Alles is Liefde. Al de rest zijn misverstanden.
Garsett Larosse

Transactionele analyse

Een manier van kijken naar communicatie die goed helpt om te zien wat er misgaat in communicatie is transactionele analyse (TA).

Een opgroeiend kind probeert de wereld en zijn plaats erin te begrijpen en volgens de TA doet hij dat door een script op te stellen, een soort bewuste of halfbewuste planning van zijn (toekomstige) leven. Ouders en andere belangrijke personen in het leven van het kind hebben een belangrijke invloed op het ontstaan ervan. Het script wordt gedurende de verdere levensloop steeds aangepast, maar de kern en uitgangspunten ervan worden al in de vroege jeugd vastgelegd. Eenmaal volwassen is men zich niet meer bewust van het script.

De TA gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt. Door ervaringen in de vroege levensjaren neemt de mens al in zijn jeugd besluiten over hoe hij in zijn verdere leven met zichzelf en zijn omgeving om zal gaan. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop.

Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten ("ik ben niet OK" of "jij bent niet OK") terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben ("ik ben OK en jij bent OK"). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar.


TA kan helpen om negatieve scripts te wijzigen door mensen bewust te maken van hun eigen rollen en overtuigingen. Door hun scripts te begrijpen, kunnen mensen beginnen om ze te veranderen.

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop TA kan helpen om negatieve scripts te wijzigen:

  • Het identificeren van negatieve scripts: De eerste stap is om te identificeren welke negatieve scripts iemand heeft. Dit kan gedaan worden door middel van gesprekken met een TA-therapeut of door middel van zelfreflectie.

  • Het begrijpen van de oorsprong van de scripts: Eenmaal geïdentificeerd, is het belangrijk om de oorsprong van de scripts te begrijpen. Dit kan helpen om te begrijpen waarom de scripts zo negatief zijn.

  • Het ontwikkelen van nieuwe overtuigingen: Als de oorsprong van de scripts is begrepen, kan men beginnen om nieuwe overtuigingen te ontwikkelen. Deze nieuwe overtuigingen moeten positief en ondersteunend zijn.

  • Het oefenen van de nieuwe overtuigingen: Het is belangrijk om de nieuwe overtuigingen te oefenen in de praktijk. Dit kan gedaan worden door middel van rollenspellen of door middel van dagelijkse taken.

TA is een effectieve manier om negatieve scripts te wijzigen. Het is echter een proces dat tijd en moeite kost. Mensen die negatieve scripts willen veranderen, moeten bereid zijn om te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe TA kan worden gebruikt om negatieve scripts te wijzigen:

  • Een persoon met een negatief script over zichzelf als "niet goed genoeg" kan leren om zichzelf te zien als competent en waardevol.

  • Een persoon met een negatief script over anderen als "gevaarlijk" kan leren om anderen te zien als behulpzaam en ondersteunend.

  • Een persoon met een negatief script over de wereld als "een gevaarlijke plaats" kan leren om de wereld te zien als een veilige en ondersteunende plaats.

Door negatieve scripts te wijzigen, kunnen mensen een positiever en succesvoller leven leiden.

Klik hier om een tekst te typen.

Zie ook: Dialoog en Affirmaties