tot een diepe verbinding met het zelf en de werkelijkheid.

 4. Transformatie door Liefde: Tantra ziet liefde en seksuele energie als krachtig middel voor spirituele groei en transformatie, wanneer deze met bewustzijn en respect worden benaderd.

 5. Innerlijke Vrijheid: Het uiteindelijke doel van Tantra is om innerlijke vrijheid en verlichting te bereiken door de beperkingen van het ego en sociale conditioneringen te overstijgen.

Kort Overzicht van de Auteur

Osho, geboren als Rajneesh Chandra Mohan Jain, was een spiritueel leraar en mysticus uit India. Hij werd beroemd om zijn revolutionaire en soms controversiële ideeën over spiritualiteit, liefde, en het leven. Osho stond bekend om zijn charismatische toespraken en zijn vermogen om complexe spirituele concepten toegankelijk te maken voor een modern publiek. Naast zijn werk over Tantra, heeft hij talloze boeken en toespraken gegeven over een breed scala aan onderwerpen, variërend van meditatie en mindfulness tot de aard van het bewustzijn.

Vijf Belangrijke Citaten en Hun Betekenis

 1. "Tantra is a rebellion against all taboos and repressions."

  • Dit citaat benadrukt het bevrijdende en niet-conformistische karakter van Tantra. Osho moedigt aan om voorbij de beperkingen van sociale en culturele taboes te gaan en het leven volledig te omarmen.

 2. "Your mind is nothing but a storehouse of past experiences. Tantra teaches you to go beyond the mind."

  • Hier benadrukt Osho het belang van het overstijgen van de beperkende gedachten en conditioneringen van de geest om een directe ervaring van de werkelijkheid te bereiken.

 3. "Tantra says yes to everything – nothing is denied, everything is accepted."

  • Dit citaat vat de allesomvattende en accepterende aard van Tantra samen. Het leert ons om het leven in al zijn facetten te omarmen zonder oordeel.

 4. "The path of love is the path of Tantra – love not as a relationship, but as a state of being."

  • Osho legt uit dat liefde in Tantra niet slechts een emotie of relatie is, maar een manier van zijn die ons verbindt met de universele energie.

 5. "To be aware is to be alive; to be unaware is to be dead."

  • Dit citaat onderstreept het fundamentele belang van bewustzijn in Tantra. Volledig bewust en aanwezig zijn in het moment is de sleutel tot een levendig en vervuld leven.

Belang voor Persoonlijke Ontwikkeling

"Tantra: The Supreme Understanding" biedt waardevolle inzichten voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Het moedigt aan om het leven in zijn geheel te accepteren en te omarmen, en biedt praktische manieren om balans en eenheid in onszelf te vinden. Door bewustzijn en aanwezigheid te cultiveren, kunnen individuen een diepere verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen ervaren. Osho's interpretatie van Tantra inspireert tot het loslaten van beperkende overtuigingen en het vinden van innerlijke vrijheid en vervulling. Het boek is een oproep tot het leven van een authentiek en bewust leven, vrij van repressie en vol liefdevolle acceptatie.